ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่เปิดเผย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่เปิดเผย*, -ไม่เปิดเผย-

ไม่เปิดเผย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่เปิดเผย (v.) conceal See also: keep secret, cover up, hide
English-Thai: HOPE Dictionary
clandestine(แคลนเดส'ทิน) adj. ลับ ๆ ,ลี้ลับ,ส่วนตัว,ไม่เปิดเผย., See also: clandestineness n., Syn. hidden
closet queenn. คนลักร่วมเพศ (โฮโม) ที่ไม่เปิดเผย
dormant(ดอร์'เมินทฺ) adj. อยู่เฉย ๆ ,ไม่เคลื่อนที่,สงบ,ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน,แฝง,ไม่เปิดเผย,ยังไม่ระเบิด (ภูเขาไฟ), See also: dormancy n. ดูdormant, Syn. quiet,inactive ,static
incognito(อินคอก' นิโท) adj., adv. ไม่ระบุนาม, ไม่เปิดเผยชื่อเสียงเรียงนาม. -n. ผู้ไม่เปิดเผยชื่อเสียง, การไม่เปิดเผยชื่อเสียง, นามแฝง
occult(อะคัลทฺ',ออค'คัลทฺ) adj. ลึกลับ,ลี้ลับ,ไม่เปิดเผย,ซ่อนเร้น,แอบแฝง,เข้าใจยาก, Syn. mysterious
sneaking(สนีค'คิง) adj. ลับ ๆ ล่อ ๆ ,ซ่อนเร้นในใจ,ไม่เปิดเผย,น่าดูถูก,ส่อเสียด,ดื้อรั้น., See also: sneakingly adv. sneakingness n.
sneaky(สนีค'คี) adj. ลับ ๆ ล่อ ๆ ,ไม่เปิดเผย,ซ่อนเร้นในใจ,ขี้โกง,หลอกลวง, See also: sneakily adv. sneakiness n., Syn. cowardly
underground(อัน'เดอะเกราน์ด') adj. ใต้ดิน,ไม่เปิดเผย,ซ่อนเร้น,n. บริเวณใต้ดิน,องค์การลับ,รถไฟใต้ดิน
underhand(อัน'เดอะแฮนดฺ) adj.,adv. ไม่เปิดเผย,ทำอย่างลับ ๆ ,เกี่ยวกับงานใต้โต๊ะ,โดยทอดแขนลงข้างล่าง,อย่างซ่อนเร้น, Syn. furtive,sly,crafty
underhanded(อัน'เดอะแฮน'ดิด) adj. ไม่เปิดเผย,ลับและมีเล่ห์เพทุบาย,ซึ่งทอดแขนลงข้างล่าง,มีคนไม่พอ,มีมือไม้ไม่พอ, See also: underhandedness n., Syn. secret,sly,deceitful,furtive
English-Thai: Nontri Dictionary
clandestine(adj) ลับ,ลอบ,ไม่เปิดเผย,ปิดบัง,ส่วนตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
omit to discloseละเว้นเสียไม่เปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
undercover agentตัวแทนที่ไม่เปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
underhand (adj.) ไม่เปิดเผย See also: ทำอย่างลับๆ, มีเล่ห์เพทุบาย Syn. cunning Ops. sincere
underexpose (vt.) ไม่เปิดเผยพอต่อสาธารณะ
disguised (adj.) ซึ่งไม่เปิดเผยนาม See also: ซึ่งไม่เปิดเผยตัว
disguisedly (adv.) อย่างไม่เปิดเผยนาม See also: อย่างไม่เปิดเผยตัว
incognito (adj.) ซึ่งไม่เปิดเผยนาม See also: ซึ่งไม่เปิดเผยตัว Syn. disguised
incognito (adv.) อย่างไม่เปิดเผยนาม See also: อย่างไม่เปิดเผยตัว Syn. disguisedly
oversee (vt.) เฝ้าสังเกตอย่างไม่เปิดเผย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I shall never reveal the best of you, Severus.ไม่เปิดเผยสิ่งดีที่สุดในตัวเธอเหรอเซเวอรัส?
He was given full knowledge of the true objective and instructed not to reveal anything to Bowman or Poole.เขาได้รับความรู้อย่างเต็ม รูปแบบจากของจริง วัตถุประสงค์และสั่งไม่เปิดเผย อะไรที่จะยิงธนูหรือพูล
So I will not give you my recipes.ฉันจะไม่เปิดเผยตำรับให้กับคุณ
Dormant objects.วัตถุที่ยังไม่เปิดเผย
We're not going to announce anything so please cooperate for a while.พวกเราจะไม่เปิดเผย ดังนั้นกรุณาให้ความร่วมมือสักประเดี๋ยว
To those who dwell among us, anonymous, seemingly ordinary, whom destiny brought together to repair, to heal, to save us from ourselves.ของผู้ที่แฝงอยู่ในหมู่พวกเรา ผู้ที่ไม่เปิดเผยตัวตน,ผู้ที่ดูเหมือนปกติ ผู้ที่มีชะตากรรมเชื่อมกัน เพื่อ ซ่อมแซม เพื่อ รักษา
This operation is you and me, and I'm the silent partner.การดำเนินการแค่นายกับฉัน และฉันเป็นคู่หูที่ไม่เปิดเผยตัว
An entire clandestine company dedicatedองค์กรที่ไม่เปิดเผยได้อุทิศตน
Five months ago,I got a series of anonymous calls from a Navy petty officer.ห้าเดือนก่อน.ฉันได้รับสายจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยของฐานทัพเรือ.
But you see, the US Attorney won't release the identity of the witness until pre-trial, and that could take weeks.เเต่นายจะเห็น อัยการสหรัฐอเมริกา จะไม่เปิดเผยข้อมูลประจำตัว ของพยานจนถึงพิจารณาคดีเบื้องต้น และนั่นจะใช้เวลาหลายอาทิตย์
US Attorney won't disclose the name of the witnessอัยการสหรัฐอเมริกา ไม่เปิดเผยชื่อพยาน
...will not release the names of the dead until notification of next of kin.จะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิต ยกเว้นเฉพาะญาติๆ เท่านั้น
The police decided it'd be best to keep this off the main docket in order to avoid exactly the sort of chaos we have across the street;ทางตำรวจตัดสินใจว่า จะไม่เปิดเผยเกี่ยวกับสำนวนคดีนี้ เพื่อป้องกันความโกลาหลวุ่นวาย ตามถนนที่เราข้ามมา
The aliens made off with an undisclosed amount of cash. One bystander was hurt.พวกเอเลี่ยนอยู่นี่โดยไม่เปิดเผยจำนวน บางตัวก็บาดเจ็บ
(inaudible) because I was having trouble dealing with how he(ไม่เปิดเผยนาม) เพราะฉันทำใจไม่ได้ กับลักษณะที่เขา...
With a closed adoption,กับการรับบุตรบุญธรรมแบบไม่เปิดเผย
The idea there was that even if the blimp didn't succeed and we got caught that everybody loves a balloon... you know, kids, police, everyone.แล้วเราก็บังเอิญเหมือนกับ วงดนตรีร็อค... "วงไม่เปิดเผยนาม" เรามีกล่องวัสดุมากมายเป็นร้อยๆ
An anonymous source has provided FOX with documents showing a wire transfer from Chinese operatives to Burrows and Scofield.แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัว ได้ให้ข้อมูลกับ FOX เป็นเอกสาร แสดงถึงการส่งโทรเลข จากสายลับจีนถึงเบอร์โรวส์และสโกฟิลด์
Did the immigration people tell you how they found out about you?พวกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง บอกคุณไหม ว่าเขารู้เรื่องคุณได้อย่างไร เบาะแสไม่เปิดเผยนาม
I heard "anonymous source."ฉันรู้ข่าวจากแหล่งข่าวไม่เปิดเผยตัว
Looking into material that doesn't go public is your specialty, isn't it?มองหาข้อเท็จจริงที่ยังไม่เปิดเผยเป็นความสามารถของคุณ ใช่มั้ยค่ะ?
Why would you cover your tracks?ทำไมนายไม่เปิดเผย ตัวเองไปเลยล่ะ?
I'm following the policy of not revealing what I saw.ผมยังใช้นโยบาย ไม่เปิดเผยใน สิ่งที่ผมเห็น
Some anonymous untraceable tip?แหล่งข่าวไม่เปิดเผยชื่อใช่ไหมละ
So that these guys sign a nondisclosure agreement.แล้วคนพวกนั้นเซ็นสัญญาอย่างไม่เปิดเผย
One where we all get to live out in the open.พวกเราต้องอยู่อย่างไม่เปิดเผย
We can place an anonymous call to Interpol to pick them up.แล้วโทรไปแจ้งโดยไม่เปิดเผยตัว ให้ Interpol มาเอาตัวเขาไป
Since the blackout, all techs have been agency-contracted-- blind assignments.ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์หมดสติ เครื่องมือทุกอย่าง ที่สำนักงานทำสัญญาใช้บริการ-- จะทำสัญญาใช้ โดยไม่เปิดเผย
All of them from an anonymous source.ของทั้งสองมาจากผู้ไม่เปิดเผยตัวตน
I will not reveal your identity.ฉันจะไม่เปิดเผยตัวตนของคุณหรอก
Your secret is safe with us.เราจะไม่เปิดเผยความลับของคุณ
If I gave you notice, it wouldn't be called incognito traveling.ถ้าข้าให้เจ้ารู้ มันก็จะไม่เรียกว่า การท่องเที่ยวแบบไม่เปิดเผยนาม น่ะสิ
For the sake of the man's privacy, we won't show you his face.เพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของเขา เราจะไม่เปิดเผยหน้าตาของเขาครับ
A warrior on the road never divulges the nature of his quest.นักรบขณะทำภารกิจ ไม่เปิดเผยสาเหตุของภารกิจเพื่อเกียรติยศ
As the death toll in the United States is now believed to have reached 2.5 million the president issued a statement today from an undisclosed location implementing mandatory curfews in major metropolitan areas after a second consecutive day of riots in Daในขณะที่มีผู้เสียชีวิต ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เชื่อกันในขณะนี้ ... ... เพื่อให้มีถึง 2.5 ล้านคน ... ... ประธานาธิบดีออกคำสั่งในวันนี้ จากสถานที่ไม่เปิดเผย ...
So, per a unanimous vote by all of you, our Regionals MVP is...ผลการโหวตโดยไม่เปิดเผยชื่อ จากพวกเธอทั้งหมด ผู้ที่เป็นดาวเด่นแห่งแข่งระดับภูมิภาค ได้แก่
Normally, you'd have to sign a nondisclosure agreement.โดยทั่วไป คุณต้องทำสัญญาที่ไม่เปิดเผย
The ones that live ain't much to brag about.ส่วนพวกที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่เปิดเผยตัว
What if you sang to him in secret?แล้วถ้าแกร้องแบบไม่เปิดเผยหน้าละ
We have learned from anonymous sources within the White House...เราทราบข่าวจากแหล่งข่าวไม่เปิดเผยชื่อ ภายในทำเนียบขาว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่เปิดเผย
Back to top