ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ตรงนี้*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ตรงนี้, -ตรงนี้-

*ตรงนี้* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงนี้ (det.) here See also: this place Syn. นี้
English-Thai: HOPE Dictionary
here(เฮียร์) adv. ที่นี่,ตรงนี้,ขณะนี้,ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่, See also: here below ในโลกนี้,ในชีวิตนี้. -Phr. (neither here nor their ไม่สำคัญ,ไร้สาระ) n. ที่นี้,โลกนี้,ชีวิตนี้,ปัจจุบันนี้. interj. ขณะนี้!. เดี๋ยวนี้!,เอาละ คำที่มีความหมายเหมือนกั
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
here and there (adv.) ตรงนั้นตรงนี้ See also: ที่โน่นที่นี่ Syn. patchily, scatteringly
patchily (adv.) ตรงนั้นตรงนี้ See also: ที่โน่นที่นี่ Syn. scatteringly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Sir, I need you to sign off on thisท่านครับ ผมอยากให้ท่านเซ็นต์ชื่อตรงนี้
Would you wait here for a minute?คุณจะคอยอยู่ตรงนี้สักครู่ได้ไหม
Would you wait here until the doctor is ready for you?คุณช่วยคอยอยู่ตรงนี้จนกว่าหมอจะว่างสำหรับคุณได้ไหม?
Don't stand here and lie to my faceอย่ามายืนตรงนี้และโกหกต่อหน้าฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let me say, on behalf of myself and the others, that we consider it a great privilege to die for our country.ผมขอพูด ณ ตรงนี้ เพื่อ ตัวผมและคนอื่นๆ เราคิดดูแล้ว เราจะสละชีพเพื่อประเทศ
If you put the Staff in a certain place at a certain time, the sun shone through here and made a beam on the floor, giving the location of the Well of Souls.ถ้าคุณเอาไม้เท้านั่นไปไว้ตรงกลางห้อง ในเวลาที่เหมาะสม, พระอาทิตย์ฉายแสงผ่านตรงนี้ ทำให้เกิด สำแสงตรงไปบนพื้น, เพื่อให้ตำแหน่งของกำแพงแห่งวิญญาณ
Indy, here, we've hit stone.อินดี้, ตรงนี้, เราขุดโดนหิน.
Why don't we just... wait here for a little while, see what happens.ทำไมเราไม่... รอตรงนี้ อีกพักนึงหรือ ดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น
Can we get out of here?ฉันว่า เรารีบไปจากตรงนี้เร็ว ๆ ดีกว่า
These columns over here were brought back as spoils of war after the sacking of Byzantium during the Crusades.เสาพวกนี้ ที่ตรงนี้ ถูกนำกลับมาในแบบที่เสียหายไปเพราะสงคราม หลังจากขับไล่พวก ไบเซนเทียมออกไป ระหว่างสงครามครูเสด
Dad, you stay here while Sallah and I organize some transportation.พ่อ, พ่ออยู่ตรงนี้ ขณะที่ผมกับซัลล่าห์ จัดหาพาหณะให้พวกเรา
I said, "What are you doing here? I told you to go fuck your mother. "ฉันพูดว่า "มึงทำเหี้ยไรอยู่ตรงนี้" "กูบอกให้ไปเอาแม่มึงไง"
At Charlie's, not here! Where are you gonna chop him here?ที่บ้านชาร์ลี ไม่ใช่ตรงนี้ จะหั่นมันในนี้รึไง
Hey, I think there's something written here, but it's hard to make out.เฮ้ มีอะไรเขียนอยู่ตรงนี้ แต่มันยากที่จะอ่านจัง
Foster, right here. Turn around.ฟอสเตอร์ อยู่ตรงนี้ หันมา
If you're gonna wear a cast, feature it more. lt's part of the story.พี่คะ มาทำอะไรอยู่ตรงนี้เหรอคะ - อ๊ะ -คุณพ่อรอเราอยู่นะคะ
Don't listen to him; you listen to me. Derice, right here. You got it?ไม่ต้องไปฟังเขา นายฟังฉัน ดีรีซ ตรงนี้ ได้ยินมั้ย?
Derice, right here. Okay, get your helmets on.ดีรีซ ตรงนี้ ใส่หมวกได้
Honey, I'm here. I'm here for you. You just have to...ที่รัก ฉันก็อยู่ตรงนี้ ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อคุณ คุณแค่ต้อง...
You see, when you use the silencer a lot... you have to put a piece of cloth here... because it gets very hot and could burn it inside.เห็นมั้ย เมื่อเธอใช้ที่เก็บเสียงมาก ๆ... เธอต้องยัดเศษผ้าเข้าไปตรงนี้... เพราะมันร้อนมาก และอาจไหม้จากภายในได้
Lord knows we've been standing here a long time.พระองค์รู้ว่า เรายืนอยู่ตรงนี้ มานานแล้ว
For whatever it's worth, I'm here to tell you that it is possible.และไม่ว่าจะยังไง มันก็คุ้มค่า และผมอยู่ตรงนี้ เพื่อบอกคุณว่าทุกอย่างเป็นไปได้
We'll put your fuckin' sandwich on layaway. Here we go. Keep it right up here for ya.นี่ ชั้นวางรอแกไว้ตรงนี้ แกจ่ายชั้นทุกวันวันละ 6 เซ็นต์
You think I'll sit here and smile... while some fucking kike tries to fuck my mother?คิดว่าฉัน / จะนั่งยิ้มแฉ่งอยู่ตรงนี้ ในขณะที่ไอ้เหี้ยคนนึง/พยายามจะฟันแม่ฉัตงั้นเหรอ?
Yeah. I'm here. When you're ready, I'm here.อืม ฉันอยู่ตรงนี้ / เมื่อเธอพร้อม ฉันจะอยู่ที่นี่
Everything I've done here fucked it all up, understand?ทุกสิ่งที่ฉันทำที่นี่ / ให้มันจบตรงนี้ เข้าใจมั้ย?
Yeah. This is good. Thank you.อืม ตรงนี้ก็ดีแล้ว / ขอบใจมาก
Put your finder up here against these words so the letters can't run off on youดูนี่ เอานิ้วชี้ไปที่ตัวหนังสือตรงนี้ ตัวหนังสือจะได้ไม่วิ่งหนี
We have 1,000 crowns on the line. Look at the first page.เรามีเงินจำนวน 1,000 crowns อยู่ตรงนี้ \ มาเปิดอันแรกกันก่อน
Want to place him right over here, sir?- เอาไว้ตรงนี้นะครับ - ใช่ ตรงนั้นล่ะ
Good question, Hardy. Come on over here, take a seat. I'll tell you how drunk drunk enough is.เข้าใจถาม มานั่งตรงนี้สิ จะบอกให้ฟัง
Which would make your spot... right here, Junuh.คงแถวนี้แหละ... ...ตรงนี้ จูเนอ
And thus begins our story of love, motion sickness and the art of cooking.เรื่องราวความรักของเรา จะเริ่มต้นกันตรงนี้ การเมาพาหนะ และศิลปะของการปรุงอาหาร
I live here, Chris.แน่นอน เธอรอตรงนี้ได้ถ้าต้องการ ..เขาน่าจะอยู่ชั้นล่างแน่ๆ
Maybe move it around a little something here.อืมม ตรงนี้ด้วย... ตรงนี้นิดนึง
If you did, that means you baked those cookies and set that plate there deliberately, purposefully which means that you're sitting there also deliberately, purposefully.ถ้าคุณรู้ ก็แสดงว่าคุณอบขนมนี่แล้วตั้งไว้ตรงนี้ ด้วยความตั้งใจ นั่นหมายถึงว่าคุณก็กำลังตั้งใจรอผมอยู่ตรงนี้เช่นกัน
You were laying right there, just like that.ใช่แล้ว คุณนอนอยู่ตรงนี้ แบบนี้แหละ
You stay. You wait right there.อยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้ รออยู่นี่แหละ
So, am I good sitting right here, au naturel?เอาล่ะ ผมนั่งตรงนี้ดีรึยัง ดูเป็นธรรมชาติดีมั้ย
I say the most important man in our history is sitting right here, staring up at that jerk.ผมบอกว่าบุคคลสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของเรา นั่งอยู่ที่นี่ตรงนี้ กำลังจ้องไปที่ไอ้เบื๊อกนั่น
(Doctor) Mrs Peck, your girls are here and you can see them if you like.คุณนายแป๊ก ลูกคุณอยู่ตรงนี้ คุณดูพวกเค้าได้ ถ้าคุณต้องการ... ..
Here, here, here, no, it's OK--- กดไว้ๆ ตรงนี้ๆ, - ไม่ๆ กูยังไหว--
And then that wasn't good enough okay now change this and this.โอเค คราวนี้เปลี่ยนตรงนี้ ๆ ๆ แก้แล้ว
I hereby pronounce you husband and wife.ข้าขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ตรงนี้ ว่าทั้งสอง เป็นสามี-ภรรยา ตั้งแต่นี้ไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ตรงนี้*
Back to top