ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แรง*, -แรง-

แร้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แร้ง (n.) vulture Syn. นกแร้ง, อีแร้ง
แร่ง (n.) strainer See also: sieve
แร่ง (n.) a stretcher for a dead body
แร่งไหม (n.) golden silk Syn. ไหมทอง
English-Thai: HOPE Dictionary
aventurine(อะเวน'ทิวริน) n. สะเก็ดแก้วสีทอง (ใช้ในการประดับ) , หินแร่งที่มีสะเก็ดระยิบระยับของ mica hematite., Syn. aventurin, goldstone
buzzard(บัซ'เซิร์ด) n. อีแร้งจำพวกButeo,คนระยำ,คนละโมบ
cock-a-hoopadj. ซึ่งยินดีปราโมทย์,นอกลู่นอกทาง,เต้นแร้งเต้นกา
condor(คอน'ดอร์) n. แร้งขนาดใหญ่
vulture(วัล'เชอะ) n. อีแร้ง
vulturine(วัล'ชะรีน -ไรนฺ) adj. เกี่ยวกับอีแร้ง,ชอบปล้นสะดม,ละโมบ,โลภ., Syn. vulturous,vulturish
English-Thai: Nontri Dictionary
buzzard(n) อีแร้ง
vulture(n) อีแร้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
griff (n.) แร้ง See also: อีแร้ง
buzzard (n.) อีแร้ง
vulture (n.) นกแร้ง See also: อีแร้ง, แร้ง
vulturine (adj.) เกี่ยวกับอีแร้ง See also: คล้ายอีแร้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Condor, Alpha's now in the main.แร้ง, แอลฟะ ตอนนี้ในหลัก
Condor, Alpha's now in the nave.แร้งของอัลฟาขณะนี้อยู่ในโบสถ์
Condor, I'm proceeding first with Captain Marks. Over.แร้งฉันดำเนินการครั้งแรกกับ กัปตัน มาคส เกิน.
Vulture robbed a bank. We simply...แร้งปล้นธนาคาร เราแค่...
The Vulture wants to maintain a strategic advantage.แร้งอยากรักษาความได้เปรียบ เชิงกลยุทธ์ไว้ก่อน
Vultures like you chasing me for money.แร้งอย่างนายไล่จิกเงินฉัน
Maybe the Vulture isn't the thief.แร้งอาจไม่ใช่โจรก็ได้
You gotta be shittin' me, man. That mother's strong.พูดเป็นเล่นน่า มันแข็งแร็งออกจะตายไป
He flies into a fog like a vulture in the skyเขาบินเข้าไปในกลุ่มหมอก เหมือนกับอีกแร้งที่เหินเวหา
Once upon a time there was a vulture and a hogครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีอีแร้งและสุกร
His breakfast will taste better than any meal you and I have ever tasted.นายก็เป็นแค่พวกเต้นแร้งเต้นกาของโลกนี้เท่านั้น
And you are not going out and getting jiggy with some boy.แล้วลูกก็จะไม่มีทางได้ไป เต้นแร้งเต้นกากับไอ้หนุ่มที่ไหน
You see that sparerib hanging out of his leg?เห็นกระดูกร่องแร่งออกจากขามั้ยล่ะ
He was so rusty, when he drove down the street buzzards used to circle the car!เขาเป็นสนิมดังนั้น เมื่อเขาขับรถไปตามถนน อีแร้งที่ใช้ในการวงกลมรถ!
All right, you heard the scary vulture. Let's move out.เอาหละ คุณได้ยินอีแร้งที่น่ากลัว ออกมากันเถอะ
Tomorrow's the day the vulture said we're all going to die.พรุ่งนี้ เป็นวันที่อีแร้ง จะพูดว่า เราทั้งหมดกำลังจะตาย
The vulture replied: "You shall have mine."อีแร้งตอบว่า: "ท่านจะมีเหมือนข้า"
Well, as long as we're swapping pie recipes, i would love the one for your fabulous lemon meringue.ดีสิ ต่อไปเราจะได้แลกสูตรพายกัน ฉันอยากจะได้สูตรเลมอน เมอแร็งที่อร่อยเหลือเชื่อของเธอบ้าง
Three minutes, we let those animals in.อีก 3 นาที เดี๋ยวแร้งจะมาทึ้งแล้ว
Vultures are circling. Get it in gear!ฝูงแร้งรอทึ้งนายอยู่ ตั้งใจหน่อย
A pious vulture of the law...นกแร้งในคราบของกฏหมาย
[ Crawford ] Smoke, vultures in the sky. You'll know it when you see it.(ครอฟอร์ด) ควันไฟ, อีแร้งในท้องฟ้า คุณจะรู้ได้ทันทีถ้าคุณเห็นมัน
This kind of pride and defiance of... Shut up, you miserable buzzard!ความทะนงตัวที่ท้าทายพระเจ้า หุบปากนะ ยายแร้งทึ้งเพ้อเจ้อ
Probably chopped up into little pieces and fed to the buzzards.อาจจะถูกหั่นสับเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วโยนให้อีแร้งกิน
It's a message of hope and urgencyมันเป็นข้อความ แห่งความหวัง และแร่งรีบ
I get strong off other people's fear.ฉันแข็งแร่งขึ้นด้วยความกลัวของคนอื่น
No,what you did was pick over him like vultures, like a bunch of children fighting over toys.ไม่ สิ่งที่เธอทำคือรุมทึ้งเขาเหมือนอีแร้ง เหมือนกับเด็กพยายามจะแย่งของเล่นกัน
He won't be able to operate the pedals in the van.จะได้ไม่สามารถเหยียบคันแร่งได้
1 human being in 6 now lives in a precarious, unhealthy, overpopulated environment without access to daily necessities, such as water, sanitation, electricity.1 ใน 6 อยู่อย่างแร้งแค้น สุขภาพทรุดโทรม, สิ่งแวดล้อมที่อัตคัต ปราศจากการเข้าถึงของ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน, เช่นน้ำประปา, อนามัย, ไฟฟ้า
Wolves and vultures will feast on your corpse.พวกหมาป่าและอีแร้ง.. จะรุมทึ้งกินซากศพของนาย
Buzzards and rats and all that.ฝูงอีแร้งและพวกหนูแทะศพเขาและแบบนั้นเเหล่ะ
She has to have hope, right? Hope's one thing.ความหวังก็อย่างนึง หวังแบบลมๆแร้งๆก็อีกแบบนึง
Uh-huh. Um, vultures are starting to arrive.อืม พวกอีแร้งกำลังจะลงแล้ว
Yeah, well, I have a feeling most of these vultures didn't come to pay their respects to Brad.หรอ ฉันมีความรู้สึกว่า พวกแร้งนี่ ไม่ได้มาแสดงความเสียใจกับแบรดเลย
Yeah, yeah, yap, yap, yap you old slag!เออ ๆ ใช่ ๆ ๆ ยัยแร้งทึ้ง
Vulture droids Jaybo, can you reactivate those vulture droids?ดรอยด์แร้ง เจย์โบ เจ้าสามารถกระตุ้นการทำงาน ของดรอยด์แร้งเหล่านั้นได้มั้ย?
We can have R2 fly the vulture droids as a decoy into the laser fieldเราสามารถให้อาร์ทูบังคับพวกดรอยด์แร้งเพื่อเป็นเหยื่อล่อ แล้วเข้าไปในสนามเลเซอร์ได้
Transfer control of the vulture droids to R2เปลี่ยนการควบคุมของดรอยด์แร้งไปยังอาร์ทู
Send the vulture droids directly into the laser generatorส่งดรอยด์แร้งตรงเข้าไปยังเครื่องกำเนิดเลเซอร์เลย
Now that those vultures have a first shot of your return,แล้วตอนนี้ยังพวกแร้งนั่นที่มาถ่ายรูปแรกตอนกลับมาของหนูอีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แรง
Back to top