ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*babbling*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น babbling, -babbling-

*babbling* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
babbling (adj.) ช่างพูด See also: พูดมาก, ปากมาก Syn. chatty, verbose Ops. taciturn, quiet
English-Thai: HOPE Dictionary
babbling(แบบ'บลิง) n. การพูดพล่าม,การพูดไม่เป็นสาระ,การพูดไม่ชัด adj. ซึ่งพูดพล่ามหรือไม่ชัด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Babbling Stage in Cooingทำเสียงอูอูในลำคอ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stop babbling and get to the pointหยุดพล่ามเรื่องไร้สาระซะที
I will not have you tarnishing our name with babbling and bumblong..ผมจะไม่ทำให้คุณต้องมัวหมอง ด้วยการพูดชื่อของเราผิดพลาด...
Well, I've crossed deserts and mountains... babbling brooks and things... to bring her... this.ใช่ ฉันข้าม ทะเลทราย ข้ามภูเขา พูดพล่าม อดทน และ หลาย ๆ อย่าง เพื่อให้เธอ...
Stop babbling, boy! Yes or no?หยุดพร่ามได้แล้ว เข้าใจหรือเปล่า
I mean, you can't talk to the cops the way you've been babbling to me.I mean, you can't talk to the cops the way you've been babbling to me.
I mean, after his ordeal, i wouldn't be surprised if he's just babbling like a crazy person!ชั้นหมายถึงหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์อะไรแบบนั้นมาน่ะ ชั้นจะไม่ประหลาดใจเลยถ้าเขาพ่นอะไรบ้าๆออกมาน่ะ
I was afraid I'd start babbling about how hot you are.ฉันเกรงว่าฉันจะเริ่มพูดพล่ามว่าคุณร้อนแรงแค่ไหน
Unfortunately, my great-great-grandfather, the genius that he was, wound up going blind and crazy in a psycho ward, drawing these strange symbols and babbling on about some giant ice man that he thought he'd discovered.น่าเสียดาย ปู่ทวดของผม ถึงจะเป็นอัจริยะกลับต้องมาตาบอด และเสียสติอยู่ที่โรงพยาบาลบ้า วาดรูปสัญลักษณ์แปลกๆ
And then the friggin' receptionist is trying to give me these condoms that looked like grape suckers, and just babbling away about her friggin' boyfriend's pie balls.แล้วยายเจ้าหน้าที่เพี้ยนๆนั่น ยังพยายามเอาถุงยาง ที่ดูแล้วเหมือนกับอมยิ้มดูดๆให้ฉันอีก แถมยังพูดพล่ามเรื่อง ไอ้หนูกลิ่นพายของแฟนอีก
Lord, I'm babbling away like some old biddy at a tea party!ก็เหมือนกับยายแก่ๆ ในงานเลี้ยงน้ำชาเลย
No,I don't remember,but he was,you know,babbling about some insipid municipal sculpture competition he was hoping to winไม่รู้ ผมจำไม่ได้ แต่เขาพล่ามถึง\ การแข่งขันการทำรูปปั้นของเมือง... ที่ไม่มีอะไรน่าสนใจ ซึ่งเขาหวังที่จะชนะ
What are you babbling about, now?อะไรของเธอ เขาน่าตาดี

*babbling* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
片言交じり[かたことまじり, katakotomajiri] (n) babbling

*babbling* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ๋อแจ๋[adj.] (jøjaē) EN: babbling FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *babbling*
Back to top