ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ตื้นๆ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ตื้นๆ, -ตื้นๆ-

*ตื้นๆ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตื้นๆ (adj.) shallow
ตื้นๆ (adj.) superficial See also: shallow
หลับๆ ตื่นๆ (adv.) dog sleep
English-Thai: Nontri Dictionary
superficial(adj) ตื้นๆ,เพียงผิวเผิน,ไม่ลึกซึ้ง,ไม่สำคัญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bank (n.) หาดตื้นๆ (ใต้น้ำทะเล) See also: ที่ตื้นเขิน
paddling pool (n.) สระน้ำตื้นๆ ขนาดเล็กสำหรับเด็กๆ Syn. wading pool
rillet (n.) หุบเหวตื้นๆ บนพื้นผิวดวงจันทร์
skin-deep (adj.) ตื้นๆ
superficial (adj.) ตื้นๆ See also: อยู่ใกล้ผิวนอก Syn. external, surface
wading pool (n.) สระน้ำตื้นๆ ขนาดเล็กสำหรับเด็กๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm so zonked, I didn't you know what... it's actually a really nice day out, now that I see it.ผมยังมึนๆอยู่น่ะ ก็เลยหลับๆตื่นๆ ที่จริงข้างนอกมันอากาศดีมากเลยน่ะ
A sushi present, c'mon, c'monซูชิ ๆ เร็วเข้าๆ ตื่นๆ ๆ
You seem nerus. I'm... Relax.- นายดูตื่นๆ นะ อย่าเกร็ง
Hang on. I can't believe your crew fell for that.เดี๋ยว ลูกไม้ตื้นๆ ลูกเรือท่านเชื่อด้วยเหรอ
Come on, you two, wake up. Let's go. Come on.ไป ไป ลูก ตื่นๆ ไปนอนกันเร้ว
I don't know what that call's supposed to be, but it's dumb even by your standards, so call me when you get this.ฉันไม่รู้ว่านี่มันโทรศัพท์ โทรมาเรื่องอะไร แต่มุขตื้นๆโง่ๆแบบนี้ ต้องเป็นฝีมือนายแน่ โทรกลับหาฉันด้วยเมื่อนายได้รับข้อความนี้
No. Please wake up. You have to wake up.ไม่ ไม่ ตื่นๆ แม่ต้องตื่น
His wounds were superficial in comparison, so it was easy for the prosecution to claim that Sanderson's wounds were self-inflicted.เมื่อเทียบกันแล้ว แผลของเขาแค่ตื้นๆ มันจึงง่ายต่อการที่อัยการจะอ้างว่า บาดแผลของแซนเดอร์สัน เกิดจากตัวเขาเอง
You are quite the Pied Piper, Mr. Jane. Quite the salesman.เจน คุณคิดตื้นๆไป คุณทำตัวหยั่งกับ เซลล์แมน
What's wrong with him? Help him.ท่านประธาน ลืมตาขึ้น ตื่นๆ มีอะไรผิดปกติกับท่านประธาน
Oh, I'm not gonna fall for that old trick, Grace.โอ้ ผมไม่หลงกล ตื้นๆ นั้นหรอกเกรซ
I do not bind his arms or legs as I bury him in a shallow grave. He's alive.ตอนที่ผมฝังเขา ในหลุมตื้นๆนี่ เขายังมีชีวิตอยู่
Something tells me that you're not either.บางสิ่งบางอย่างบอกฉัน ว่าคุณก็ไม่คิดตื้นๆ ด้วย
See, simple solutions aren't gonna cut it here slick- คิดแบบง่ายๆตื้นๆ ไม่ช่วยอะไรหรอก
Do you have any fuckin' idea how easy this is? This is a fuckin' joke.คุณมีความคิดตื้นๆ แบบนี้ได้ยังไง ตลกเป็นบ้า
Hey, Freakazoid, wake up.เห้ย หลับอยู่เรอะ ตื่นๆ
Fortunately, I'm shallow so I'm impervious to that.โชคดีที่ผมเป็นพวกคิดอะไรตื้นๆ
I'm kidding. Relax. You look so tense.ล้อเล่นน่ะ เธอดูตื่นๆไปนิดนะ
Wakey, wakey Mr. Alex! Wake up, Alex!ตื่นๆ อเล็กซื ตื่น ตื่น ตื่น อเล็กซ์
You really went out of your way.ลูกไม้ตื้นๆ ฉันไม่หลงกลหรอกย่ะ
Maybe you ought to stick to the shallow end till you learn how to swim, gorgeous.เธอน่าจะเรียนว่าน้ำอยู่ที่ตื้นๆก่อนน่ะ คนสวย
You look nervous, Mr. Poole.คุณดูตื่นๆ ค่ะคุณพูล
You had a panic attack. That's nothing?ลูกทำท่าตื่นๆแล้วบอกว่าไม่มีอะไรงั้นเหรอ
You've fallen for my little trick, Count. It's nothing but rocks.ท่านตกหลุมตื้นๆ ของข้าซะแล้ว เคาท์ มันก็แค่ก้อนหิน
Wake up here. Come on. Wake up.ตื่นๆขึ้นมา เร็วๆเข้า ตื่นๆได้แล้ว
Well, that's really sketchy behavior.นั่นมันเป็นพฤติกรรมตื้นๆทั่วไป
A little professional courtesy would make this a lot less awkward.มารยานักแสดงตื้นๆ แบบนี้ ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
No, you hate yourself for being so shallow.ไม่ คุณเกลียดตัวเอง ที่ทำอะไรตื้นๆ
Nancy Hale--death was caused by a series of jagged,รอยแผลลักษณะไม่เรียบ เป็นรอยแผลตื้นๆ
She's been in and out of consciousness, but her vitals are stable.เธอหลับๆตื่นๆ แต่ร่างกายไม่มีปัญหา
You cannot be this short-sighted.ลูกคิดอะไรตื้นๆแบบนี้ไม่ได้
Frank nusbaum, 42, multiple, mostly superficial stab wounds.แฟรงก์ นุสบอม อายุ 42 มีแผลถูกแทงตื้นๆหลายตำแหน่ง
Daddy's home. Welcome home, sir.ตื่นๆ ป๊ะป๋ากลับบ้านแล้ว/ ต้อนรับกลับบ้านครับท่าน
You shame yourself, with thoughts of imaginary slights.เจ้าต้องละอายตัวเองกับความคิดตื้นๆ
These shallow cuts and deep gouges, in conjunction with location of recovery, are likely indications of COD.รอยกัดตื้นๆนี้ และขูดลึก รวมกับในสถานที่ที่พบ เพื่อแสดงค่าความต้องการออกซิเจนของน้ำได้อย่างเหมาะสม
♪ Don't be so shallow ♪#ไม่ได้คิดอะไรตื้นๆ#
Rise and shine.ตื่นๆ ทำตัวให้สดชื่น
You've been in and out of consciousness for 48 hoursนายหลับๆตื่นๆมา 48 ชั่วโมง
Did you think that I was just gonna go along with your little plan?คิดว่าฉันจะเห็นด้วยกับแผนตื้นๆของคุณเหรอ
He's a bit shaken up. But he's fine.เขาดูตื่นๆนิดหน่อย \ แต่ก็สบายดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ตื้นๆ*
Back to top