ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เป็นแน่*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เป็นแน่, -เป็นแน่-

*เป็นแน่* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นแน่ (adv.) certainly See also: surely, definitely Syn. แน่ๆ, แน่นอน
เป็นแน่แท้ (adv.) really See also: truly, certainly, actually, surely Syn. จริง, แน่นอน
English-Thai: HOPE Dictionary
must(มัสทฺ) auxv. ต้อง,จำต้อง,เป็นแน่,น่าจะ
necessity(นะเซส'ซิที) n. ความจำเป็น,สิ่งจำเป็น,ความขัดสน,ความยากจน. -Phr. (of necessity อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นแน่แท้), Syn. want,need
tauten(ทอท'เทิน) vt.,vi. ทำให้ตึง,ทำให้แน่น,กลายเป็นตึง,กลายเป็นแน่น,ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย, Syn. tighten,intensify
tighten(ไท'เทิน) vt.,vi. ทำให้แน่นหนา,ทำให้รัดกุม,กลายเป็นแน่นหนา,กลายเป็นรัดกุม,กวดขัน., See also: tightener n., Syn. tauten,stretch
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tighten (vi.) กลายเป็นแน่นหนา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think I'll take a stroll around the block.ฉันว่า ฉันคงจะเดินเล่นรอบ แถวนี้แล้วเป็นแน่ หยุดนะ หัวขโมย!
Yeah, I bet you were. I'll bet you're a spy.ใช่สิ ฉันก็ว่าคุณต้องเป็นแน่ เป็นสายลับไง
Sookie is mine. She won't be if you're dead.สุกกี้เป็นของผม ไม่เป็นแน่ ถ้านายตาย
Who will stand between us, the jackboots and the proletarian abyss?วันใดที่พ่อตายไป เจ้านั่นคงทำตัวเอง ครอบครัว และประเทศนี้พินาศ ภายในปีหนึ่งเป็นแน่ แล้วใครจะมาช่วยเรา
Isn't that why they come to you?ไม่ใช้ชื่อ อัลเบิร์ต เป็นแน่ ฟังดูเป็นเยอรมันเกินไป
And I wouldn't have given mine to Isobel had I known she'd hand it over to another guy.และผมคงไม่มอบวงของผม ให้กับอิซาเบล เป็นแน่ ถ้ารู้ว่าเธอจะมอบแหวนวงนั้น ให้กับชายคนอื่น
I guess Seeley is going to have to resign himself to being worried as long as we're both around.ฉันเดาว่าซีลลีย์ ต้องลาออกจากงาน มาคอยนั่งเป็นห่วงเราเป็นแน่ ตราบเท่าที่ มีเราสองคน วนเวียนอยู่ใกล้ๆ เขา
No, I will not be fine. I will suck. I will suck.ไม่ ต้องเป็นแน่ ฉันห่วยมาก ห่วยสุดๆ แล้วรู้มั้ยจะเป็นไงต่อ
While three chicks and me is just a typical Saturday night in the Puckerman bedroom, it's not the best balance for singing.มีผมกับสาวๆ อีกสามคน คงแลดูเป็น คืนสุดเหวี่ยง บนเตียงของ พัคเกอร์แมนเป็นแน่ มันไม่สมดุลสำหรับการร้องเพลง
I am not your gir-r-r, or your gir-r-rl, and I am definitely not someone's two-for-one girlfriend crap at a nail store.ฉันไม่ใช่เพื่อนหญิ๊งหญิงของเธอ และฉันจะไม่เป็นแน่นอน ถ้าร้านไหนบอก1ฟรี1 ร้านนั่นมันห่วย
Yes, it will, han, he had the pills.- เป็นสิ เป็นแน่ แฮน เขามียานั่นนะ
Well, I mean, Marley has wanted to take things slow, and we have, which is fine, but...เอ่อ ฉันหมายความว่า มาร์ลีย์อยากให้เราค่อยเป็นค่อยไป แล้วเราก็เป็นแน่างนั้น ซึ่งก็ดีแล้ว แต่...
Yes, the king will be delighted to enjoy the company of a warrior as renowned as Prince Oberyn at his wedding feast.พระราชาต้องยินดีที่ได้ต้อนรับ นักรบนามกระเดื่องเช่นเจ้าชายโอเบอรินเป็นแน่ ในงานสมรส
Though perhaps she's just a bit more bored:แต่พวกเธอ คงจะเบื่อหน่ายมากกว่าเป็นแน่
Yeah, you are going to be a star.แต่ผมจะเป็นดารา" - คุณจะได้เป็นแน่
No doubt we'll all find her very changed.ฉันว่าหล่อน คงเปลี่ยนไปเป็นแน่แท้
Another encounter between you and Mr. Edgar would probably kill her.การเผชิญหน้าอีกครั้งระหว่าง คุณและคุณเอ็ดการ์ คงจะฆ่าหล่อนเป็นแน่แท้
My intuition says the DNA check on the semen will show it's the same guy... so it's a series and ending up in your court.ฉันสังหรณ์ว่าถ้าเช็คน้ำกาม คงเป็นฆาตกรคนเดิม ตกเป็นหน้าที่ผู้หมวดอีกเป็นแน่
You won't be. Not till you start acting like one.ไม่ได้เป็นแน่ ถ้ายังทำตัวแบบนี้
If we return them to India, they'll surely go back to prison.หากเราส่งพวกเขากลับไปอินเดีย ก็ต้องถูกจับกุมคุมขังเป็นแน่
I have invited them to stay at my guest quarters... assuming you would grant them permission to remain in Lhasa, of course.กระหม่อมได้เชิญให้พวกเขาNพักในเรือนรับรองของกระหม่อม และคาดว่าพระองค์จะทรงอนุญาต ให้พวกเขาอยู่ในลาซาเป็นแน่
You can be that too.เธอต้องได้เป็นแน่นอนเลย \ เธอน่าจะเขียนเกี่ยวกับพวก เอ่อ...
Bullshit! You must notice her.โกหก ต้องเป็นแน่ๆเลย
God bless you. Ooh, you got the anointing' on you.ขอพระเจ้าคุ้มครอง เบื้องบนเลือกคุณมาเป็นแน่แท้
Allie would find a way to come back to him.อัลลัย์ จะต้องหาทางกลับมาหาเขาได้เป็นแน่
Oh, my Lord, I shall have a seizure, I'm sure I shall.โอ้พระเจ้า ฉันจะเป็นลมอยู่แล้ว ต้องเป็นแน่
All right, now. What, you want to let Beechwood tittie-fuck us? I didn't think so.เอาหละ มึงอยากให้พวกสวะบีซวู้ดนำเราหรือไง กูไม่เห็นพ้องด้วยเป็นแน่แท้
Okay, this little boy, Peter Sweeney, vanishes, and this is all connected to Bill Carlton somehow.โอเค ปีเตอร์ สเวนนีย์เค้าถูกกำจัด และเรื่องนี้มันจะต้องเกี่ยวกับบิลล์ คาร์ลตันเป็นแน่เลย
With their prototype destroyed, the company would be near bankruptcy.หากเครื่องบินต้นแบบลำนั้นถูกทำลาย บริษัทนี้คงเกือบล้มละลายเป็นแน่
There must be a good reason why you've shown him compassion.ต้องมีเหตุผลที่ดีเป็นแน่ ที่ทำให้เจ้าเมตตาช่วยเหลือเขา
They were eating her alive, Manu. What the hell is this?เขามันคงกินเธอทั้งเป็นแน่ มานู นี่มันเรื่องบ้าอะไร
I figured that, uh, you'd rather have a real one.ฉันคิดว่า,เอ่อ,คุณอยากจะเป็นแน่นอน
She must have saved up some money just in caseเธอต้องเก็บเงินเผื่อไว้ยามจำเป็นแน่ๆเลย
Otherwise, I would have been totally dead.ไม่อย่างงั้น ผมคงได้ตายเป็นแน่แท้
It does if one of the other organ recipients Also had a brain issue.มันเป็นแน่ ถ้าหนึ่งในอวัยวะอื่นๆของผู้รับ ได้รับเนื้อเยื่อสมอง
He will not forgive himself for making his people suffer.เขาไม่มีวันอภัยให้ตัวเองเป็นแน่
If we are to find the culprit, we have to investigate the Royal Villa!ถ้าเรามัวแต่หาคนมาลงโทษ เราคงต้องตรวจสอบทั้งพระราชวังเป็นแน่
If the prince returns, he will try to remove me from the throne!ถ้าองค์ชายหวนกลับมา เขาจะต้องพยายามให้ข้ากระเด็นจากบรรลังก์เป็นแน่
If this is made public, the government will be in chaos.ถ้ามันได้เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชน ราชสำนักจะต้องวุ่นวายเป็นแน่
If this continues, His Majesty will be in danger.ถ้ามันยังต่อดำเนินต่อไป, พระราชาจะต้องตกอยู่ในอันตรายเป็นแน่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เป็นแน่*
Back to top