ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ปกติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ปกติ*, -ไม่ปกติ-

ไม่ปกติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ปกติ (adj.) deformed See also: disfigured, crippled, weak, feeble, impaired, imperfect Syn. อ่อนแอ, ไม่สมบูรณ์
ไม่ปกติ (v.) be unusual See also: be abnormal, be irregular, be uncommon
English-Thai: HOPE Dictionary
bats(แบทซฺ) adj. บ้า,สติฟั่นเฟือน,จิตไม่ปกติ
defective(ดิเฟค'ทิฟว) adj. มีข้อบกพร่อง,มีจุดบกพร่อง,ไม่ปกติ,ไม่สมบูรณ์,พิการ,ขาด,เสีย., See also: defectiveness n. ดูdefective, Syn. marred ###A. intact
insanity(อินแซน'นิที) n. ความมีสติที่ไม่ปกติ,ภาวะสติวิปลาส,ความวิกลจริต, Syn. mania
knock(น็อค) {knocked,knocking,knocks} vi. เคาะ,ตี,ทุบ,กระแทก,ชก,ต่อย,ชน n. การเคาะ,เสียงเคาะ,การวิจารณ์ในทางที่ไม่ดี,เสียงเครื่องยนต์ที่ไม่ปกติ -Phr. (knock around (about) เถลไถล ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่า,ประโยชน์) . -Id. (knock it off หยุด) . -Phr. (knock out
malfunction(แมลฟังค'เชิน) vi.,n. ทำงานไม่ปกติ
paranormal(แพระนอร์'มัล) adj. ไม่ปกติ,เหนือธรรมชาต,ปาฏิหาริย์
post(โพสทฺ) n. เสา,หลัก,ตำแหน่ง,หน้าที่,ที่มั่น,การไปรษณีย์,ไปรษณียภัณฑ์,เที่ยวเมล์,ที่ทำการไปรษณีย์,vt. ปิดประกาศ,ประกาศ,ประจาน,จัดกำลัง,แต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง vt. ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์,ส่งจดหมาย,ย้าย,แจ้ง. vi. ขี่ม้าเร็ว,เดินทางอย่างรวดเร็ว. adv. รีบเร่ง,โดยทางไปรษณีย์,โพสต์ ย่อมาจาก power-on self-test เป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งในพีซี ที่จะทำหน้าที่ทันทีที่เมื่อมีการเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการตรวจสอบขั้นต้นให้ว่า อุปกรณ์ ทุกชิ้นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ หากมีส่วนใดไม่ปกติ ก็จะแสดงข้อความระบุความ ผิดพลาด (error message) ให้บนจอภาพ และจะรอจนกว่าจะมีการสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีการแก้ไข เสร็จแล้วจึงจะทำงานต่อ
queer(เควียร์) adj. ประหลาด,พิกล,พิลึก,แปลก,น่าสงสัย,จิตไม่ปกติ,คลื่นเหียน,วิงเวียน,รักร่วมเพศ. vt. ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เกิดอันตรายแก่, See also: queerness n., Syn. strange,eccentric ###A. sane
rickety(ริค'คิที) adj. ล้มได้ง่าย,โคลงเคลง,ง่อนแง่น,ขี้โรค,มีข้อต่อที่อ่อนแอ,โซเซ,ไม่มั่นคง,ไม่ปกติ,เกี่ยวกับโรคกระดูกอ่อน, See also: ricketiness n., Syn. infirm
uncommon(อันคอม'เมิน) adj. ไม่ปกติ,ผิดจากธรรมดา,หายาก,พิเศษ,น่าใส่ใจ,เด่น
upset(อัพเซท') vt.,vi. ทำให้คว่ำ,คว่ำ,ทำให้พลิกคว่ำ,ทำให้เสีย,ก่อกวนสิ้นเชิง,ทำให้ปราชัย,ทำให้ (ร่างกาย) ไม่ปกติ. n. การทำให้คว่ำ,การพลิกคว่ำ,การปราชัยอย่างคาดไม่ถึง,ความว้าวุ่นของจิตใจ,ความสับสน. adj. พลิกคว่ำ,หงายท้อง,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิง,ว้าวุ่น
wrong(รอง) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) ผิด,ผิดพลาด,ไม่ถูกต้อง,ไม่เป็นความจริง,ไม่เหมาะสม,ไม่ปกติ,ประหลาด,ชอบกล,พิกล,ไม่สมควร,อยุติธรรม,ผิดศีลธรรม,เสีย,ไม่ยุติธรรม vt. กระทำผิด ใส่ร้าย ประทุษร้าย ละเมิด, See also: wronger n. wrongly adv. wrongness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
defective(adj) บกพร่อง,ขาด,พิการ,ไม่สมบูรณ์,ไม่ปกติ,เสีย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Menstrual Abnormalityประจำเดือนที่ไม่ปกติ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
out of the ordinary (idm.) ไม่ปกติ See also: ไม่ธรรมดา
unaccustomed (adj.) ไม่ปกติ See also: ไม่คุ้นเคย Syn. unused Ops. accustomed
case (n.) คนที่ไม่ปกติ Syn. eccentric
crackpot (n.) ผู้ที่มีสภาพจิตใจไม่ปกติ See also: คนสติไม่สมประกอบ, คนสติไม่ดี
go off (phrv.) ทำสิ่งที่ไม่ปกติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Once you are declared insane, then anything you do is called a part of an insanity.เมื่อคุณถูกตัดสินว่า สภาพจิต ไม่ปกติ อะไรที่คุณทำ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสภาพจิตไม่ปกติ
Elevated blood pressure, irregular pulse, hyperactive eye movement.ระดับความดันและชีพจร ไม่ปกติ ลูกตากลอกไปมาอย่างรวดเร็ว
I - I'm normally... I'm normally a smooth operator.ไม่ปกติ กับการสัมภาษณ์ที่ราบรื่น
It's Scott Something's wrong He wants you to come over Heไม่ปกติ เขาต้องการให้คุณมา.เขา...
Don't get a lot of wolf attacks inside people's garages, either.ไม่ปกติที่มีหมาป่า ทำร้ายคน ภายในโรงรถเหมือนกัน
That blast must've been huge for the shockwaves to reach even here.ไม่ปกติแล้วที่มีแรงสั่นสะเทือนเข้ามาถึงที่นี่ได้
It wouldn't make for sanity, would it? Living with the devil?มันคงจะดูไม่ปกติใช่มั้ยที่ต้องอยู่กับปิศาจ
His pulse is very irregular. The kidneys aren't functioning.ชีพจรไม่ปกติ ไตไม่ทำงาน
Dr.Jones, in our country, it's not usual for a guest to insult his host.Dr.Jones ในประเทศของเรา มันไม่ปกติสำหรับบุคคลทั่วไปที่จะดูถูกโฮสต์ของเขา
It is not usually he writes to me.มันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติท​​ี่เขาเขียนมาให้ฉัน
T o study Nietzsche psychobiographically may seem naive.การศึกษาเรื่องภาวะจิตไม่ปกติของเนเช่ ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผล
There's nothing wrong, but... that's not exactly normal, is it?ไม่แปลก แต่... มันไม่ปกติเท่าไหร่หรอก
A walk and a talk that just wasn't normal around here.เดินและพูดคุยว่าเ​​พียงไม่ปกติรอบที่นี่
She hated my mother.เธอเกลียดแม่ผม แต่มันไม่ปกติ
Um, they say there's been unusual activity on your account.เขาว่ารายการในบัญชีเธอไม่ปกติ
I got a stepdaughter so fucked up... because her real father is this large-type asshole.มีลูกเลี้ยงคนนึงก็จิตไม่ปกติ เพราะพ่อของเขาเลวสุด ๆ
Because I'm not normal?เพราะว่าผมไม่ปกติน่ะหรอ ?
You've got a bit of an unfair advantage.คุณมีค่าเฉลี่ย ไม่ปกติเล็กน้อย
We can take this car and meet girls who wouldn't normally look at us.เราสามารถใช้รถคันนี้และตอบสนองความสาวที่จะไม่ปกติมองเรา
But he is showing a lot of unusual neural activity.เเต่มีการทำงานที่ไม่ปกติ ของเซลล์ประสาทมากมายเลย
And her tube got so damaged that she can't even have a baby.และรังไข่ของเธอก็ไม่ปกติ นั่นทำให้เธอมีลูกไม่ได้
Not intended for heart patients, or those with nervous disorders.ไม่แนะนำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจ หรือ ใครที่ระบบประสาทไม่ปกติ
Fortunately for you, I'm gonna overlook this mental breakdown of yours.สำหรับเธอ ฉันกำลังจะมองคุณ - นี่คุณอาจจะจิตใจยังไม่ปกติ
It's a little unusual design for a contemporary piece, but...มันดูออกแบบมาไม่ปกติ จากที่ทำกันโดยทั่วไป
That just mean she's normal.นั่นมันหมายความว่าเธอไม่ปกติแล้ว
The man wants to be the least bit romantic... and all of sudden you think he's not normal.ผู้ชายเขาอยากจะโรแมนติก แม่ก็เอาแต่คิดว่าเขาไม่ปกติ
I know something's different, something is not right.ชั้นรู้ว่ามันไม่ปกติ ไม่ถูกต้อง
You think you got it rough?เพราะแกคิดว่าพวกเค้าไม่ปกติงั้นเหรอ
Come on, that can be normal? !เหตุการณ์ไม่ปกติแล้ว
Everyone in Nuutopia is going on an onsen trip tomorrow.เอ๊ะ? มันไม่ปกตินะที่ผู้หญิงจะรอสอบมาตั้ง 2 ปี
There's nothing that unusual about what I'm doing with this.ไม่มีสิ่งใดที่ไม่ปกติในสิ่งที่ผมกำลังทำในเรื่องนี้
What is unusual is that I had the privilege to be shown it as a young man.ส่วนสิ่งที่ไม่ปกติก็คือส่วนที่ผมมีอภิสิทธิ์ที่ได้บอกเล่ามัน แทนคนหนุ่มสาว
Like a nuclear bomb.หนูหมายความว่า,หนูไม่ปกติ และพวกเขาก็ไม่ปกติ
But you say you've been having irregular periods.แต่คุณบอกว่า ประจำเดือนมาไม่ปกติใช่มั้ย
You just gotta look her in the eyes to know she's not right.คุณต้องมองตาเธอถึงจะเห็นว่า เธอยังไม่ปกติ
You just gotta look her in the eyes to know she's not right.คุณต้องมองตาเธอถึงจะรู้ว่า มันไม่ปกติ
Sometimes, truth is different from stories!บางครั้ง, ข้อเท็จจริงจากข่าวก็มีความไม่ปกติอยู่
Because I've been sitting here trying to figure out what's wrong with you.ผมกำลังคิดอยู่ว่าคุณไม่ปกติตรงไหน
He's insane,but he's not irresponsible.เขาสติไม่ปกติแต่เขาก็มีความรับผิดชอบ
You see, that would be an unusual event.เห็นไหม นั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ปกติ
Back to top