ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ความเจ็บปวดรวดร้าว*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ความเจ็บปวดรวดร้าว, -ความเจ็บปวดรวดร้าว-

*ความเจ็บปวดรวดร้าว* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเจ็บปวดรวดร้าว (n.) affliction See also: agony, anxiety, distress, suffering Syn. ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความปวดร้าวใจ Ops. ความสุข, ความยินดี, ความปลื้มปิติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
agony๑. ความเจ็บปวดรวดร้าว๒. ความลิงโลด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
affliction (n.) ความเจ็บปวดรวดร้าว See also: ความทุกข์ Syn. suffering, pain
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It means I leave you in anguish, wallowing in freakish misery forever.มันหมายถึงข้าจะทิ้งเจ้าให้จมอยู่กับความเจ็บปวดรวดร้าว เกลือกกลิ้งอยู่ในความทรมานชั่วนิรันดร์
Least, not about anything but the pain.เพราะความเจ็บปวดรวดร้าว
But you must put aside your anguish if you wish to save the world.แต่คุณจะต้องปล่อยวางความเจ็บปวดรวดร้าวนี้ไป ถ้าคุณต้องการช่วยโลกเอาไว้
You wake up one day and you're a seething mass of pain.วันนึงนายก็จะตื่นขึ้นมา พร้อมความเจ็บปวดรวดร้าวสุดๆ
Ah, the most painful of afflictions.อ่า โรคที่มีความเจ็บปวดรวดร้าวที่สุด
I think she's in constant pain and is always looking to figure out whom to blame for it.ข้าคิดว่านางมีแต่ความเจ็บปวดรวดร้าว เและนางกำลังหาใครสักคนที่จะมารับผิดชอบ
And just anything to alleviate some of the anguish that I felt.และอะไรก็ตามที่ช่วยบรรเทา ความเจ็บปวดรวดร้าวที่ฉันรู้สึก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ความเจ็บปวดรวดร้าว*
Back to top