ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*มั่นใจในตัวเอง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น มั่นใจในตัวเอง, -มั่นใจในตัวเอง-

*มั่นใจในตัวเอง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มั่นใจในตัวเอง (adj.) self-confident
มั่นใจในตัวเอง (adj.) self-confident See also: self-assured Syn. เชื่อมั่นในตัวเอง
English-Thai: HOPE Dictionary
inferior complexปมด้อย,ความรู้สึกต่ำต้อย,การขาดความมั่นใจในตัวเอง
English-Thai: Nontri Dictionary
SELF-self-confidence(n) ความมั่นใจในตัวเอง,ความเชื่อมั่นในตัวเอง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insecureการขาดความมั่นใจ, ขาดความมั่นใจในตัวเอง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dashing (adj.) ซึ่งมีความมั่นใจในตัวเอง See also: ซึ่งมีเสน่ห์ Syn. confident, smart
self-assured (adj.) มั่นใจในตัวเอง See also: ซึ่งเชื่อมั่นในตนเอง Syn. confident, assertive, self-confident
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# But now these days are gone I'm not so self assuredแค่ตอนนี้วันนั้นจะหายไป ฉันไม่ได้มั่นใจในตัวเอง ตอนนี้ฉันคิดว่าฉันได้เปลี่ยนความคิด ของฉัน
Essentially, he used Derek to recruit... a slew of insecure, frustrated, and impressionable kids.ที่สำคัญ เขาใช้เดเร็คไปชักชวน... เด็กที่ขาดความมั่นใจในตัวเอง อัดอั้น และเชื่อคนง่ายจำนวนมาก มาเข้าร่วม
Well, I let myself get overconfident once, and I'm not going to let it happen again.ก็.. ฉันเคยมั่นใจในตัวเองเกินไป ฉันจะไม่เป็นแบบนั้นอีก
He's brazen, confident, and organized.เขาเป็นคนโผงผาง มั่นใจในตัวเอง และมีการวางเเผนเป็นอย่างดี
# But now these days are gone I'm not so self assuredแค่ตอนนี้วันนี้จะหายไป ฉันไม่ได้เพื่อให้มั่นใจในตัวเอง
You are amazingly self-assured. Has anyone ever told you that?นายนี่มันมั่นใจในตัวเองสูงมาก มีใครเคยบอกมั่งมั้ย?
But my mother is a bit harsh, or should I say, she has a cruel side. Aren't you gonna eat?เขาเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูง เห็นแก่ตัว และซุ่มซ่าม
Only a truly confident man would admit that.ต้องเป็นชายที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง ถึงยอมรับ
Few of us are secure enough to be in love without proper encouragement.พวกเราไม่กี่คนหรอกที่มั่นใจในตัวเอง หาความรักโดยไม่มีแรงกระตุ้น
Be confident in yourself!มั่นใจในตัวเองหน่อยสิ!
I lack confidence.ฉันต้องเป็นพวกไม่มั่นใจในตัวเอง
Be confident in yourself.มั่นใจในตัวเองหน่อยสิ
We've prepared some special training!ฉันชักเริ่มไม่มั่นใจในตัวเอง
Miss' excessive self-confidence is sometimes a boon but less often than a bane.ความมั่นใจในตัวเองเกินไปของคุณหนูบางครั้งก็นำเรื่องที่ดีมา แต่ไม่บ่อยเท่ากับเรื่องไม่ดี
To be an anchor, you have to sell youself as a 'female'.การเป็นผู้ประกาศ คุณต้องมั่นใจในตัวเองในฐานะสุภาพสตรี
Unless you act confidently, you can't win his heart.ถ้าเธออยากชนะใจเขา ก็มั่นใจในตัวเองให้มากกว่านี้หน่อย
He's dashing.เขามีความมั่นใจในตัวเอง
Yu-na looks confident but she is having a hard time.ยูนาดูเหมือนเป็นคนมั่นใจในตัวเอง แต่เธอกำลังลำบาก
You seem pretty sure of yourself.ดูมั่นใจในตัวเองเหลือเกินนะ
Ηis self-confidence must be completely shattered.ในเมื่อความมั่นใจในตัวเอง แตกสลายหมดแล้ว
Confidence and persistence.มั่นใจในตัวเองและตามตื้อ
That's a long way from a self-assured unsub who hits the clubs.คนละเรื่องเลยกับผู้ต้องสงสัย ที่มั่นใจในตัวเองที่ไปเที่ยวตามคลับ
You have courage and self confidence.เธอมีความกล้าและความมั่นใจในตัวเอง
THE MAN WE'RE LOOKING FOR IS, UH, JUST LIKE YOUR DAD.เค้าดูฉลาด แข็งแรง มีความมั่นใจในตัวเอง
A self-centered, obnoxious jerk.มั่นใจในตัวเอง และน่ารังเกียจ
Seeing me feel so good about myself made my wife more attracted to me in every way.พอผมมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ภรรยาเลยเห็นผมดูดีขึ้น ในทุกๆทาง
It shows wonderful self-esteem.และมันสำคัญกับฉัน แสดงถึงความมั่นใจในตัวเอง
You people are always so sure of yourselves.คนอย่างพวกคุณมักจะ มั่นใจในตัวเอง
Let's work together to try to find a way to make them feel more confident about themselves.เรามาช่วยกัน หาวิธี ทำให้พวกเค้า มั่นใจในตัวเอง
Let us not forget his humiliationนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องที่เขาไม่มั่นใจในตัวเอง
You're pretty confident in yourself,คุณช่างมั่นใจในตัวเองเหลือเกิน
This strong, this confident person.คนที่แข็งแกร่ง คนที่มั่นใจในตัวเอง
The problem is because you always doubt yourself.ปัญหาคือ คุณไม่มั่นใจในตัวเอง
You have your reputation as a gumiho to keep up.อย่าหมดความมั่นใจในฐานะกูมิโฮ จงมั่นใจในตัวเอง
She's curvy and she owns it.เธอมีส่วนโค้งเว้าและมั่นใจในตัวเอง
You're that insecure?ไม่มั่นใจในตัวเองขนาดนั้นเลยเหรอ?
It might feed his ego, take the sting out of him losing his site.นี่อาจทำให้เขามั่นใจในตัวเองมากขื้น อาจทำให้ลืมเรื่องที่เราพบที่ฝังศพ
Low self-esteem leads to "Hefty Hanna."การไม่มั่นใจในตัวเองจะนำไปสู่ "ยัยอ้วนแฮนน่า"
This guy is showing confidence early.คนๆนี้แสดงความมั่นใจในตัวเอง ตั้งแต่เริ่มเลย
Why are you feeling so insecured?ทำไมไม่มั่นใจในตัวเองหรือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *มั่นใจในตัวเอง*
Back to top