ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-blizzard-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น blizzard, *blizzard*,

-blizzard- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It'll turn into a massive blizzard with an eye in the center like a huge hurricane.มันจะกลายเป็นพายุหิมะยักษ์ มีความกดอากาศต่ำที่ศูนย์กลางเหมือนเฮอร์ริเคน
I worked through a blizzard last Christmas.ก็ตลอดช่วงคริสต์มาสน่ะผมทำงานตลอดเลย
Volvos are incredible, man, when it's a blizzard outside.วอลโว่ไว้ใจได้ เวลามีพายุหิมะข้างนอกนั่น
I told her to wait till tomorrow, since a blizzard was coming in and the lifts have stoppedฉันบอกเธอแล้วว่าให้รอถึงพรุ่งนี้เพราะว่ากำลังเริ่มมีพายุหิมะแล้ว และลิฟท์ที่ไปก็กำลังหยุด
What do you think that means- a blizzard on your wedding day?คุณคิดว่ามันหมายความว่าไงเนี่ย พายุหิมะวันแต่งงานเนี่ยนะ?
* Like a blizzard * The law of affinity refers to unlikely compositions forming a bond through a purely chemical reaction.ส่วนประกอบที่ไม่เข้ากัน ที่เชื่อมกันได้ ด้วยปฏิกิริยาเคมีล้วนๆ
Now, the rest of these teams, they're in a holding pattern until the blizzard clears.คนที่เหลือในทีม เขารอให้พายุสงบอยู่ข้างบน
I was just thinking, your schooldays, were they just a blizzard of snogging and smooth moves?ผมเพิ่งคิดถึงวัยเรียนของคุณ มันผ่านมาได้สวยหรูและราบรื่นไหม
A blizzard had trapped half our battalion behind the German line.พายุหิมะได้ติดอยู่ครึ่งกองทัพของเราหลังเส้นเยอรมัน

-blizzard- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドカ雪[ドカゆき, doka yuki] (n) heavy snowfall; blizzard
ブリザード[, buriza-do] (n) blizzard
雪嵐[ゆきあらし, yukiarashi] (n) (See 吹雪) snowstorm; blizzard

-blizzard- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schneesturm {m}; Blizzard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -blizzard-
Back to top