ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่สนใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่สนใจ*, -ไม่สนใจ-

ไม่สนใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่สนใจ (v.) be not interested in See also: ignore, be uninterested, take no heed of, turn deaf ear to, neglect Ops. สนใจ, สนใจไยดี
ไม่สนใจ (v.) feign indifference See also: pretend indifference Syn. ไม่รู้ไม่ชี้, เมินเฉย
ไม่สนใจ (v.) be indifferent See also: be apathetic, be unconcerned, be uninterested, be cool, pay no attention to Syn. ไม่แยแส
ไม่สนใจ (adj.) passive See also: inactive, leisurely Syn. ไม่ใส่ใจ
ไม่สนใจ (v.) turn one´s face away from somebody Syn. เมิน, หันหน้าหนี
ไม่สนใจ (v.) be still See also: be indifferent, be silent, keep one´s peace, be apathetic, be unconcerned Syn. เฉยเมย Ops. สนใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
aloof(อะลูฟ') adj.,adv. ห่าง, ห่างเหิน, ต่างหาก, ออกห่าง, โดดเดี่ยว, เย็นชา,ไม่สนใจ. -aloofness n., Syn. forbidding, distant, cool)
apathy(แอพ'พะธี) n. การไร้อารมณ์,ความไม่สนใจ,ความไม่ เป็นห่วง, Syn. unconcern)
apolitical(เอพะลิท'ทิคัล) adj. ไม่ใช่การเมือง, ไม่มีความสำคัญทางการเมือง, ไม่สนใจการเมือง
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
by-passn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypass {by-passedn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypassedn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypasses}n. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypassingn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
callous(แคล'ลัส) adj. แข็ง,ด้าน,ไม่รู้สึก,ไม่สนใจ,เมินเฉย,ตายด้าน,ไม่เห็นอกเห็นใจ
disinterestedadj. ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว,ไม่สนใจ,เมินเฉย, Syn. impartial,indifferent
disregardvt.,n. (การ) ไม่สนใจ,มองข้าม,ไม่เอาใจใส่,ไม่นำพา, Syn. neglect,ignore
easiness(อี'ซิเนส) n. ความง่ายดาย,ความไร้กังวล,ความเมินเฉย,ความไม่สนใจ, Syn. comfort
forget(ฟอร์เกท') {forgot,forgotten,forgetting,forgets} vt. ลืม,จำไม่ได้,ลืมเลือน,ลืมเอ่ยถึง,ไม่สนใจ. vi. ลืม. -Phr. (forget oneself ลืมตัว,กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม) ., See also: forgettable adj. forgetter n., Syn. lose
forgetful(ฟอร์เกท'ฟูล) adj. ชอบลืม,สะเพร่า,ไม่สนใจ,ไม่ระมัดระวัง,ซึ่งทำให้ลืม, See also: forgetfully adv. forgetfulness n.
ignore(อิกนอรฺ') vi. ไม่สนใจ,ละเลย,ไม่ยอมรับรู้., See also: ignorable adj. ignorer n., Syn. disregard ###A. heed
inattention(อินอะเทน' เชิน) n. การไม่สนใจ, การขาดความสนใจ, Syn. negligence
inconsiderate(อินคันซิด' เดอเรท) adj. ไม่เกรงใจ, ไม่คำนึงถึงคนอื่น, เลินเล่อ, ไม่สนใจ, หุนหันพลันแล่น., See also: inconsiderately adv. inconsiderateness, inconsideration n., Syn. thoughtless, negligent
indifferent(อินดิฟ' เฟอเรินทฺ) adj. ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่แยแส, ไม่ใยดี, ไม่ลำเอียง, ความเป็นกลางไม่ดีเท่าไร, ไม่สำคัญ, เป็นกลาง. -n. บุคคลผู้เมินเฉย., See also: indifferently adv., Syn. apathetic, ordinary ###A. concerned, avid)
leave(ลีฟว) {left,left,leaving,leaves} vt. จากไป,ออกจาก,จาก,ทิ้งไว้,เหลือไว้,หยุด,ยกเลิก,ไม่สนใจ,ปล่อย. vi. จากไป,ออกจาก. n. การอนุญาต,การอนุญาตให้ลา,ระยะเวลาที่อนุญาตให้ลา,การจากไป. -Phr. (leave off หยุด ทอดทิ้ง)
lightly(ไลทฺ'ลี) adv. เบา,เบาบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,อย่างง่าย ๆ ,ไม่ลำบาก,ร่าเริง,เบิกบานใจ,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ,ว่องไว,คล่องแคล่ว,ไม่สนใจ,ล่องลอย, Syn. slightly
listless(ลิส'ลิสฺ) adj. ไม่มีความโน้มเอียง,ไม่สนใจในสิ่งใด,เมินเฉย,เฉยเมย., See also: listlessness n. ดูistless, Syn. forgetful
neglect(นิเกลคทฺ') vt.,n. (การ) ไม่สนใจ,ไม่เอาใจใส่,ทอดทิ้ง., See also: neglectedness n. neglectter, neglector n.
neglectful(นิเกลคทฺ'ฟูล) adj. ละเลย,ไม่สนใจ,ทอดทิ้ง., See also: neglectly adv. neglectness n., Syn. disregardful
negligence(เนก'ลิเจินซฺ) n. ความละเลย,ความไม่สนใจ,
negligent(เนก'ลิเจินทฺ) adj. ละเลย,ไม่สนใจ,ละเลย,ทอดทิ้ง.
reckless(เรค'ลิส) adj. ไม่สนใจ,ไม่ไตร่ตรอง,ใจร้อน,สะเพร่า,ไม่ยั้งคิด,ไม่ระวัง,บุ่มบ่าม., See also: recklessly adv. recklessness n.
regardless(รีการ์ด'ลิส) adj.,adv. ไม่ระมัดระวัง,ไม่คำนึงถึง,ไม่เอาใจใส่,ไม่สนใจ, See also: regardlessness n., Syn. heedless,thoughtless
shrug(ชรัก) vt. ยักไหล่ (เพื่อแสดงความไม่สนใจหรือดูถูกหรืออื่น ๆ) vi. ยักไหล่ -Phr. (shrug off ไม่สนใจ เฉยเมย สะบัด สลัด บิดตัวและถอดเสื้อออก) n. เสื้อขนสัตว์เอวสั้นแบบหนึ่ง
slight(สไลทฺ) adj. เล็กน้อย,เบา,เบาบาง,บอบบาง,อรชร,สะโอดสะอง,ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ. vt.,n. (การ) มองข้าม,ดูถูก,ดูแคลน,ดูเบา,ไม่สนใจ., See also: slightly adv. slightness n.
slighting(สไล'ทิง) adj. ดูถูก,เหยียดหยาม,ดูแคลน,ดูเบา,มองข้าม,ไม่สนใจ., See also: slightingly adv., Syn. derogatory ,disparaging
slip(สลิพ) vi.,n. (การ) ลื่น,ไหล,เลื่อน,ถลา,ไถล,ลอด,หลุด,หลบ,ก้าวพลาด,พลาด, (เวลา) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,พัวพันได้ง่าย,ตกต่ำ,เสื่อม,เสื่อมโทรม. vt. ทำให้ไปอย่างราบรื่น,ทำให้ลื่นไหล,ถอดเสื้อผ้า,หลบหนี,แวบออกไป,หลบฉาก,สลัดออก,ปล่อย,แก้ปม,มองข้าม,ปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่สนใจ,เคลื่อน,ลอกคราบ,คลอดก่อนกำหนด n. ข้อผิดพลาด,ปลอกหมอน,เศษผ้า,กางเกงในผู้หญิง,กางเกงในอาบน้ำผู้ชาย,เครื่องปล่อย,ใบบรู๊พแก้คำ
square(สแควร์) n. สี่เหลี่ยมจัตุรัส,พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม,ลานกว้าง,สนามกว้าง,สี่แยก,ไม้ฉาก,ตารางหมากรุก,จำนวนยกกำลังสอง,ผู้ที่ไม่สนใจไยดี vt. ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม,ทำให้เป็นมุมฉาก,ยกกำลังสอง,คูณด้วยตัวเอง,ทำให้เสมอกัน,ปรับระดับ,ทำให้ตรง,ควบคุม,ให้สินบน,งบดุล,บัญชี,ทำตาราง
thick-skinned(ธิค'สคินดฺ) adj. หนังหนา,ผิวหนา,หน้าด้าน,ไม่สนใจไยดี., Syn. callous,dull
uninterested(อันอิน'เทอเรสทิด) adj. ไม่สนใจ,เมินเฉย,เบื่อหน่าย,ไม่มีความสนใจ
unlearned(อันเลิร์น'ทิด) adj. ไม่รู้,ไม่มีการศึกษา,ไม่ได้เรียนมา,ไม่สนใจ,ไม่คงแก่เรียน., See also: unlearnedly adv., Syn. uneducated
unlettered(อันเลท'เทิร์ด) adj. ไม่ได้รับการศึกษา,ไม่ได้เรียนหนังสือ,ไม่สนใจ,ไม่มีตัวหนังสือ,ไม่มีความรู้., Syn. uneducated,illiterate
unminded(อันไม'ดิด) adj. ไม่สนใจ,ถูกมองข้าม
English-Thai: Nontri Dictionary
disinterested(adj) ไม่สนใจ,ไม่นำพา,เมินเฉย,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่แยแส,ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี
disregard(vt) ไม่สนใจ,ไม่คำนึงถึง,มองข้าม
forget(vi,vt) ลืม,หลงลืม,เผลอ,เผอเรอ,ไม่สนใจ
forgetful(adj) หลงลืม,ขี้ลืม,เผอเรอ,ไม่สนใจ,สะเพร่า
inadvertence(n) ความไม่ตั้งใจ,ความไม่สนใจ,ความเลินเล่อ
inadvertent(adj) ไม่ตั้งใจ,ไม่สนใจ,เลินเล่อ
inattention(n) ความไม่ตั้งใจ,ความไม่สนใจ
inattentive(adj) ไม่ตั้งใจ,ไม่สนใจ
inconsiderate(adj) ไม่นึกถึงผู้อื่น,ไม่เกรงใจ,ไม่สนใจ
indifference(n) ความเฉยเมย,ความไม่สนใจ,ความไม่แยแส
indifferent(adj) เฉยเมย,ไม่แยแส,ไม่สนใจ
mindless(adj) ไม่เอาใจใส่,ไม่สนใจ,ไม่ตั้งใจ,ไม่ระวัง,เลินเล่อ
neglect(vt) ละเลย,ทอดทิ้ง,ไม่สนใจ
unconcern(n) ความไม่สนใจ,ความไม่แยแส,ความเฉยเมย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ignoreเมิน, ไม่สนใจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ignoreไม่สนใจ, ไม่รับรู้ [การแพทย์]
Inattentionไม่สนใจ [การแพทย์]
Indifferenceไม่สนใจ, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไร้อารมณ์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be off (phrv.) ไม่สนใจ See also: ไม่แยแส Syn. go off
brush aside (phrv.) ไม่สนใจ See also: ไม่แยแส
brush away (phrv.) ไม่สนใจ See also: ไม่แยแส Syn. sweep aside
disinterest (vt.) ไม่สนใจ See also: ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง, ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย Syn. disregard Ops. interest
dismiss (vt.) ไม่สนใจ See also: เมินเฉย, มองข้าม Syn. ignore, overlook Ops. heed, regard
dismiss as (phrv.) ไม่สนใจ See also: ไม่พิจารณา
fling aside (phrv.) ไม่สนใจ See also: ไม่ใส่ใจ
fob off (phrv.) ไม่สนใจ
foist off on (phrv.) ไม่สนใจ Syn. fob off on, palm off on
hold no brief for (idm.) ไม่สนใจ See also: ไม่สนับสนุน, ไม่ชอบ
leave out (phrv.) ไม่สนใจ See also: ไม่แยแส Syn. be out of, feel out of, miss out
miss out (phrv.) ไม่สนใจ Syn. be out of, feel out of
neglect (vt.) ไม่สนใจ See also: เพิกเฉย, ทอดทิ้ง, ละเลย, ทิ้งขว้าง, ปล่อยปละละเลย, ทอดทิ้ง, มองข้าม
not care two hoots about (idm.) ไม่สนใจ
not give a hang about (idm.) ไม่สนใจ
not give a hang about (idm.) ไม่สนใจ
not give a hoot (idm.) ไม่สนใจ
not give a hoot about (idm.) ไม่สนใจ
not give someone the time of day (idm.) ไม่สนใจ See also: ไม่เอาใจใส่
not give two hoots about (idm.) ไม่สนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm not interestedฉันไม่สนใจหรอก
I don't care about my nameฉันไม่สนใจเกี่ยวกับชื่อเสียงของตนเอง
I don't care what they say about youฉันไม่สนใจหรอกว่าพวกเขาพูดถึงคุณอะไรบ้าง
Have you lost interest in your friends?คุณไม่สนใจเพื่อนๆ คุณแล้วหรือไง?
He paid no attention to my adviceเขาไม่สนใจคำแนะนำของฉัน
I don't care whether it rains or notฉันไม่สนใจว่าฝนจะตกหรือไม่
I really don't careฉันไม่สนใจจริงๆ
I don't care about anyoneฉันไม่สนใจใครทั้งสิ้น
I don't care who's responsible!ฉันไม่สนใจว่าใครรับผิดชอบ
You don't care whether he lives or die, do you?คุณไม่สนใจไม่ว่าเขาจะอยู่หรือตายไม่ใช่หรือ?
In this house, everyone is unconcerned about everyone elseทุกคนในบ้านหลังนี้ไม่สนใจกันเลย
Well, I don't care anywayเอาล่ะ อย่างไรเสียฉันก็ไม่สนใจหรอก
You usually don't care about other people's businessโดยปกติแล้วนายไม่สนใจเรื่องของคนอื่นๆ นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kat, not interested; me, dying to go.แคท = ไม่สนใจ หนู = อยากไปจะตายอยู่แล้ว
I apologize for not believing in you and ignoring when you told us about this.ชั้นขอโทษที่ชั้นไม่เชื่อในตัวคุณ และ ไม่สนใจ เมื่อคุณบอกพวกเค้าเกี่ยวกับเรื่องนี้
It's clear the issue of whaling is becoming more of emotions.เหตุผลที่ทำให้ IWC ไม่สนใจ สัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก คือประเทศที่มีการล่าวาฬ เป็นคนจัดตั้งองค์กรนี้ขึ้นมา
Please, I really don't care about any of that.กรุณา ฉัน ไม่สนใจ ใด ๆ เกี่ยวกับ การที่
Who, incidentally, denies all knowledge of his son's activities.ใคร ไม่สนใจ ปฏิเสธความสามารถของลูกชายเขาทั้งหมด
The last time I checked, entertainment reporters weren't interested in police chases.ครั้งสุดท้ายที่ผมรู้ ผู้สื่อข่าวบันเทิง ไม่สนใจ เรื่องไล่ล่าคนร้ายนี่
Don't worry I've got them right where we want them.ไม่สนใจ ฉันได้มันที่นั่น เราต้องการมัน
Well, "don't care" ain't permission.ไม่สนใจ ไม่ใช่การอนุญาต
Don't you care about the people who lived and died before us?ไม่สนใจคนอื่น ใครที่อยู่และตายก่อนเรา
That's of little comfort to a nation attempting to scrape burning feces off its shoes.ไม่สนใจความสบายใจเล็กน้อยของคนในชาติเลย ผมต้องขุดอึที่ไหม้ไฟออกจากรองเท้าเลยนะครับ
Not hesitating about his life to earn money and support another person.ไม่สนใจความสุขส่วนตัว แต่มุ่งมันหาเลี้ยงคนอื่น
He ignores his grades. Why?ไม่สนใจคะแนน ทำไมน่ะเหรอ
Don't you worry, dear.ไม่สนใจฉันเลย, ลีเวอร์!
Won't you consider staying with us?ไม่สนใจที่จะอยู่กับเราเหรอ?
Not really that interested in being a Rhodes right now.ไม่สนใจที่จะอยู่ในครอบครัวโรดส์ตอนนี้
Doesn't care where I go, what I do.ไม่สนใจที่ฉันไป, สิ่งที่ฉันทำ
Or has my business become unimportant to you?ไม่สนใจธุรกิจผมบ้างเลย
They never laid it at Bob Lee's feet.ไม่สนใจบ๊อบ ลี แม้แต่น้อย
Family problems.ไม่สนใจพวกมันแล้วรึเปล่า นายไปนานจังเลยน่ะ
Don't you care about your wife at all?ไม่สนใจภรรยาคุณบ้างเหรอ
I don't care even if you laugh like an idiot, and I don't care even if you can't recognize me, so... come back quickly.ไม่สนใจว่าคุณจะหัวเราะเหมือนคนบ้า แล้วก็ไม่สนว่าคุณจะจำฉันได้รึเปล่า ดังนั้น รีบกลับมานะ
I don't care how powerful his connections are.ไม่สนใจว่าเขาจะ มีเส้นใหญ่โตขนาดไหน
Regardless of how that recording came into existence,ไม่สนใจว่าเทปนั่นมีจริง
Regardless, you got her to go out with you.ไม่สนใจหรอก ตอนนี้เธอยอมไปเดทกับคุณแล้ว
Neither seemed to care if he ate or starved.ไม่สนใจหรอกกว่าเขาจะอิ่มหรือหิว
He doesn't care who.ไม่สนใจหรอกว่าจะเป็นใคร
Don't care, mate. I like a nice tight hairy little asshole.ไม่สนใจเพื่อน ผมชอบคับไอ้น้อยดีขน
Not interested in what? You said you were gonna stay at your place tonight.ไม่สนใจเรื่องอะไรจ้ะ
It doesn't matter that we were sold out for the whole run!ไม่สนใจเลยว่าบัตรขายหมดทุกรอบ
No one will even know I was gone.ไม่สนใจแม้ว่าฉันจะไป
Not interested in the concepts of magic.ไม่สนใจในแนวคิดของมายากล.
What do you think of Monte Carlo? Or don't you think of it at all?คุณคิดว่ามอนติ คาร์โลเป็นยังไงครับ รึว่าไม่สนใจที่นี่เลย
# She's got a ticket to ride but she don't careเธอมีตั๋วที่จะนั่ง แค่เธอไม่สนใจ
With blood running down arms, dripping from elbows.แขนและหยดจากข้อศอกของ คุณ ฉันไม่สนใจที่มีเลือดมันเป็น
Ha-ha, I don't care what you think.ฮ่าฉันไม่สนใจสิ่งที่คุณคิด
I don't care how sick he is. Bring him to my father's house right now.ฉันไม่สนใจว่าเขาเป็นคนป่วย พาเขาไปที่บ้านพ่อของฉันตอนนี้
Of course. I don't like bread, so I don't care about wheat.ใช่ ฉันไม่ชอบขนมปัง ฉันเลยไม่สนใจข้าวสาลี
"I'm not interested in your vagina, cover it up""ฉัน'ไม่สนใจในช่องคลอดของคุณ . ,\ Ncover ที่มันขึ้น"
I don't give a goddamned what's on its way.ผมไม่สนใจสิ่งที่จะมา
A man who's been trained to ignore pain, ignore weather.ชายผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมที่จะเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดไม่สนใจสภาพอากาศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่สนใจ
Back to top