ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ทชี*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ทชี, -ทชี-

*ทชี* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทชี (n.) priest See also: monk, sadhu, ascetic Syn. นักบวช, ธชี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, Skitchy, let me ask you something.เฮ้ สคิทชี่ ขอผมถามคุณอย่างสิ
I've been home, showered, done my Chi, had a wank, subtly undermined my dad, put new clothes on and here I am with my English coursework.ก็ฉันไม่มีเวลา อะไรกัน ฉันกลับบ้าน อาบน้ำ เล่นไทชี่ ขัดจรวด กวนประสาทพ่อ แต่งตัวออกมา ยังทันเลย
Pinehearst, the bio-tech firm?ไพน์เฮิร์สท์ บริษัทชีวเทค นั่นหรือ?
Well, my work in physics, her work in neurobiology, and most recently, the possibility of our having a child together.ก็เรื่องงานผมด้านฟิสิกส์ งานของเธอด้านประสาทชีววิทยา หลังๆนี้ก็ความเป็นไปได้ที่ เราจะมีลูกด้วยกัน
I meant compared to the real-world applications of neurobiology, theoretical physics is-- what's the word I'm looking for?ฉันหมายถึง เปรียบเทียบกับโลกจริงๆ น่ะ ความสัมพันธ์ของประสาทชีววิทยากับฟิสิกส์ทฤษฎี เป็น
And we re-write the prologue.และเราจะเขียน บทชี้นำ อันใหม่
Yeah. I want you to meet Skitchy.ใช่ ฉันอยากให้นายรู้จักสกิทชี
..had given seven years of my life to it....ทุ่มเทชีวิต เพื่อมัน ตลอดเวลา 7 ปี
I made swordcraft my life.ผมเลยทุ่มเทชีวิตให้กับการฝึกดาบ
I'm disappointed that I've given so much of my life...ผมผิดหวังจริงๆที่ทุ่มเทชีวิตให้ไปมาก
After the neurobiology conference in berlin.หลังจากที่ประชุมประสาทชีววิทยาในเบอร์ลิน
Abu Musa Jabir ibn Hayn made a greater contribution to the discredited field of alchemy than Halbert Vanderplatt made to neurobiology.ทำคุณประโยชน์อย่างสูง ให้กับสาขาการเล่นแร่แปรธาตุ ที่ไม่มีใครเหลียวแล กว่าฮัลเบิร์ต วานเดอร์แพลตต์ มีต่อประสาทชีววิทยา
Butchie, you got a 10-piece ready?บัทชี่ ไก่10ชิ้นได้หรือยัง
I'm tired of those kids. I devoted my life to them. And what have I got to show for it?ฉันทุ่มเทชีวิตให้ เด็กพวกนั้น
We don't so much as cast a glance in his direction until we've got something bulletproof. Are you Mark North?พวกเราไม่ได้เป็นพวกประเภทชี้นิ้วแบบเขาได้ในพริบตาเดียว จนกว่าเราจะได้หลักฐานอะไรสักอย่างที่อยู่เหนือกว่า
Does a woman just get to a stage in her life when she says,- พวกผู้หญิงแค่แสดงละครบทชีวิตของเธอ
Excuse me, but a grand unified theory, insofar as it explains everything, will ipso facto explain neurobiology.ขอโทษครับ เว้นแต่ทฤษฎีการรวมแรงครั้งใหญ่ ตราบเท่าที่มันอธิบายทุกอย่าง จะอธิบายประสาทชีววิทยาตามความเป็นจริง
Well, rest assured, I am in full possession of my faculties.ตามประสาทชีววิทยา ฉันรู้สึกแปลก เธอมั่นใจได้ ฉันยุ่งอยู่กับทรัพย์สมบัติด้านสติปัญญาของฉัน
I went to Saudi Arabia and met with a prince who had an interest in neurobiology.ฉันไปซาอุดิอาระเบีย และพบกับเจ้าชาย ที่สนใจประสาทชีววิทยาของฉัน
I guess that's what happens when you spend your life obsessed with vampires.ผมเดาว่ามันคงเกิดขึ้นเมื่อคุณทุ่มเทชีวิตหมกมุ่นกับแวมไพร์
NIKITA Fletchy, I could stand to blow off some steam.เฟร็ทชี่ ฉันรอเจอนายแทบไม่ไหวเลย
Your doctorate is in neurobiology.คุณได้ปริญญาเอก สาขาประสาทชีววิทยา
We neurobiologists refer to this as the "skank reflex."นักประสาทชีววิทยา เรียกอาการแบบนี้ว่า "การสะท้อนกลับของสกั๊ง"
Sam Baker, Todd Kilgore, Charles Tetchy.แซม เบเคอร์ ทอดด์ คิลกอร์ ชาลส์ เท็ทชี
Fletchie, don't tell me you already forgot about your old racquetball buddy.เฟลทชี่ อย่าบอกน่ะ ว่าลืมกันแล้ว ฉันคู่หูที่เล่น racquetball ด้วยกันไง
No, it's too early, Watchy.ไม่ นี่มันยังร็วเกินไป ว้อทชี
You're the one who wants the arsonist dead. And I don't blame you. Who wouldn't?บางทีการฆ่าเอสตราด้าอาจจะเป็น การจบบทชีวิตบทนี้ของผม...
Now that we're in this time, what's past is prologue.ตอนนี้ ได้ เวเลาทำงานแล้ว สิ่งที่ผ่านมา เป็นแค่บทชี้นำ
Master Yashida... to be vigilant... and to dedicate my life... to protect Mariko.นายท่านยาชิดะ เพื่อเป็นผู้ร้าย และทุ่มเทชีวิตของฉัน
But I was so busy chasing one trope, I missed the trope right under my nose...แต่ผมมัววุ่นเล่นบทสมมุติ จนพลาดบทชีวิตจริง...
It's a different phase in your life.มันเป็นบทชีวิตที่แตกต่างออกไป
I've dumped my half on you and you carry it.ฉันทุ่มเทชีวิตครึ่งหนึ่งให้คุณ และคุณแบกรับไว้
If he wins, it was all worth it.เขาทุ่มเทชีวิตให้มันมากๆ ถ้าเขาชนะ มันก็คุ้มค่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ทชี*
Back to top