ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ห่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ห่าง*, -ไม่ห่าง-

ไม่ห่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ห่าง (adv.) closely See also: everywhere Syn. กระชั้นชิด, ไม่คลาด
English-Thai: HOPE Dictionary
modern(มอด'เดิร์น) adj. ทันสมัย,ไม่ห่างไกล,ไม่โบราณ n. บุคคลในยุคปัจจุบัน, See also: modernly adv. modernness n., Syn. recent ###A. ancient
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not much in the way of dead copsไม่ห่างไปมากจากที่ตำรวจตายเลย
He's this close to Sending for us. If we can just get one of these right.เทพเจ้าอยู่ไม่ห่างแล้ว เราเพียงทำรูปสลักให้ถูกต้อง
He's keeping tabs on you.เขาเฝ้าตามดูคุณไม่ห่าง
You were 19. you were just a few years older than I was,ตอนแม่อายุ 19 แม่อายุไม่ห่างจากตอนที่ผมอยู่เลย
We are almost the same age.เราอายุไม่ห่างกันมาก
Not too far from the truth.เป็นโรคไตวาย ก็ไม่ห่างจากความจริงมากหรอกนะ
Oh, dude, that's totally age-inappropriate.อายุไม่ห่างกันเกินไปหน่อยเหรอ
I want you to promise me, no matter what, they're going to grow up knowing their uncle is never far away.ฉันอยากให้นายสัญญากับฉัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เขาจะโตขึ้นโดยที่จะมีลุงอยู่ไม่ห่าง
Our suvs are a short hike up the tunnel.รถ SUV ของเราจอดอยู่ ไม่ห่างจากปากอุโมงค์
Hey, that place... is close to where I had my car accident.ตึกนั่น อยู่ไม่ห่างจากจุดที่พี่ขับรถชนด้วยสิ
I saw a very cool burger place just a few...ฉันเห็นร้านเบอร์เกอร์เจ๋งๆร้านนึงอยู่ไม่ห่าง...
I only wish it did not take me from your side, where I can best protect you.ข้าปรารถนาที่จะไม่ห่างท่านไป ที่ที่ดีที่สุดที่ข้าจะปกป้องท่าน
Find Arthur, and you need never leave my side again.ตามหาอาเธอร์ แล้วเจ้าจะไม่ห่างกายข้าอีกต่อไป
Who's the creepy, lurky guy?ผู้ชายที่เดินตามติดเอสเธอร์ไม่ห่างนั่นใครน่ะ
She'll be sleeping 4 feet away from the baby she doesn't want.เธอก็จะนอนอยู่ไม่ห่างเท่าไหร่ จากเด็กที่เธอไม่ต้องการสินะ
Not this far downtown.นี่ก็ไม่ห่างตัวเมือง
Oh, correct me if I'm wrong, but a-a strangler can, literally, not be more than an arm's length from his stranglee, can he?แก้ไขได้นะถ้าฉันพูดผิด\ คนร้ายรัดคอ อยู่ไม่ห่างเกิน กว่าความยาวแขนตัวเอง กับเหยื่อ ใช่มั้ย สอง?
It's not too far from here.มันอยู่ไม่ห่างจากนี่หรอก
He wasn't any older than Charlie.เขาดูอายุไม่ห่างจากชาร์ลีเท่าไรเลย
Yeah, and sometimes, they don't.แต่บางครั้งพวกเขาก็ไม่ห่างกันเท่าไร
Exactly. Sometimes, they don't.ใช่ บางครั้งพวกเขาก็ไม่ห่างเหินกันเท่าไร
But I'm not leaving, okay?แต่พี่จะไม่ห่างไปไหน เข้าใจมั้ย
We live in the same city, we'll always be tight.เราอยู่เมืองเดียวกัน ไม่ห่างเหินกันหรอก
We keep our island in our mindแม้บ้านยังมีในใจไม่ห่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ห่าง
Back to top