ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ความน่ารัก*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ความน่ารัก, -ความน่ารัก-

*ความน่ารัก* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความน่ารัก (n.) loveliness Syn. ความน่ารักน่าเอ็นดู Ops. ความน่าเกลียด
ความน่ารักน่าเอ็นดู (n.) loveliness Ops. ความน่าเกลียด
English-Thai: HOPE Dictionary
likable(ไล'คะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: likableness n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ. likebility n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ.
likeable(ไล'คะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: likableness n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ. likebility n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ.
English-Thai: Nontri Dictionary
affability(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความน่ารัก
loveliness(n) ความน่ารัก,ความสวย,ความงาม
prettiness(n) ความน่ารัก,ความสวย,ความเก๋,ความสละสลวย,ความไพเราะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pleasantness (n.) ความน่ารัก See also: ความอ่อนหวาน Syn. sweetness
prettiness (n.) ความน่ารัก See also: ความน่ามอง Syn. beauty
sweetness (n.) ความน่ารัก See also: ความอ่อนหวาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A jewel in your crown, far more dear than three mere princesses.ท่านได้เพชรเม็ดงามมาครอบครองแล้ว อาจจะห่างไกลจากความน่ารัก ของธิดาทั้งสามอยู่บ้าง แต่ก็ไม่มากนัก
They can be, um, incredibly sweet and pure and capable of great, great love.พวกมันมี เอ่อ... ความน่ารัก ใสซื่อ และมีความรัก ความรักอันยิ่งใหญ่
Like the late, great, actual Dick Roman used to say to the whores he'd kick out of the presidential suite Cute don't quite hack it, sugar.อย่างที่ดิ๊ก โรมันผู้แสนสุดยอดตัวจริง ได้พูดไว้เมื่อไม่นานมานี้ กับโสเภณีที่เขาเตะออกมาจาก ห้องของประธานาธิบดี ความน่ารักมันกินไม่ได้ ที่รัก
Yeah, they suck you in with their cuteness and then once they got you-- bam!ใช่ พวกเขาดูดเลือดดูดเนื้อคุณ ด้วยความน่ารักของพวกเขา และหลังจากนั้น พวกเขาก็จะ---ระเบิด
Go ahead, you get kind of cute when you get nervous.ไปเลย เธอมีความน่ารักอยู่ในตัว เวลาเธอประหม่า
But what it doesn't explain is why sweet, loving, innocent Elena could be so heartless towards Stefan.แต่นั่นไม่ได้อธิบายเหตุผลอะไรเลยนะ ความน่ารัก ความรัก เอเลน่าผู้ไร้เดียงสา อาจจะใจร้ายกับสเตฟานไปบ้าง
If nobody else has an idea, I might have a cutie here.ถ้าไม่มีใครมีความคิดผมอาจจะมีความน่ารักที่นี่
Joey, tell her what she's won.ความน่ารักของเค้า...
I'll bet you were lovely.ฉันจะเดิมพันคุณมีความน่ารัก
I'm flexible on the cute, so-แต่ไอเรื่องความน่ารักมันก็ยืดหยุ่นกันได้นะ
But Julia brings out the best in a polecat.แต่จูเลียยิ่งทำให้พวกเขาแสดงความน่ารักลึกๆออกมาได้อีก
I see you do have a hidden amorous side.ผมได้เห็นความน่ารักที่ซ่อนอยู่ของคุณแล้วล่ะ
I don't think he has "apute" anything (? )ฉันไม่คิดว่าเขามีความน่ารักใด ๆ
Get your fluffy on Shake your tailที่ใช้ความน่ารักของคุณ! ยอดน้ำเชื่อม!
Get your fluffy on But watch yourselfที่ใช้ความน่ารักของคุณ! แต่ต้องระวัง!
Get your fluffy onใช้ความน่ารักของคุณ!
And I'm gonna save yours.ใช้ขนของคุณ ความน่ารักและและการรั่วไหล
She had a lot of really nice things to say about you, too.เธอบอกชั้นเกี่ยวความน่ารักของคุณไว้มากเลย
A very nice message from the people who make Cougar Town.เป็นข้อความน่ารักๆจากผู้สร้าง Cougar Town
I-it's sweet.เป็นความน่ารักของเขา
Not if cooks are judged on effort and adorableness.การทำอาหารไม่ได้เป็นตัวตัดสิน ความพยายามกับความน่ารักนะ
What's your problem with pretty?เธอมีปัญหาอะไรกับความน่ารัก?
Because Commander Taylor's nowhere near as cute as you.ก็เพราะผู้พันเทย์เลอร์ เทียบหนูไม่ติดเลย ในเรื่องความน่ารัก
Your undergraduate work must have included a varmints and critters class.ดูความน่ารักสิ มาทักทายสิ มาน่า
Am I so adorable? What is it that ahjusshi can't do?ฉันว่าความน่ารักของคุณลุง ไม่สามารถทำอะไรแบบนั้นได้หรอกคะ
Finn sends me cutsie text messages all the time.ฟินน์ส่งข้อความน่ารักๆมาให้ฉันตลอดแหละ
This was very nice of Ms. Noonan.นี่เป็นความน่ารักของคุณนูแนน
Plus he's really cute. And he's quite the dancer.บวกกับความน่ารักเว่อร์ เเถมเต้นได้เท้าไฟสุดๆ
It's all emotional outbursts at her mom and little loving missives to her dad.ที่ดูเป็นหลักการในนี้เลย มีแต่การระเบิดอารมณ์เรื่องแม่ และข้อความน่ารักๆถึงพ่อ
This dog is killing me with cuteness.หมานี่จะให้ฉันตาย ด้วยความน่ารักนั่น
Cuteness became a selective advantage.ความน่ารักกลายเป็น ความได้เปรียบในการคัดเลือก
Each one more adorable than the last.ทุกตัวเพิ่มความน่ารักกว่ารุ่นก่อนหน้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ความน่ารัก*
Back to top