ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โกดัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โกดัง*, -โกดัง-

โกดัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โกดัง (n.) godown See also: storehouse, warehouse Syn. กุดัง, โรงเก็บของ, คลังพัสดุ, คลังสินค้า
English-Thai: HOPE Dictionary
bodega(โบเด'กะ) n. ร้านของชำ,โรงเก็บของโกดัง
bonded(บอน'ดิด) adj. กักไว้ในโกดังเพื่อรอให้ชำระภาษีให้เป็นที่เรียบร้อย
cargo holdn. โกดังสินค้า
chandlery(แชนดฺ'เลอรี) n. ห้องเก็บเทียนไข (หรือสบู่) ,โกดังเก็บเทียนไข (หรือสบู่)
depository(ดิพอซ'ซิโทรี) n. ที่เก็บของ,โกดัง,สถานที่รับฝากของ,ผู้พิทักษ์มรดกหรือทรัพย์สิน
depot(ดี'โพ) n. สถานีรถไฟ,สถานีรถเมล์,คลังพัสดุ,โกดัง
ex(เอคซฺ) n. อดีตสามี,อดีตภรรยา prep. โดยไม่รวม -Phr. (ex dividend ไม่เอาเงินปันผลคราวหน้า,ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่) -Phr. (ex ship หรือ ex steamer ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่ออกจากเรือไป -Phr. (ex godown (warehouse,store) ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่โกดังของผู้ขาย)) -Ph
godown(โก'เดาน์) n. โกดัง,ที่เก็บของ
loft(ลอฟทฺ) n. ห้องเพดาน,ห้องบนโรงม้าหรือโรงรถ,ห้องหอ,ห้องระเบียงใกล้เพดานโบสถ์,ห้องชั้นบนของโกดังหรือโรงงาน,รังนกพิราบ,การตีลูกกอล์ฟสูงโด่ง,การยิงโด่ง. vt. เก็บไว้ในห้องเพดานหรือห้องบน,ตีลูกโด่ง,ยิงโด่ง,สร้างห้องเพดานหรือห้องชั้นบน. คำที่มีความหมายเหมือน
pantechniconn. โกดัง ,รถลำเลียงเครื่องเรือน
warehouse(แวร์'เฮาซฺ) n. โกดัง,คลังสินค้า,ร้านขายของขนาดใหญ่ vt. เก็บไว้ในสถานที่ดังกล่าว
repository(รีทอส'ซิทอรี) n. ที่รับ,ที่รองรับ,ที่ใส่,ที่เก็บ,สุสาน,ผู้เป็นที่ไว้วางใจ,คลังสินค้า,โกดัง, Syn. burial place,sepulcher
stowage(สโท'อิจฺ) n. การเก็บ,การเก็บรักษา,การบรรจุ,การใส่,สิ่งที่เก็บใส่,สิ่งที่บรรจุ,ค่าบรรจุ,ค่าคลังสินค้า,ค่าโกดัง,สถานที่บรรจุ
English-Thai: Nontri Dictionary
wagoner(n) คนขับรถบรรทุก,คนขับรถโกดัง
depository(n) โกดัง,คลังเสบียง,ท้องพระคลัง,ที่รับฝากของ
depot(n) คลังสรรพาวุธ,คลังพัสดุ,ที่เก็บของ,โกดัง,สถานีรถไฟ
storehouse(n) โกดัง,ร้าน,ยุ้ง,ฉาง,คลังสินค้า,แหล่งขุมทรัพย์
repository(n) โกดัง,คลัง
storekeeper(n) คนขายของ,เจ้าของร้าน,คนดูแลโกดังสินค้า
wagon(n) รถบรรทุก,รถโกดัง,ตู้สินค้ารถไฟ,รถเข็น
warehouse(n) คลังสินค้า,โกดัง,โรงพัสดุ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
godown (n.) โกดัง See also: คลังสินค้า, โรงเก็บของ Syn. warehouse
repository (n.) โกดัง See also: คลังสินค้า, ที่เก็บสินค้า Syn. store, warehouse
warehouse (n.) โกดังสินค้า See also: คลังสินค้า, โรงพัสดุ Syn. depository, repository, storehouse
loft (n.) ห้องชั้นบนของโกดังหรือโรงงาน
pantechnicon (n.) รถโกดัง (โดยเฉพาะขนเครื่องเรือน) Syn. removing van
removing van (n.) รถโกดัง (โดยเฉพาะขนเครื่องเรือน)
warehouse (vt.) เก็บไว้ในโกดัง
warehouseman (n.) เจ้าของโกดังสินค้า Syn. warehouser
warehouseman (n.) ผู้ที่ทำงานในโกดังสินค้า
warehouser (n.) เจ้าของโกดังสินค้า Syn. warehouseman
warehouser (n.) ผู้ที่ทำงานในโกดังสินค้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Workshop, warehouses and alleys.โรงงาน โกดัง ตรอก ซอก ซอย
Could be any one of the 14 we got up for bid.อาจจะเป็น 1 ใน 14 โกดัง ที่เราจะเปิดประมูล
We need a hard-target search of every gas station, residence, warehouse, farmhouse, henhouse, outhouse and doghouse.เราจำเป็นต้องจริงจังกับการค้นหา ทั้งปั๊มแก๊ส บ้านคน โกดัง โรงนา เล้าไก่ บ้านเล็ก บ้านหมา
Warehouse 12. I'll be right there.โกดัง 12 จะไปเดี๋ยวนี้
Is unit 317 up for auction?โกดัง 3-1-7 มีประมูลไหมครับ
An 8x12 storage shed, a 6-pack of beer, and a stack of porno mags.โกดังขนาด 8X12, เบียร์หกแพค แล้วก็กองหนังสือโป๊
My storage unit is under surveillance.โกดังของฉัน มีคนคอยตรวจดูอยู่
This would be one of the last images she saw?โกดังของตำบล นั่นคงเป็นหนึ่งในภาพสุดท้ายที่เธอเห็น
The business archives should be around here somewhere.โกดังควรจะอยู่ที่นี่ ซักแห่ง
Warehouse was gone!โกดังถูกทำลาย คุณตาย
That warehouse burned down three weeks after my mom's murder.โกดังถูกเผาสามสัปดาห์หลังจากที่แม่ของฉํนถูกฆาตกรรม
Warehouse 16 1 hourโกดังที่16 อีก 1 ชั่วโมง
The warehouse where you're storing the remains of "the Queen's Gambit".โกดังที่คุณทำการเก็บชิ้นส่วนที่เหลืออยู่ของ "เดอะควีน แกมบิท"
The warehouse where you're storing the remains of "the Queen's Gambit".โกดังที่ซึ่งคุณเก็บส่วนที่เหลือ ของ "เดอะ ควีน แกมบิท"
At a warehouse on South Kendall Street.โกดังที่ถนนเคนดัลใต้
Abandoned warehouse, nobody around.โกดังที่ถูกทิ้งร้าง ไม่มีใครอาศัยอยู่ใกล้ๆ
This warehouse is where you and your government have hidden all of your secrets, yes?โกดังนี่ คือที่ที่คุณและรัฐบาลของคุณ ซ่อนความลับทั้งหมดของคุณไว้ใช่ไหม?
This warehouse is not private property.โกดังนี้ไม่ใช่สถาณที่ส่วนตัว
The warehouse, did you find it?โกดังล่ะ คุณหามันเจอหรือเปล่า?
Cupboard is bare.โกดังว่างเปล่าไม่มีปืน
The warehouse burst into flames.โกดังสินค้า เกิดเพลิงไหม้
Stores them someplace off the grid.โกดังเก็บของบางแห่ง ไม่มีลวดหนาม
A self-storage warehouse?โกดังเก็บของส่วนตัวงั้นเหรอ
Some old warehouse. I don't know. It was dark.โกดังเก่าๆ ที่ไหนซักที่ ไม่รู้สิ มันมืด
Some old warehouse, but it was dark, and when I got free I just ran and ran until I saw the St. John's bridge.โกดังเก่าๆ มันมืด เมื่อผมหนีออกมา ผมก็วิ่งอย่างเดียว จนผมเจอสะพานเซนต์จอห์น
Warehouse in Union City?โกดังในยูเนี่ยนซิตี้?
The warehouse doesn't have any security cameras,โกดังไม่มีก้องวงจรปิด
Lofts have no interior walls.โกดังไม่มีผนังด้านใน
So get up on that wagon.ดังนั้นขึ้นไปบนรถโกดัง
About yesterday, I've seen you stick fighting in a warehouse in Bangkok.ก็เมื่อวาน ฉันเห็นนายต่อสู้Nไม้กระบองที่โกดังในกรุงเทพ
Go check out the East Warehouse over at Lairdman Island.ไปตรวจสอบที่โกดังตะวันออกเฉียงเหนือที่ Lairdman เกาะ
They were lined up in front of two big warehouses.ไปเข้าแถวหน้าโกดังสองหลัง
Robby takes the view that it was you... who burned down your own warehouse on Northern Boulevard.ร็อบบี้สังเกตุเห็นโดยบังเอิญว่าคุณ คือคนที่เผาโกดังของตัวเองที่นอร์ทเธิร์น บูโลวาร์ด
That was all my own stuff in that warehouse.ของทุกอย่างของผมอยู่ในโกดังนั่น
My dad kept an ax in the woodshed. Get it.พ่อฉันเก็บขวาน ไว้ที่โกดังชายป่า ไปเอามา!
Those 2 kids next door have squealed on the workshop already2 คนห้องถัดไป บอกตำแหน่งโกดังแล้ว
Did you ever send him to the warehouse?พี่ส่งเขาไปโกดังหรือเปล่า
I don't want anyone to know the passwordฉันไม่อยากให้ใครรู้รหัสโกดัง
I got information that Sam is heading towards the warehouseผมได้รับรายงานตอนนี้หานเซินกำลังไปที่โกดัง
We have evidence of a possible heist at concentrated industries warehouse tomorrow night.เรามีหลักฐานของการปล้นที่ น่าจะเกิดขึ้น... ที่โกดังของ"คอนเซ็นเตรต อินดัสทรี่" คืนวันพรุ่งนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โกดัง
Back to top