ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*actress*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น actress, -actress-

*actress* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
actress (n.) นักแสดงหญิง See also: ตัวแสดงหญิง, ตัวนำแสดงหญิง, นางละคร, ผู้แสดงหญิง, ศิลปินหญิง Syn. female performer
English-Thai: HOPE Dictionary
actress(แอค' เทรส) n. นักแสดงหญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
actress(n) ตัวละครหญิง,นักแสดงหญิง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actressesนักแสดงสตรี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชูโรง (n.) leading actor/actress See also: principal actor/actress Syn. ตัวสำคัญ, ตัวชูโรง
ดารานำ (n.) leading actor/actress Syn. ตัวเอก, ตัวแสดงนำ, นักแสดงนำ
ตัวชูโรง (n.) leading actor/actress See also: principal actor/actress Syn. ตัวสำคัญ
ตัวสำคัญ (n.) leading actor/actress See also: principal actor/actress Syn. ตัวชูโรง
ตัวแสดงนำ (n.) leading actor/actress Syn. ตัวเอก, ดารานำ, นักแสดงนำ
นักแสดงนำ (n.) leading actor/actress Syn. ตัวเอก, ตัวแสดงนำ, ดารานำ
นักแสดงฝ่ายหญิง (n.) actress
นักแสดงหญิง (n.) actress
นางฟ้อนรำ (n.) actress See also: dancer Syn. นางละคร, นางรำ
นางรอง (n.) co-starring actress Ops. นางเอก, ตัวเอกหญิง
นางละคร (n.) actress See also: performer
นางเอก (n.) main actress See also: leading actress Ops. พระเอก
นาฏ (n.) actress See also: dancer Syn. นางละคร, นางรำ, นางฟ้อนรำ
ผู้แสดงนำ (n.) leading actor/actress Syn. ตัวเอก, ตัวแสดงนำ, ดารานำ, นักแสดงนำ
ผู้แสดงฝ่ายหญิง (n.) actress Syn. นักแสดงฝ่ายหญิง
เจ้าข้าวแดงแกงร้อน (n.) benefactor; benefactress Syn. เจ้าบุญนายคุณ
เจ้าพระเดชนายพระคุณ (n.) great benefactor/benefactress
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A friend and benefactress of artists everywhere.เป็นทั้งเพื่อนและผู้อุปการะช่วยเหลือ พวกศิลปินทั่วไปหมด.
With the theme song from her last movie, "l Have Nothing," still big on the charts it looks like the versatile actress/singer could soon end up actually having everything.และขณะนี้เพลง"ไอแฮฟนัธติ้ง" ..ก็กำลังดังเป็นพลุแตก บอกได้เลยว่า เธอจะได้ทั้งเงินทั้งกล่อง
She'll be so pleased. You're her favorite actress. We've seen all your movies.ลูกคลั่งไคล้คุณมาก ดูหนังคุณทุกเรื่อง
It's off to Miami today for Best Actress nominee Rachel Marron.ราเชล มาร์รอนบินไปไมอามี่วันนี้
A spokesman for the Oscar-nominated actress said she was devastated and that it cast a pall over the upcoming Academy Award ceremony.โฆษกรางวัลออสการ์กล่าวว่า เธอเศร้ามาก... ทำให้ความกระตึอรีอร้นในงาน รับรางวัลที่จะมาถึง จางลงไป
Rachel, if you want to be in your seat for Best Actress, you have to go now.โทษทีนะ ถ้าคุณจะไปประกาศ ดีเด่นฝ่ายหญิง ก็รีบไปได้แล้ว
To present the Best Actress award we have the man who won last year for his performance in South of Waco.ผู้มามอบรางวัลแสดงนำดีเด่นหญิง ได้แก่ ดาราตุ๊กดาทองชายปีที่แล้ว จาก "เซ้าท์ ออฟ วาโค่"..
You're a very good actress. The best yet, in fact.เธอเป็นนักแสดงที่เก่งมาก ความจริง ยังไม่ดีที่สุด
An actress. There's your first clue, Sherlock.เป็นเบาะแสแรกของนาย เชอร์ล็อค
Of course, I'd rather be known as a great actress than a movie star.แน่นอน ฉันอยากรู้จักในฐานะ ดาราที่ยิ่งใหญ่มากกว่าดาราหนัง
You're in the process of recasting your lead actress... and I'm –คุณอยู่ในกระบวนการ คัดเลือกดารานำหญิงใหม่ และผม
No, no. There's six of the top actresses that want this thing.มีดาราหญิงชั้นนำ 6 คน ที่อยากได้บทนี้

*actress* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
演员[yǎn yuán, ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, 演员 / 演員] actor or actress; performer
伶人[líng rén, ㄌㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, 伶人] actor; actress
女演员[nǚ yǎn yuán, ㄋㄩˇ ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, 女演员 / 女演員] actress
王菲[Wáng Fēi, ㄨㄤˊ ㄈㄟ, 王菲] Faye Wong (1969-), Hong Kong pop star and actress
亨特泰罗[Hēng tè Tài luó, ㄏㄥ ㄊㄜˋ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄛˊ, 亨特泰罗 / 亨特泰羅] Hunter Tylo (Hollywood actress)
王祖贤[wáng zǔ xián, ㄨㄤˊ ㄗㄨˇ ㄒㄧㄢˊ, 王祖贤 / 王祖賢] Joey Wong (actress)
艺名[yì míng, ㄧˋ ㄇㄧㄥˊ, 艺名 / 藝名] stage name (of an actor or actress)

*actress* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクトレス;アクトゥレス(ik)[, akutoresu ; akutouresu (ik)] (n) actress
プッツン女優[プッツンじょゆう, puttsun joyuu] (n) (See プッツン) actress that frequently does bizarre things
わんさガール[, wansa ga-ru] (n) (See わんさ) small-part actress; female extras
主役[しゅやく, shuyaku] (n,adj-no) leading part; leading actor (actress); (P)
女優[じょゆう, joyuu] (n,adj-no) actress; (P)
映画俳優[えいがはいゆう, eigahaiyuu] (n) movie (film, screen) actor or actress
殺陣師;立師[たてし, tateshi] (n) man who teaches actors or actresses how to use swords
河原者[かわらもの, kawaramono] (n) (1) beggar; derelict; (2) (derog) (See 河原乞食) player; actor; actress; theatre people
芝居者[しばいもの, shibaimono] (n) actor; actress; someone who works at a theater
花形役者[はながたやくしゃ, hanagatayakusha] (n) leading actor; star actress; top-billed performer

*actress* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชูโรง[n.] (chūrōng) EN: leading actor ; leading actress FR:
ดารานำ[n. exp.] (dārā nam) EN: leading actor ; leading actress FR:
ดาราหญิง[n. exp.] (dārāying) EN: actress FR: actrice [f] ; comédienne [f]
เจ้าข้าวแดงแกงร้อน[n. exp.] (jao khāodaē) EN: benefactor ; benefactress FR:
ค่าตัว[n.] (khātūa) EN: performing fee ; actor's remuneration ; actress's remuneration ; pay ; compensation ; wage FR:
นักแสดง[n.] (nak sadaēng) EN: actor ; actress ; player ; performer FR: acteur [m] ; actrice [f] ; comédien [m] ; comédienne [f] ; interprète [m, f]
นักแสดงหญิง[n. exp.] (nak sadaēng) EN: actress FR: actrice [f] ; comédienne [f]
นางเอก[n.] (nāng-ēk) EN: heroin ; star ; leading actress FR: héroïne [f] ; actrice principale [f] ; star [f] ; tête d'affiche [f]
นางละคร[n.] (nāng-lakhøn) EN: actress FR: actrice de théâtre [f]
นางละคร[n. exp.] (nāng lakhøn) EN: actress FR: actrice [f]
นางรอง[n.] (nāngrøng) EN: co-starring actress FR:
นาฏ[n.] (nāt) EN: ballet girl ; dancing girl ; actress ; beautiful woman FR:
แสดงนำ[v.] (sadaēng-nam) EN: play the leading role ; be the leading actor/actress FR: jouer le rôle principal
ตัวชูโรง[n. exp.] (tūa chūrōng) EN: leading actor ; leading actress FR: boute-en-train [m]
ตัวละคร[n.] (tūalakhøn) EN: character ; performer ; actor ; actress ; player FR: personnage [m] ; acteur [m] ; actrice [f]
ตัวละครหญิง[n. exp.] (tūalakhøn y) EN: actress FR: actrice [f]
ตัวแสดงนำ[n. exp.] (tūa sadaēng) EN: leading actor ; leading actress FR:
ตัวสำคัญ[n. exp.] (tūa samkhan) EN: leading actor ; leading actress FR:

*actress* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hauptdarstellerin {f}leading actress

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *actress*
Back to top