ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใจฝ่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใจฝ่อ*, -ใจฝ่อ-

ใจฝ่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจฝ่อ (adj.) downcast See also: scared, frightened, disheartened, despondent Syn. กลัว, ตกใจ, ใจเสาะ, ใจแป้ว Ops. ใจกล้า, ใจสู้
ใจฝ่อ (v.) be disheartened See also: be dismayed, be discouraged, be dejected, be dispirited, lose heart Syn. กลัว, ตกใจ, ใจเสาะ, ใจแป้ว Ops. ใจกล้า, ใจสู้
English-Thai: HOPE Dictionary
blackdog(แบลค'ดอค) adj. ใจฝ่อ
scaredy-cat(สแครฺ์'ดีแคท) n. คนที่ตกอกตกใจได้ง่าย,คนใจฝ่อ
scary(สแค'รี) adj. ทำให้ตกใจ,ทำให้ตกอกตกใจ,ใจฝ่อ,ขี้ตกใจ,ตกใจง่าย., Syn. frightening
shy(ชาย) adj. ขี้อาย,เหนียมอาย,อาย,ใจฝ่อ,ตกใจง่าย,ขี้ประหม่า,ขึ้ตื่น,ขี้ขลาด,ขี้สงสัย,ไม่ไว้วางใจ,ลังเลใจ,ขาดแคลน,ไม่เต็มจำนวน -v.,n. (การ) ถอยหลังด้วยความตกใจ,ถอยหลัง,หดตัวมขว้าง,โยน,เหวี่ยง,ปา., See also: shyer n. shyly adv. shyness n. คำท
English-Thai: Nontri Dictionary
shy(adj) ประหม่า,ขี้อาย,กลัว,ไม่กล้า,ใจฝ่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's do it before we chicken out, okay?รีบลงมือก่อนที่เราจะใจฝ่อเถอะ
Prepare motions to dismiss by end of day Thursday, and don't puss out when Judge Edelstein tries to stifle my brilliance.เตรียมคำขอให้ยกฟ้องภายในวันพฤหัสฯ และอย่าใจฝ่อตอนผู้พิพากษาเอเดลสเตน พยายามขัดขวางความก้าวหน้า
You know, he'd face down armed gunmen for a living but I've never seen him as scared as he was before that first date with you.รู้ไหม ว่าเขาควรคว่ำหน้าลงเมื่อมีมือปืน เพื่อการมีชีวิตรอด แต่ฉันไม่เคยเห็นเขาใจฝ่อมากขนาดนั้นมาก่อน เวลาที่เดทครั้งแรกกับคุณ
Ok. You got me. I'm a scaredy cat.โอเค ฉันยอม ฉันมันเป็นคนใจฝ่อ
I'm not a scaredy cat.ฉันไม่ได้เป็นคนใจฝ่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใจฝ่อ
Back to top