ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*พร่ำ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น พร่ำ, -พร่ำ-

*พรำ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พรำ (v.) drizzle Syn. ปรอย, พรำๆ
พรำ (adv.) lightly See also: gently, slightly, softly Syn. ปรอย, พรำๆ
พรำ (adv.) lightly See also: gently, slightly, softly Syn. ปรอย, พรำๆ
พรำ (adv.) lightly See also: gently, slightly, softly Syn. ปรอย, ปรอยๆ, พรำ
พรำ (n.) gem See also: jewel, precious stone
English-Thai: HOPE Dictionary
drizzle(ดริซ'เซิล) {drizzled,drizzling,drizzles} vt.,vi.,n. ฝนตกประปราย,ฝนตกพรำ, See also: drizzly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
drizzle(n) ฝนปรอย,ฝนพรำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
drizzle down (phrv.) (ฝน) ตกพรำSee also: ตกปรอยๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Normally, you wouldn't dream of driving a 6.3-litre 650 horsepower V12 Ferrari, even in a light shower they're for cruising around Juan Les Pins in your carefully designed topless swimsuit.ปกติ คุณไม่มีทางเอารถเฟอร์รารี่ 6.3 ลิตร 650 แรงม้าวี 12 มาวิ่งได้แม้แต่ตอนฝนพรำๆ คุณไปเที่ยวฌวน-เลอ-พินส์(ฝรั่งเศส) ก็ทำได้แค่ล่องเรือกับใส่ชุดว่ายน้ำ
The bell was ringing, oh and our souls were singing do you remember never was a cloudy day, ohเสียงระฆังดังก้อง โอ้ว จิตวิญญาณเราร้องเพลง เธอยังจดจำได้ไหม ไม่เคยเจอวันฝนพรำสักที โอ้
"You wetly drenched my heart like streaks of rain...""คุณทำให้หัวใจของฉันชุ่มฉ่ำ เหมือนสายฝนที่พรำลงมา..."
The picnic on the beach. And it poured sheets and sheets of rain.ปิคนิคบนหาดทรายในวันที่ฝนตกพรำ
[Jessica Whimpering ](เจสสิก้า บนพรึมพรำ)
[ Whimpering, Screaming ](เสียงพรึมพรำปนเสียงกรีดร้อง)
[ Whimpering ] Help! Come back!(เสียงพรึมพรำ) ช่วยด้วย กลับมา
What does it matter if rain comes your way and raindrops patter along?จะเป็นอะไรไป ถ้าเธอต้องเจอกับวันที่ฝนตก ได้ยินแต่เสียงฝนพรำ?
♪ Thunder only happens when it's raining ♪#ฟ้าร้องกึกก้อง เพียงยามเมื่อฝนพรำ#
There was this weird guy, mumbling to himself and swatting the air like someone was bugging him.มีชายท่าทางแปลกๆ บ่นพรึมพรำกับตัวเอง
Ba de ya say do you remember ba de ya dancing in September ba de ya never was a cloudy dayบาดียา บอกซิเธอยังจดจำ บาดียา วันที่เราเคยเต้นรำ บาดียา วันฝนพรำไม่เจอสักที
Do you remember dancing in September and it never was a cloudy dayเธอยังจดจำได้ไหม วันที่เราเคยเต้นรำเดือนกันยา ไม่เคยเจอวันฝนพรำสักที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *พร่ำ*
Back to top