ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เล่าลือ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เล่าลือ, -เล่าลือ-

*เล่าลือ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำเล่าลือ (n.) rumor See also: hearsay, report
เล่าลือ (v.) rumor See also: be rumored, be widely spoken Syn. ลือ, เลื่องลือ, ร่ำลือ
เสียงเล่าลือ (n.) fame See also: prestige, rumour, renown, report Syn. ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เสียงสรรเสริญ, เสียงยกย่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
fame(เฟม) n. ชื่อเสียง,กิตติศัพท์,เกียรติยศ,เกียรติคุณ,ศักดิ์ศรี,ข่าวลือ,การเล่าลือ. vt. ทำให้มีชี่อเสียง,เลื่องลือ.
folk talen. เรื่องที่เล่าลือกันมา., Syn. folk story
legendary(เลจ'เจินเดอรี) adj. เกี่ยวกับ legend (ดู) n. หนังสือรวบรวมเรื่องเล่าลือหรือตำนานต่าง ๆ, See also: legendarily adv., Syn. fanciful
legendize(เลจ'เจินไดซ) vt. ทำให้เป็นเรื่องเล่าลือกัน
legendry(เลจ'เจินดรี) n. หนังสือรวบรวมเรื่องเล่าลือหรือตำนานต่าง ๆ ,ตำนานต่าง ๆ ,เรื่องเล่าลือต่าง ๆ, Syn. legends
lore(ลอร์) n. ความรู้,เรื่องเก่า ๆ ,นิยายที่เล่าลือกันมา,ตำนาน,การสั่งสอน,กระบวนการสอน,บทเรียน
putative(พู'ทะทิฟว) adj. ตามคำเล่าลือ,สมมุติ,สันนิษฐาน,อนุมาน.
rumor(รู'เมอะ) n. ข่าวลือ,ข่าวเล่าลือ,เรื่องโจษจัน,vt. ปล่อยข่าวลือ,เล่าลือ,ซุบซิบ, Syn. report,tale,gossip
rumour(รู'เมอะ) n. ข่าวลือ,ข่าวเล่าลือ,เรื่องโจษจัน,vt. ปล่อยข่าวลือ,เล่าลือ,ซุบซิบ, Syn. report,tale,gossip
saga(ซา'กะ) n. นิยายเล่าลือเกี่ยวกับการผจญภัยและความกล้าหาญ,นิยายลำดับเหตุการณ์สมาชิกครอบครัวหรือวงค์ตระกูลหรือกลุ่มของสังคม ,การเล่าอย่างยืดยาว
santa claus(แซน'ทะ คลอซ) n. นักบุญ Saint Nicholaus ที่เล่าลือว่านำของขวัญมาให้เด็ก ๆ ในเทศกาลคริสต์มาส
saying(เซ'อิง) n. คำพูด,คำกล่าว,คำบอก,คำเล่าลือ,คติพจน์,สุภาษิต -Phr. (go without saying เชื่อมั่นในตนเองที่สุด), Syn. maxim
story(สทอ'รี) n. เรื่องราว,นิยาย,นิทาน,เรื่องโกลาหล,เทพนิยาย,เรื่องเล่าลือ,ประวัติ,พงศาวดาร,การบรรยาย,ข่าว,รายงานข่าว,การเล่านิยาย,การโกหก,เรื่องโกหก,=storey (ดู) vt. เรียบเรียงเป็นนิยาย,เล่านิยาย, Syn. narrative
tale(เทล) n. นิทาน,นิยาย,คำเล่าลือ,เรื่องโกหก,คำนินทา,จำนวนทั้งหมด
whisper(วิส'เพอะ) vi. vt.,n. (การ) กระซิบ,พูดเสียงแผ่วเบา ๆ ,พูดเบา ๆ และเป็นการส่วนตัว,ส่งเสียงเบา ๆ ,ส่งเสียงซู่ซ่า,เรื่องกระซิบ,ข่าวเล่าลือ,เสียงซู่ซ่า,เสียงลมพัดเบา ๆ, Syn. hint,inkling
English-Thai: Nontri Dictionary
legend(n) นิทานโบราณ,ตำนาน,เรื่องเล่าลือ,คำสลัก,แผนภูมิ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
putative (adj.) ซึ่งเป็นตามคำเล่าลือ
sandman (n.) ชายที่เล่าลือกันว่าทำให้เด็กๆ นอนหลับโดยใส่ทรายที่ตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's said to be the source of the Kalachakra, Tibetan magic.เล่าลือกันว่ามันเป็นแหล่งกำเนิดของกาลาจักรา เวทมนต์ของธิเบต
Shambhala is said to be protected by the priests of the Kalachakra lamasery.เล่าลือกันว่าชามบาลาถูกพิทักษ์โดย เหล่าสาวกที่อยู่ในนิกายกาลาจักรา
But it was shouted in the streets that you killed a great lord of Syria.แต่มีเสียงเล่าลือว่า ท่านฆ่าอัศวินผู้ยิ่งใหญ่แห่งไซบีเรีย.
One thing's for sure, you're just as pretty as advertised.ที่แน่ๆ นายนี่น่ารักสมคำเล่าลือจริงๆ
That was a cover to hide their true goal, according to this myth.มัน เป็นเพียงฉากหน้าอำพรางจุดประสงค์แท้จริง ตามตำนานเล่าลือ
Yes. They're already telling of your bravery.ใช่ พวกเค้าเล่าลือถึงความกล้าของคุณแล้ว
A Mob bank. I guess the Joker's as crazy as they say.ธนาคารพวกมาเฟีย โจ๊กเกอร์มันบ้าสมคำเล่าลือ
It may be just rumour...มันเป็นเสียงเล่าลือเท่านั้น
In 800 pages. Word has it that someone talked to her.เล่าลือกันว่า มีคนให้สัมภาษณ์กับเธอ
The myths surrounding them were as ancient as the city of Nanking.มีเรื่องเล่าลือต่างๆ บ้างก็เก่าแก่ขนาดเมืองนานกิงเลย
There are a lot of stories out there.มีเรื่องเล่าลือมากมายข้างนอกนี่
There are whispers among my flock that a ship of the Royal Navy docked in Harbour Island recently.มีข่าวเล่าลือหนาหูท่ามกลางคริสต์ศาสนิกชน ในโบสถ์ของพ่อ ว่ามีเรือของราชนาวี เข้ามาจอดเทียบท่าเรือในเกาะฮาร์เบอร์ เมื่อไม่นานมานี้
Tales of your beauty were not exaggerated.คำเล่าลือเรื่องความงามของท่าน ไม่ได้กล่าวเกินจริงไปเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เล่าลือ*
Back to top