ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ให้รางวัล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ให้รางวัล*, -ให้รางวัล-

ให้รางวัล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ให้รางวัล (v.) reward (with a gift) See also: give, distribute, allot, bestow, mete Syn. ปูนบำเหน็จ
English-Thai: HOPE Dictionary
agon(แอก' ออน) n., (pl. agones) การแข่งขันที่มีการให้รางวัล, ความขัดแย้ง
award(อะวอร์ด') vt. ให้รางวัล,มอบให้,ตัดสิน
gratify(แกรท'ทะไฟ) vt. ทำให้ปลื้มปีติ,ทำให้พอใจ,ทำให้ยินดี,ทำให้สำเร็จความใคร่,ให้รางวัล, See also: gratifier n., Syn. satisfy
guerdon(เกอ'ดัน) n. รางวัล,ค่าตอบแทน vt. ให้รางวัล,ให้ค่าตอบแทน, See also: guerdoner n.
jury(จัว'รี) n. คณะลูกขุน,คณะตุลาการ,คณะกรรมการผู้พิจารณา การให้รางวัลและการตัดสิน adj. ใช้ชั่วคราว,ชั่วคราว
remember(รีเมม'เบอะ) vt. จำได้,จดจำ,ระลึกได้,รำลึกได้,หวนคิด,ส่งความคิดถึงให้,ให้รางวัล,ให้ของขวัญ,เตือนความจำ vi. จำได้,จดจำ, See also: rememberer n., Syn. recall
remunerate(รีมิว'เนอเรท) vt. จ่ายเงิน,ให้รางวัล,ตอบแทน,ชดเชย, See also: remunerability n. remunerable adj. remunerably adv. remunerator n., Syn. reimburse
remuneration(รีมิว'นะเร'เชิน) n. การจ่ายเงิน,การให้รางวัล,การตอบแทน,การชดเชย,รายได้,สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน, Syn. payment
render(เรน'เดอะ) vt. ทำให้,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดให้มี,แสดง,ทำรายงาน,แสดงบัญชี,เสนอ,จ่าย,ส่ง,ส่งคน,ถอดความ,แปล,สละ,ฉาบปูน vi. ให้รางวัล,หลอมสกัด n. ปูนที่ฉาบครั้งแรก, See also: rendesable adj. renderer n.
reward(รีวอร์ด') n. รางวัล,เงินรางวัล,สิ่งตอบแทน vt. ให้รางวัล,ตอบแทน,ชดเชย,ทดแทน, See also: rewardable adj. rewardableness n. rewardably adv. rewarder n., Syn. pay,remuneration
English-Thai: Nontri Dictionary
gratify(vt) ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ทำให้อิ่มใจ,ทำให้ยินดี,ให้รางวัล
remunerate(vt) ให้ค่าจ้าง,ให้รางวัล,ตอบแทน,ชดเชย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rewardการให้รางวัล [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
award (vt.) ให้รางวัล See also: มอบรางวัล, ปูนบำเหน็จ Syn. grant, give, confer
reward (vt.) ให้รางวัล See also: ตอบแทน Syn. pay, recompense
reinforce with (phrv.) ให้รางวัล (เพื่อกระตุ้น)
award to (phrv.) ให้รางวัลกับ
pay with (phrv.) ให้รางวัลด้วย See also: ตอบแทนด้วย Syn. repay by, repay with
draw lots (vt.) ให้รางวัลด้วยการจับฉลาก
raffle (vt.) ให้รางวัลด้วยการจับฉลาก Syn. draw lots
repay for (phrv.) ให้รางวัลสำหรับ Syn. compensate for
fulfilling (adj.) ซึ่งให้รางวัล See also: ซึ่งให้ผลตอบแทน Syn. gratifying, satisfying
rewardable (adj.) ซึ่งให้รางวัล See also: ซึ่งให้ผลตอบแทน
rewarder (n.) ผู้ให้รางวัล See also: ผู้ให้ผลตอบแทน
rewarding (adj.) ซึ่งให้รางวัล See also: ซึ่งให้ผลตอบแทน Syn. fulfilling, gratifying, satisfying
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Award him the damages we seek from this defendant.ให้รางวัลกับผลเสียหายของเขา จากจำเลยผู้นี้
Give the naughty monkey a title and let him go.ให้รางวัลกับเจ้าลิงซนนั่น แล้วปล่อยเขาไป
First scout consolation prize.ให้รางวัลความสบายใจแก่ลูกเสือคนแรก
Says the blue ribbon award winner of this year's understatement award.ให้รางวัลที่หนึ่งเธอ เรื่องการพูดไม่รู้เรื่องเลย
I think I'll take her to that.ให้รางวัลลูกซะหน่อยก็ดี
Getting his pet rat a reward or ensuring Tywin Lannister gets his son back alive?ให้รางวัลหนูเลี้ยง หรือส่งลูกชายของไทวิน แลนนิสเตอร์กลับไปอย่างปลอดภัย?
Now it's time for your reward.ตอนนี้ ได้เวลา ให้รางวัลแล้ว
That he'll reward us too I'll betจะให้รางวัลเราด้วย ฉันพนันได้เลย
Grandfather must give me something if I compete.พระต้องไม่ยอมแน่ๆ ท่านปู่จะให้รางวัลถ้าข้าเข้าแข่งขัน
Would you be willing to make it your problem... if I provide generous compensation?แล้วนายจะยอม ให้เป็นเรื่องของนายมั้ย ถ้าชั้นจะให้รางวัลนาย
We have decided to reward him with the 2nd placeพวกเราจึงตัดสินใจให้รางวัลที่ 2 แก่คุณพอตเตอร์
I reward him like this with a glimpse of my wrist.ฉันจะให้รางวัลเขาแบบนี้ ด้วยการเปิดเผยข้อมือแบบนี้
If he survives and comes to me, I will reward him, but if not, that is his fate.ถ้าเขารอดมาได้และมาหาข้า ข้าจะให้รางวัลเขา, แต่ถ้าไม่,ถือว่านั่นคือโชคชะตาของเขา
You guys can come out and tell me that I've won now.ทีมงานออกมาได้แล้วค่ะ แล้วมาให้รางวัลชั้นได้แล้ว
She kindly asks for your help, and will reward you plenty.เธอขอความเมตตาให้คุณช่วย และจะให้รางวัลคุณอย่างมากมาย
Maybe he's changed his name, but he couldn't have changed his face. You two are identical.ฉันเชื่อว่าพระเจ้าจะให้รางวัลพวกนาย
I mean,it's one thing to forgive bad behavior. It's another thing to reward it.เรื่องที่เธอทำมันเหมาะกับให้อภัย ไม่ใช่ให้รางวัล
Yes, but if award jury was here, they would have given you award.ช่าย แต่ถ้้ากรรมการพวนั้นอยู่นี่ เขาจะให้รางวัลนายวะ
He has taken a bold risk and we should reward that, as Chef Gusteau would have.เขาเพิ่งเสี่ยงครั้งใหญ่่ และเราก็ควรให้รางวัล เหมือนอย่างที่เชฟกุสโตว์จะให้
My darling Geom, I will reward youกีออม,ข้าจะให้รางวัลเจ้า
I shall handsomely reward anyone who brings me Daeso's head!ข้าจะให้รางวัล ใครก็ตามที่สามารถนำหัวของแดโซมาให้ข้าได้
What did I do to deserve such a prize filth for a son?ฉันควรจะให้รางวัลกับลูกฉันยังไงดีเนี่ย ถึงจะคู่ควร ?
We need traffic, give the winner $1,000,000.เราต้องการให้มีการเชื่อมต่อมากที่สุด ให้รางวัลผู้ชนะ 1ล้านเลย
He might even be so relieved that he gives us a reward.เขาอาจจะโล่งอกมาก จนให้รางวัลเราก็ได้
I am very fucking surprised he did not give us that reward.ฉันล่ะไม่อยากจะเชื่อเลย ว่าเขาไม่ให้รางวัลเราน่ะ
I'm talking about a very generous girl who wants to give her rescuer a cherry red Ferrari for free!- คุณพูดถึงอะไร? ผมกำลังพูดถึงผู้หญิงที่มีน้ำใจกว้างขวาง ให้รางวัลผู้ที่ช่วยเธอด้วย.. เฟอร์รารี่ สีแดง!
You wanna know how GE rewarded Dr. Hall?นักเรียนรู้ไหมว่าบริษัทเจเนอรัลNให้รางวัลดอกเตอร์ฮอลล์เท่าไหร่
Now they're talking 3-book deal, so I got the urge to splurge.ตอนนี้ พวกเขาทำสัญญาตีพิมพ์เพิ่มอีก 3 ครั้ง ฉันเลยให้รางวัลตัวเองซะหน่อย
I justpulledmy six-year-old out of tee ball 'cause I found out they're giving trophies to every boy on every team for simply playing the game.ตื่นตัวจุดเริ่มต้นของการแข่งขัน เพราะฉันพบว่าพวกเขา ให้รางวัลก้อนใหญ่
They all make hundreds of millions of dollars between them.ด้วยการให้รางวัลกับชาวประมง สำหรับพฤติกรรมแย่ๆของเขา
Count Dooku himself intends to reward you for your bravery.เคาท์ดูกูตั้งใจที่จะให้รางวัลเจ้าด้วยตัวเอง เป็นการตอบแทนความกล้าหาญของเจ้า
By rewarding my fantastic kids,ด้วยการให้รางวัลแก่ลูกๆที่น่ารัก
And god rewards good deeds,แล้วพระเจ้า จะให้รางวัล คนทำดี
Commencing reward. - I have to open the cage.ได้เวลาให้รางวัล ฉันต้องเปิดกรง
I shall reward you handsomely. Well, that's humiliating. I'll take that.ฉันจะให้รางวัลนายพ่อรูปหล่อ อื้ม นั้นน่าอับอายน่าดูเลยนะเนี่ย ผมจัดการสิ่งนั้นเอง
And we have a tradition at this school of rewarding a student with a good attitude.และเรามีประเพณี ให้รางวัลกับนักเรียน ที่มีทัศนคติที่ดี
I thought finding out your honey was a hooker would be enough to sway you, but you've just rewarded her for her tricks.ฉันคิดว่าการเจอว่าที่รักของคุณ เป็นโสเภณี จะพอแล้ว ที่ครอบงำคุณ แต่คุณเพิ่งจะให้รางวัลกับเธอ เพื่อแผนของเธอ
They don't give these awards to people who don't deserve them.เขาไม่ให้รางวัล กับคนที่ไม่สมควรหรอก
I would reward that thoughtfulness.ฉันจะให้รางวัลแก่ความเอาอกเอาใจนั่น
He'll probably give you a reward.พระองค์อาจจะให้รางวัลกับท่าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ให้รางวัล
Back to top