ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใบรับรอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใบรับรอง*, -ใบรับรอง-

ใบรับรอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใบรับรอง (n.) certificate See also: testimonial, guarantee Syn. หนังสือรับรอง, ใบสุทธิ
English-Thai: HOPE Dictionary
certificate(เซอทิฟ'ฟะเคท) {certificated,certificating,certificates} n. หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร,ใบรับรอง,ในสุทธิ,ใบสำคัญ,ข้อพิสูจน์ vt. รับรองด้วยหนังสือรับรอง, See also: certificatory adj.
decertify(ดิเซอ'ทิไฟ) vt. ถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง., See also: decertification n. ดูdecertify
voucher(เวา'เชอะ) n. ผู้รับรอง,ผู้รับประกัน,ผู้ค้ำประกัน,ผู้ยืนยัน,หนังสือรับรอง, ใบสำคัญคู่จ่าย. vt. เตรียมใบรับรองให้,เตรียมหลักฐานให้
English-Thai: Nontri Dictionary
certificate(n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,ใบรับรอง,หนังสือรับรอง
testimonial(n) ใบสุทธิ,ใบรับรอง,ของรางวัล,ของระลึก,หนังสือชมเชย
voucher(n) ผู้รับประกัน,ใบเสร็จรับเงิน,ผู้รับรอง,ใบสำคัญ,ใบรับรอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Lloyd's certificatesใบรับรองการประกันภัยของสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
instant certificatesใบรับรองชั่วคราว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificateหนังสือสำคัญ, ใบรับรอง, ประกาศนียบัตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Death certificatesใบรับรองการตายทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Proof and certificationการพิสูจน์และการออกใบรับรอง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
note (n.) ใบรับรอง
character (n.) ใบรับรองงาน See also: ใบรับรองงานจากนายจ้าง Syn. character reference, reference
character reference (n.) ใบรับรองงาน See also: ใบรับรองงานจากนายจ้าง Syn. reference
transcript (n.) ใบรับรองผลการศึกษา
certificated (adj.) ที่มีใบรับรอง Syn. credentialed, documented
credentialed (adj.) ที่มีใบรับรอง Syn. documented
documented (adj.) ที่มีใบรับรอง Syn. credentialed
voucher (vt.) เตรียมใบรับรองให้ See also: เตรียมใบสำคัญจ่ายให้, เตรียมหลักฐานให้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Towards the end of the second day of trial, word went around that Injun Joe's testimonial is rock solid, and he has no shadow of a doubt about how the decision of the jury will lean.ในช่วงสุดท้ายของวันที่สองของการ พิจารณาคดี คำเดินไปรอบ ๆ ที่ โจ อินจัน ใบรับรอง ถูกหินแข็ง
Reissued warrants and order for transport, sir.ใบรับรอง และคำสั่งย้าย ครับท่าน
That fake death certificate, pull it up again.ใบรับรองการตายปลอม เอาขึ้นจอด้วย
British Waterways certificate, Council Tax, insurance,ใบรับรองการท่าเรืออังกฤษ ค่าภาษีท้องถิ่น ประกันภัย
Here, work certificates, nurse's aid.ใบรับรองการทำงาน ผู้ช่วยพยาบาล เพื่อนของผมเป็นศัลยแพทย์ในคามิโอกะ
His New Jersey birth certificate, medical history.ใบรับรองการเกิดที่นิวเจอร์ซี่ของเขา ประวัติการรักษาพยาบาล
Certificate of Admissionใบรับรองการเข้าเรียน
My statement, the evidence you got, and this whole thing comes down to blind luck.ใบรับรองของผม หลักฐานที่คุณได้มา และทั้งหลายทั้งปวง หล่นลงมาเพราะโชคช่วย
Boat Safety Certificate. They show he's moored at St Katharine's Dock.ใบรับรองความปลอดภัยทางเรือ เขาจอดเรือเอาไว้ที่ท่าเรือเซนต์แคทเธอรีน
These credentials are faked.ใบรับรองฐานะนี่เป็นของปลอม
Health Report less than 3 months old on AIDS and hepatitis infection;ใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับ เอดส์ และไวรัสตับอักเสบ ที่ไม่เกิน 3 เดือน
But mark them for future reference.ให้พวกมันเซ็นใบรับรอง
You're going to sign this voucher so I can hire a contractor.คุณจะเซ็นใบรับรองนี่ ผมจะได้จ้างมือรับจ้าง
If you need a reference after the war,ถ้าต้องการใบรับรองหลังสงคราม
Secondly, if you're ever going to hire an accountant, you might want to make sure he's certified.ข้อ 2 ถ้าคุณเคยคิดที่จะจ้างพนักงานบัญชี คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าเขามีใบรับรอง
Plus your excellent high school diploma.และเธอมีใบรับรองจาก ม.ปลาย
Just close your eyes but keep your mind wide open.โหไฮ.. ดูแกซิ นี่แหล่ะตัวที่จะล่าโทรลล์สายพันธ์แท้มีใบรับรองแน่นอน.
You know, if we don't pass evaluations, we could get de-certified.หากเราไม่ผ่านการขับผ่านสิ่งกีดขว้าง เราคงไม่ได้ใบรับรอง
We lose certification, we'll be down to low priority transport. You know what that means.เราไม่มีใบรับรอง เราจะต้องลงไปอยู่ หน่วยขนส่ง นายก็รู้มันหมายถึงอะไร
I mean... I'm working At the hotel So I can pay her back.เอาใบรับรองแพทย์มาสิ
Sue got a note from the school nurse claiming that her lupus made it impossible to bend over a bucket of suds.- ซู มีใบรับรองว่า ผิวเธอแพ้สารเคมี เลยมาทำความสะอาดไม่ได้
FYI, you know, I have level-three clearance and my SSBI was renewed two months ago, which lowed me to get this warrant.คุณรู้หรือเปล่า \ ผมมีสิทธิการเข้าถึงข้อมูลระดับ3 \ และ SSBI ของผมได้ถูตั้งใหม่เมื่อ 2 เดือนก่อน ซึ่งทำให้ผมได้รับใบรับรองใบนี้
I've got a copy of the agreement to berth, housing boat certificate,มีสำเนาของข้อตกลงการจอดเรือ ใบรับรองบ้านเรือลอยน้ำ
And even after your superlative recommendation,และภายหลังคุณเขียนใบรับรอง ให้อย่างสุดยอดกับฉัน
Next Thursday is officially six months that I have had my learner's, which means I can get my provisional and start driving by myself.วันพฤหัสบดีหน้า จะครบ 6 เดือนอย่างเป็นทางการ นั่นคือใบรับรองการเรียนขับรถของผม ซึ่งหมายความว่าผม จะได้ใบขับขี่ชั่วคราว
I just wanted to confirm your interview for tomorrow, and please, don't forget to bring your New York certification.ฉันอยากนัดสัมภาษณ์คุณ พรุ่งนี้ อย่าลืมเอาใบรับรองมานะคะ
Did you not understand? Did you hit the alarm? No.เขาเป็นพ่อลูกสอง มีใบรับรองด้านการวางแผนการเงิน
Please write up a medical certificate. I tumbled because this woman kicked me.ช่วยเขียนใบรับรองแพทย์ให้ด้วยว่าผมถูกผู้หญิงคนนี้ทำร้ายร่างกาย
I'll ask the doctor for a letter.ไหนๆก็มาถึงโรงพยาบาลแล้ว ไปเอาใบรับรองแพทย์กันดีกว่า
[Certificate of Acceptance] without which, those kids could not have gone on the paths they did.[ใบรับรองการตอบรับ] ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะทำให้เด็กเหล่านั้น ไม่สามารถเดินตามทางของตัวเองได้หรอก
No, it's medicinal marijuana. I have a prescription and everything.กัญชาแพทย์สั่ง ฉันมีใบรับรองแพทย์นะ
Without the certificate of authenticity, that bat'leth is worthless.ถ้าไม่มีใบรับรองว่าเป็นของแท้ เครื่องพิฆาตนั่นก็ไม่มีค่าอะไรเลย
Raiding my samples cupboard not only enables you, it jeopardizes my license, so, uh... seven pills.ฉันเอายามาจากตู้... มันก็มากพอ ที่จะทำให้ฉันถูกยึดใบรับรองแพทย์ได้ อืม ครั้งนี้แค่ 7 เม็ด
You got 10 hours of takedown and arrest procedure training to recertify.คุณต้องฝึกขั้นตอน การจับคนร้าย 10 ชั่วโมง เพื่อออกใบรับรองใหม่อีกครั้ง
If you need immediate attention, please see your physician for a referral.ถ้าคุณจำเป็นต้องได้รับการรักษาเร่งด่วน กรุณาพบแพทย์ของคุณสำหรับใบรับรอง
You know, I'm actually certified to operate one of those.รู้ไหม จริงๆแล้วผมมีใบรับรอง ให้จัดการเรื่องนั้นได้นะ
After the hospital diagnosis is done, leave it on my table tomorrow morning.หลังจากพาเค้าไปหาหมอแล้ว เอาใบรับรองแพทย์มาให้ผมด้วยพรุ่งนี้เช้า
I'm a licensed psychiatrist.ผมเป็นนักจิตวิทยาที่มีใบรับรอง
Sue me for compensation. What?สำหรับการรักษา ฉันจะส่งใบรับรองแพทย์จากโรงเรียนสอน action ให้นาย
On Miss Lee Da Ji's resident registration certificate - = Marriage registration = = Marriage Registration =-ในใบรับรองการขึ้นทะเบียนที่อยู่อาศัยของคุณลี ดาจี - = ที่จดทะเบียนสมรส =- - = ที่จดทะเบียนสมรส =-

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใบรับรอง
Back to top