ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*astride*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น astride, -astride-

*astride* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
astride (prep.) คร่อม See also: นั่งคร่อมบน
astride (adv.) นั่งคร่อม Syn. astraddle
English-Thai: HOPE Dictionary
astride(แอสไทรดฺ') adv.,prep. คร่อม (ม้า,เก้าอี้) บนสองข้างของ, เท้าทั้งสองเหยียดห่างออกจากกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
astride(adv) คร่อม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี่ (v.) be astride See also: straddle, ride
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr Hill says the police sat astride him and put a gun in his mouth.นายฮิลล์กล่าวว่าตำรวจนั่งคร่อมเขา และวางปืนในปากขอ?
A pale Orc, astride a white Warg.อ้าว ข้าลืมไป เจ้าไม่มีขุนเขาแล้วนี่
And reason you not astride horse?- และทำไมคุณไม่นั่ง?
Which do you ride, sidesaddle or astride?เเล้วคุณขี่ท่าไหนล่ะ เเบบนั่งข้างหรือนั่งคร่อม

*astride* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นั่งคร่อม[v. exp.] (nang khrǿm) EN: sit astride FR: s'asseoir à califourchon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *astride*
Back to top