ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แม้กระนั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แม้กระนั้น*, -แม้กระนั้น-

แม้กระนั้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แม้กระนั้น (conj.) nevertheless See also: notwithstanding Syn. ถึงแม้, แม้ว่า, หากแม้, ถึงแม้ว่า, แม้น
English-Thai: HOPE Dictionary
still(สทิล) adj. ยังคง,สงบ,สงัด,ปราศจากเสียง,ปราศจากสิ่งรบกวน,นิ่ง,ไม่ไหล,ไม่มีฟอง,เกี่ยวกับภาพนิ่ง n. ความเงียบ,ความเงียบสงบ,ภาพนิ่ง,ภาพเดี่ยว,เครื่องกลั่น,โรงกลั่น adv. ในขณะนี้,บัดนี้,จนกระทั่งขณะนี้,แม้กระนั้น,ยังคง,คง,ยัง,แน่นิ่ง,เงียบสงัด,ยืนหยัด,ตลอดเวลา
yet(เยท) adv. ยัง,ยังคง,กระนั้น,เช่นเดิม,ซ้ำ,เดี๋ยวนี้,ไม่ชักช้า,แล้ว,เรียบร้อย,นอกจากนั้น,นอกไปกว่านี้,อย่างก็ตาม conj. แม้กระนั้น,กระนั้น
English-Thai: Nontri Dictionary
nevertheless(con) แม้กระนั้น,ถึงแม้ว่า,แต่กระนั้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
still (adv.) แม้กระนั้น Syn. however, nevertheless
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But still, there's only 36 symbols on this gate.แม้กระนั้น ก็มีแค่ สัญลักษณ์ 36 ตัว บนประตูนั่น
Even so, human beings should not be treated that way!แม้กระนั้น คนเราไม่สมควรถูกกระทำเยี่ยงนี้
Davus knows.แม้กระนั้น ปโตเลมีก็ได้แสดงให้เห็นว่า ดาวได้เคลื่อนที่ไป
Even so, how can we not know love and care?แม้กระนั้น พวกเราจะไม่รู้จักความรักและห่วงใยเทียวหรือ?
She's still trying, though.แม้กระนั้น เธอก็ยังพยายามที่จะทำ
Yet it can overcome rock. It does not fight.แม้กระนั้นมันก็สามารถกัดเซาะหินผาได้ ไม่ต้องต่อสู้ด้วยซ้ำไป
Even then, don't knock. Not on this door.แม้กระนั้นอย่ามาเคาะ อย่ามาเคาะประตูผม
Even then, don't come knocking.แม้กระนั้นอย่ามาเคาะห้องผม
And even though I was married to your fatherแต่ถึงแม้กระนั้น แม่ก็แต่งงานกับพ่อของลูก
He's winning you over in spite of yourself.เขาเริ่มจะชนะเจ้า ถึงแม้กระนั้น
I've always been amazed at how you can make 20,000 square feet feel warm and inviting. (Laughs) Still, without Conrad, it feels somehow empty.รู้สึกอบอุ่นและดึงดูดใจได้ยังไง แม้กระนั้นการไม่มีคอนราดอยู่ มันทำให้ผมรู้สึกว่างเปล่า
Amanda led a troubled early life but persevered through monumental odds and created a loving family of her own.อแมนด้ามีชีวิตในวัยเด็ก ที่ยากลำบาก แม้กระนั้นความมานะพยายามของเธอ ได้เป็นที่จดจำอย่างยิ่งใหญ่ โดยสร้างครอบครัวที่น่ารัก ด้วยตัวเธอเอง
And even then it may not be enough, but at least we'll give the fuckers a fight.และแม้กระนั้น อาจจะยังไม่พอ แต่อย่างน้อยเราก็พอ ต่อกรกับพวกมันได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แม้กระนั้น
Back to top