ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ตัดสินใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ตัดสินใจ*, -ไม่ตัดสินใจ-

ไม่ตัดสินใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ตัดสินใจ (v.) hesitate See also: waver, be uncertain, be unsure, be undecided Syn. จดจ้อง, ลังเลใจ, ไม่แน่ใจ Ops. มั่นใจ, แน่ใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
unsettled(อันเซท'เทิลดฺ) adj. ไม่เป็นหลักแหล่ง,ไม่อยู่กับ,ไม่มั่นคง,ไม่เป็นระเบียบ,ไม่ได้ชำระสะสาง,หลักลอย,ไม่มีผู้คนอยู่อาศัย,ไม่ตัดสินใจแน่นอน,ผันแปร., See also: unsettledness n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
up in the air (idm.) ไม่ตัดสินใจ See also: ไม่แน่ใจ
hover between (phrv.) ไม่ตัดสินใจระหว่าง See also: ยังลังเล Syn. vacillate between, waver between
hang in the balance (idm.) อยู่ในสภาพที่ยังไม่ตัดสินใจ See also: ยังไม่ตัดสินใจ
in the balance (idm.) อยู่ในสภาพที่ยังไม่ตัดสินใจ See also: ยังไม่ตัดสินใจ
on the horns of a dilemma (idm.) ยังไม่ตัดสินใจระหว่างสองสิ่ง
undecided (adj.) ที่ยังไม่ตัดสินใจ Syn. indecisive, doubtful Ops. decided
undecided (n.) คนที่ยังไม่ตัดสินใจไม่ได้ See also: คนที่ตัดสินใจไม่เด็ดขาด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I haven't decided yetฉันยังไม่ตัดสินใจเลย แล้วคุณล่ะ
I haven't decided whether to take the job or notฉันยังไม่ตัดสินใจเลยว่าจะรับงานนั้นหรือไม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
India's on the fence.อินเดียยังไม่ตัดสินใจ
So, a week went by, and I decided not to call her.อาทิตย์นึงผ่านไป พ่อก็ยังไม่ตัดสินใจโทรหาเธอซะที
You haven't decided what to do either, right?เธอยังไม่ตัดสินใจเหรอว่าจะทำอะไร?
I-I don't make decisions like that.ฉันไม่ตัดสินใจอะไรแบบนั้น
I HAVEN'T MADE UP MY MIND YET. JUST LET ME THINK ABOUT IT.ฉันยังไม่ตัดสินใจ ขอฉันเอาไปคิดก่อนนะ
And he still hasn't made a choice.แล้วเค้าก็ยังไม่ตัดสินใจเลือกซะที
Don't worry, we'll decide when to start shooting.ไม่ต้องห่วงเรา ยังไม่ตัดสินใจว่าจะยิงตอนไหน
I'm not making any decisions.ฉันจะไม่ตัดสินใจอะไรทั้งสิ้น
We're not gonna decide which way he comes in until the very last moment.เราจะไม่ตัดสินใจว่าจะเข้าทางไหน จนกว่าท่านจะมาถึงในนาทีสุดท้าย
And if no decision is made on your part, all six will perish.ถ้านายไม่ตัดสินใจ \M จะตายทั้งหกคน
So I chose not to settle, and I'm happier for it, even if I'm alone at Christmas.แล้วหนูเลือกที่จะไม่ตัดสินใจ หนูมีความสุขกับมัน แม้ถ้าหนูจะอยู่คนเดียว ตอนคริตมาส
If we don't make clearheaded decisions right now,ถ้าเราไม่ตัดสินใจให้เด็ดขาดตั้งแต่ตอนนี้
I'll never be able to.- ถ้าฉันไม่ตัดสินใจตอนนี้...
And if I do, I'm paying the rent.แต่ฉันยังไม่ตัดสินใจว่าจะอยู่นะ
And she hasn't quite made up her mind about you. Wait-และเธอยังไม่ตัดสินใจ
I wouldn't make a decision like this without talking to you.ฉันจะไม่ตัดสินใจเรื่องนี้ จนกว่าจะได้คุยกับคุณก่อน
No, I would have to decide after seeing your last practice.ไม่ ฉันจะไม่ตัดสินใจ จนกว่าจะได้เห็นการซ้อมครั้งสุดท้ายของคุณ
I guess we are undecided.ชั้นว่าเรายังไม่ตัดสินใจนะ
But if your wife is the one who cheated, why is she holding up the divorce?แต่ถ้า ภรรยาคุณ เป็นคนที่นอกใจ ทำไม เธอยังไม่ตัดสินใจ หย่า
I hope you won't hold my clumsiness against me when you cast your vote.หวังว่าคุณคงไม่ตัดสินใจไม่โหวตผม เพราะความซุ่มซ่ามนะครับ
But, I imagine I would find my continued retirement more "attractive", if the Council were to agree to this friendly request.แต่ผมชอบอยู่แบบนี้มากกว่า ถ้าทางสภาไม่ตัดสินใจ ที่จะตามจับอีวาแบบที่ผมขอ
I knew this was a mistake.ผมรู้ว่าไม่ตัดสินใจผิด
I can decide where I want to go later. You don't just get to decide where you want to go, Axl.ลูกยังไม่ตัดสินใจ ว่าไปที่ไหนหรอ แอคเซิล
I wasn't planning to.ฉันยังไม่ตัดสินใจเรื่องนั้น
So he's still on the fence?งั้นเขายังไม่ตัดสินใจหรือ?
Well, I'm not gonna buy a house unless we have compatible auras.ผมคงไม่ตัดสินใจ ซื้อบ้าน นอกเสียจากว่าเราจะมี ออร่าที่เข้ากันได้
In a race between danger and indecision, the difference between life and death... comes down to confidence.ในการแข่งขันระหว่าง ความอันตรายและไม่ตัดสินใจ ความแตกต่างระกว่าง การมีชีวิต และความตาย นำไปสู่ความเชื่่อมัน
It's a lenghty process, and unless you stop fooling around and decide to come out into the open, it will never even get started.และถ้าคุณไม่ตัดสินใจเปิดเผยตัวละก็ เราคงไม่ได้เริ่มแน่
Your boss? Why don't you make a decision?ขอหัวหน้าทำไม ทำไมไม่ตัดสินใจเองล่ะ
Yeah, well, he's my kid, too, so you don't get to make that decision by yourself anymore.งั้น เขาเป็นลูกของผมด้วย คุณต้องไม่ตัดสินใจอะไรด้วยตัวของคุณเองอีก
Well... we did decide, actually.ก็ เราไม่ตัดสินใจจริง
And when did you decide that?และคุณไม่ตัดสินใจเมื่อนั้น?
I still haven't decided what I want there.ยังไม่ตัดสินใจเลยว่าอยากให้ตรงนั้นเป็นอะไร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ตัดสินใจ
Back to top