ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แพ้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แพ้*, -แพ้-

แพ้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แพ้ (v.) be defeated See also: lose, be beaten, be inferior Syn. พ่ายแพ้, ปราชัย Ops. ชนะ
แพ้ (v.) be allergic See also: have an allergy
แพ้คะแนน (v.) be voted down Syn. แพ้แต้ม
แพ่ง (adj.) civil Ops. อาญา
แพ้ชนะ (v.) win or lose
แพ้ท้อง (v.) have a morning sickness
แพ้ทาง (v.) have a weak point or spot
แพ่น (v.) intrude violently See also: rush in, dash
แพ่น (v.) strike with a heavy blow See also: hit, beat (especially with something flat) Syn. หวด, ฟาด, ตี
แพ้ผม (v.) be gray prematurely
แพ้ผัว (v.) have several husbands died See also: have had two or more husbands die Ops. แพ้เมีย
แพ้ฟัน (v.) lose one´s teeth prematurely See also: lose one´s teeth unduly soon or early in life, have bad teeth
แพ้ภัย (v.) be overwhelmed by
แพ้ภัยตัว (v.) dig one´s own grave See also: get oneself into trouble, surrender oneself to despair, be self-destructive Syn. แพ้ภัยตัวเอง
แพ้ภัยตัวเอง (v.) dig one´s own grave See also: get oneself into trouble, surrender oneself to despair, be self-destructive
แพ้ยา (v.) be allergic
แพ้ราบ (v.) be defeated See also: be beaten, be vanquished, be overcome, be conquered Syn. แพ้ราบคาบ
แพ้ราบคาบ (v.) be defeated See also: be beaten, be vanquished, be overcome, be conquered
แพ้รู้ (v.) fall into a trap See also: be foiled, be deceived or frustrated by another Syn. เสียที, เสียรู้, พลาดท่า
แพ้อากาศ (v.) be allergic to weather
แพ้เปรียบ (v.) be at disadvantage Syn. เสียเปรียบ
แพ้เมีย (v.) have several wives died See also: have a two or more wives die Ops. แพ้ผัว
แพ้แต้ม (v.) be voted down
แพ้แรง (v.) be tired See also: exhaust one´s strength, exhaust oneself Syn. หมดแรง
แพ้ใจ (v.) admit defeat See also: surrender, give up Syn. ถอดใจ, ใจไม่สู้, ยอมแพ้
English-Thai: HOPE Dictionary
allergen(แอล' เลอเจน) n. สารที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้
allergenic(แอลเลอเจน' นิค) adj. ซึ่งทำให้เกิดโรคภูมิแพ้. -allergenicity n.
allergic(อะเลอ' จิค) adj. เป็นโรคภูมิแพ้
allergist(แอล' เลอจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญด้านภูมิแพ้
allergy(แอล' เลอจี) n. โรคภูมิแพ้ (เช่น ไข้ละ-อองฟาง, หอบ,หืด, ภาวะผิวหนังเป็นผื่น) , ความไม่พอใจ -allergic adj. (hypersensitivity)
anaphylaxis(แอนนะฟิแลค' ซิส) n. ภาวะภูมิแพ้, ภาวะไวต่อโปรตีนแปลกปลอมเพิ่มขึ้น. -anaphylactic adj.
antihistamine(แอนทีอิส' ทะมีน) n. สารต้านฤทธิ์ของ histamine ในร่างกาย, ใช้แก้อาการแพ้หรือโรคภูมิแพ้ (เช่น หวัด) -antihistaminic adj. (anti-+histamine)
armada(อาร์มา'ดะ) n. กองเรือรบใหญ่, Armada กองเรือรบสเปญที่พ่ายแพ้อังกฤษในปี ค.ศ.1588
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
beaten(บีท'เทิน) adj. ถูกโจมตี,พ่ายแพ้,เก่า,ถูกเหยียบจนเรียบ,หมดเรี่ยวแรง,เป็นผงหรือที่ตีแล้ว, Syn. defeated ###A. optimistic
best(เบสทฺ) {bested,besting,bests} adj.,adv. ดีที่สุด,เหมาะสมที่สุด,ใหญ่ที่สุด,มากที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด,ส่วนที่ดีที่สุด,ภาวะอารมณ์ที่ดีที่สุด vt. ทำให้แพ้,ชนะ,ดีกว่า, Syn. outdo ###A. lose
bring(บริง) {brought,brought,bringing,brings} vt. เอามาให้,นำมาให้,พามา,นำมาสู่,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,นำออกมาแสดง,นำเสนอ,ชักชวนขายได้ -Id. (bring about ทำให้เกิด) -Id. (bring around (round)) ชักชวน,โน้มน้าว -Id. (bring forth ทำให้เกิด,นำเสนอ) -Id. (bring in ยอมแพ้)
capitulate(คะพิช'ชุเลท) {apitulated,apitulating,apitulates} vi. ยอมแพ้,ยินยอม, See also: capitulant n. ดู capitulate, capitulator n. ดู capitulate, Syn. surrender
capitulation(คะพิชชุเล'เชิน) n. การยอมแพ้,การยอมจำนน,บทสรุป, See also: capitulatory adj.
cast-ironadj. ทำด้วยเหล็กหล่อ,แข็งแกร่ง,ไม่ยอมแพ้
cave(เคฟว) {caved,caving,caves} n. ถ้ำ,อุโมงค์ใต้ดิน,โพรง vt. ขุดถ้ำ,ขุดอุโมงค์,ตกลงใจ,ทำให้ล้มลง,ทำให้ตกลงใจ,ยอมแพ้
checkmatevt.,n. (การ) รุกจนแต้ม,ทำให้แพ้
chin(ชิน) {chinned,chinning,chins} n. คาง -keep (have) one's chin up อย่าท้อใจ,ไม่ท้อ -take it on the chin แพ้,ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง,ยกคางขึ้น,คุย,สนทนา. -vi. คุย,ยกคางตัวเองขึ้น
chlorpheniraminen. ยาแก้อาการแพ้และระคายเคืองชนิดหน
civil(ซิฟ'เวิล) adj. เกี่ยวกับพลเรือน (พลเมือง,ประชากร) อย่างพลเมืองที่ดี,เกี่ยวกับคดีแพ่ง,มีอารยธรรม,มีมารยาท,ไม่เกี่ยวกับศาสนา
civil courtn. ศาลแพ่ง
civil lawn. กฎหมายแพ่ง
civilian(ซิวิล'เยิน) n. พลเรือน,นักศึกษากฎหมายแพ่ง
civilly(ซิฟ'วิลลี) adv. เป็นไปตามกฎหมายแพ่ง,สุภาพ,มีอัธยาศัย,มีใจเอื้อเฟื้อ
clobber {clobberedvt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบน
clobberingvt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบน
clobbers}vt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบน
code of hammurabin. กฎหมายบาบิโลนที่เกี่ยวกับเรื่องอาญาและแพ่ง
complaint(คัมเพลนทฺ') n. การบ่น,การร้องทุกข์,การแสดงความข้องใจ,มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์,การฟ้องร้องคดีแพ่งในระยะแรกของโจทก์
confound(คันเฟานดฺ') {confounded,confounding,confounds} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ปะปนกันยุ่ง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้แพ้,ทำลาย,ใช้ฟุ่มเฟือย., See also: confounder n. confoundingly adv., Syn. puzzle,amaze,bewilder ###A. recognize,tell
confusion(คันฟิว'เชิน) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่ชัด,ความงงงวย,การให้ยุ่งหรือสับสน,ความพ่ายแพ้,ความเสื่อมสลาย, Syn. puzzlement,disorder
crash(แคร?) {crashed,crashing,crashes} vt.,vi. ชนโครม,ปะทะโครม,มีเสียงลั่นดังเปรี้ยง,มีเสียงกระทบหรือชนกัน,พุ่งชน,พัง,ล้มเหลว,พ่ายแพ้,ปรากฎตัว n. เสียงดังสนั่น (ที่เกิดจากการกระทบหรือชนกัน) ,การตกของเครื่องบิน,ความล้มเหลว,ความพังพินาศ คำที่มีความหมายเหมือนกั
default(ดิฟอลทฺ') v.,n. (การ) ไม่ยอมชำระหนี้,ไม่เข้าร่วมแข่ง,แพ้การแข่งขันเนื่องจากไม่มาแข่ง,ไม่ปฏิบัติตามสัญญา,แพ้คดีเพราะไม่ยอมมาศาล,ทางเลือกก่อนเมื่อไร้ทางเลือก, Syn. failure ค่าโดยปริยายค่าเริ่มต้นหมายถึง ค่าค่าหนึ่งที่กำหนดไว้ในโปรแกรมสำเร็จ (ทุกโปรแกรม) ให้เป็นค่าที่ใช้ในตอนเริ่มต้นโปรแกรม ทุกครั้งที่เรียกโปรแกรมนี้ใช้ คอมพิวเตอร์ก็จะใช้ค่าที่ตั้งไว้นี้ เช่น ในโปรแกรม Page Maker กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ว่า ให้ขนาดของหน้าเป็น A4 ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ก็จะกำหนดขนาดของหน้ามาเป็น A4 ก่อนเสมอ หากต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ก็ย่อมทำได้
defeat(ดิฟีท') vt. ทำให้พ่ายแพ้,ชนะ,ทำให้เสีย,ยกเลิก,ลบล้าง,กำจัด n. การทำให้พ่ายแพ้,การได้ชัยชนะ,ความพ่ายแพ้,ความล้มเหลว, Syn. failure
defeatism(ดิฟีท'ทิสซึม) n. ลัทธิ ,ยอมแพ้.
desensitise(ดิเซน'ซิไทซ) vt. ทำให้ไม่ไวต่อ,ขจัดปฎิกิริยาโต้ตอบ,ทำให้ความรู้สึกเฉื่อยชา,ขจัดอาการภูมิแพ้,ลดหรือขจัดการแพ้แสง., See also: desensitization n. ดูdesensitize desensitisation n. ดูdesensitize desensitiser n. ดูdesensitize desensitizer n. ด
desensitize(ดิเซน'ซิไทซ) vt. ทำให้ไม่ไวต่อ,ขจัดปฎิกิริยาโต้ตอบ,ทำให้ความรู้สึกเฉื่อยชา,ขจัดอาการภูมิแพ้,ลดหรือขจัดการแพ้แสง., See also: desensitization n. ดูdesensitize desensitisation n. ดูdesensitize desensitiser n. ดูdesensitize desensitizer n. ด
die-hard(ได'ฮาร์ด) n. คนหัวดื้อที่สุด,คนที่ไม่ยอมแพ้ต่อเหตุการณ์ที่หมดหวัง
diehard(ได'ฮาร์ด) n. คนหัวดื้อที่สุด,คนที่ไม่ยอมแพ้ต่อเหตุการณ์ที่หมดหวัง
discomfit(ดิสคัม'ฟิท) vt.,n. (การ) ทำให้พ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., See also: discomfiter n. ดูdiscomfit, Syn. frustrate
English-Thai: Nontri Dictionary
abnegation(n) การล้มเลิก,การยกเลิก,การบอกปัด,การยอมแพ้
allergy(n) ความไวต่อการรับ,โรคภูมิแพ้
capitation(n) การยินยอม,การยอมจำนน,การยอมแพ้
capitulate(vi) ยินยอม,ยอมจำนน,ยอมแพ้
CIVIL civil law(n) กฎหมายแพ่ง
discomfit(vt) ชนะ,ทำให้พ่ายแพ้,รบกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้กระอักกระอ่วนใจ
defeat(vt) มีชัยต่อ,กำจัด,ลบล้าง,ทำให้แพ้,ทำให้ไร้ผล
disobedient(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง,ขัดขืน,ไม่เชื่อฟัง
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง,ขัดขืน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง
failing(n) ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ,ความผิดหวัง,ความพ่ายแพ้
intolerance(n) ความไม่อดทน,การแพ้ยา,การถือทิฐิ
knock(n) การเคาะ,การต่อย,การโขก,การชน,การทุบ,การแพ่น,การกระแทก,การตี,การชก
lose(vi,vt) เสียไป,พลาดไป,สูญสิ้น,ทำหาย,แพ้,หลง,ขาดทุน
loser(n) ผู้แพ้,ผู้เสีย,ผู้เสียเปรียบ
losing(adj) แพ้,เสียไป
loss(n) สิ่งที่เสียไป,การแพ้,ความเสียหาย,การขาดทุน,การสูญหาย
lost(adj) ตาย,ฉิบหาย,แพ้,สูญหาย,เสียไป
militate(vi) ต่อสู้,ไม่ยอมแพ้,คัดค้าน,แข็งข้อ
setback(n) ความล้มเหลว,การถอยหลัง,ความพ่ายแพ้
submission(n) ความอ่อนน้อม,การยอมจำนน,การยอมแพ้,การเสนอ
submissive(adj) อ่อนน้อม,ยอมจำนน,ยอมแพ้,ถ่อมตัว,ว่าง่าย
succumb(vi) ตาย,ยอมแพ้,ยอมจำนน,เชื่อฟัง
surrender(vi) จำนน,ยอมแพ้,ยอมมอบตัว
uncompromising(adj) ไม่ละลด,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,ไม่ยอมแพ้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
administratrixผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้ง (เพศหญิง) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advancement๑. การทดรองจ่าย (ก. แพ่ง)๒. การเลื่อนตำแหน่ง (ก. ปกครอง)๓. การรุดหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allergic coldโรคหวัดภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
allergyภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atopenสารก่อภูมิแพ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bigamy๑. การมีภริยาหรือสามีสองคนในขณะเดียวกัน (ก. แพ่ง)๒. ความผิดอาญาฐานสมรสซ้อน (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cantวิธีแบ่งแยกทรัพย์สินที่มีเจ้าของรวม (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caterpillar rashผื่นแพ้บุ้งร่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cheat๑. กลฉ้อฉล (ก. แพ่ง) [ดู fraud]๒. การฉ้อโกง (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil๑. แพ่ง๒. พลเรือน๓. เกี่ยวกับพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil courtศาลแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil disobedienceการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา)[ดู passive resistance ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil lawกฎหมายแพ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
condemnation๑. การพิพากษาลงโทษทางอาญา (ป. วิ. อาญา)๒. การบังคับให้บุคคลกระทำหรืองดเว้นกระทำ การตามคำพิพากษา (ป. วิ. แพ่ง)๓. การประณาม, การพิพากษาของศาลทรัพย์เชลย (ก. ระหว่างประเทศ)๔. การเรียกเกณฑ์ทรัพย์, การเวนคืนทรัพย์, การสั่งห้ามใช้อาคาร (ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consortium๑. สิทธิของคู่สมรส (ก. แพ่ง)๒. สหพันธ์ธุรกิจการเงิน (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
convention๑. การประชุมใหญ่ (ก. ปกครอง)๒. อนุสัญญา (ก. ระหว่างประเทศ)๓. ขนบธรรมเนียม, ประเพณีนิยม (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counterclaimฟ้องแย้ง (คดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
declaration๑. ปฏิญญา (ก. ปกครอง และ ก. ระหว่างประเทศ)๒. การประกาศ, การแสดง (ก. แพ่ง)๓. การสำแดง (ศุลกากร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defence๑. การป้องกัน (ก. อาญา และ ก. ปกครอง)๒. การกระทำเพื่อป้องกัน (ก. อาญา)๓. ข้อต่อสู้ (ก. แพ่ง)๔. คำให้การต่อสู้คดี (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defendantจำเลยในคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deformityความเสียรูปโฉม (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defraud๑. ฉ้อโกง (ก. อาญา)๒. ฉ้อฉล (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delegation๑. คณะผู้แทน (ของรัฐบาลหรือองค์การ) (ก. ระหว่างประเทศ)๒. การมอบอำนาจ (ก. แพ่ง)๓. การมอบหมายอำนาจ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demurrerการคัดค้าน, คำคัดค้าน (ของจำเลยในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detain๑. กักขัง, หน่วงเหนี่ยว (บุคคล), ควบคุมตัว (ก. อาญา)๒. ยึดหน่วง (ก. แพ่ง) [ดู retain ความหมายที่ ๑ ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detainer๑. ผู้กักขัง, ผู้หน่วงเหนี่ยว (บุคคล) (ก. อาญา)๒. ผู้ยึดหน่วงทรัพย์ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
devolution๑. การโอนอำนาจของส่วนกลางให้ส่วนท้องถิ่น (ก. ปกครอง)๒. การโอนสิทธิหรือโอนทรัพย์สิน (จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disobedience, civilการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
distress๑. เหตุทุกขภัย (ก. ปกครอง)๒. การยึดทรัพย์สินเป็นประกันการชำระหนี้ (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disturbance๑. การรบกวน (สิทธิ) (ก. แพ่ง)๒. การก่อความวุ่นวาย (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enter a civil claim in connection with an offenceฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eviction๑. การฟ้องขับไล่ (ป. วิ. แพ่ง)๒. การรอนสิทธิ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
food allergyภูมิแพ้อาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impute๑. ใส่ความ (ก. อาญา)๒. ยกขึ้นอ้างให้รับผิด (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inchoate๑. ยังไม่เป็นความผิดสำเร็จ (ก. อาญา)๒. ยังไม่บริบูรณ์ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inducement๑. เหตุจูงใจ (ก. อาญา) [ดู motive]๒. สิ่งจูงใจ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
insignificant errorข้อผิดพลาดเล็กน้อย (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
error, insignificantข้อผิดพลาดเล็กน้อย (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intervene๑. ร้องขัดทรัพย์ (ป. วิ. แพ่ง)๒. สอดเข้าแย้งขัด (ก. แพ่ง)๓. สอดเข้าแก้หน้า (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
issue๑. ออก, ตราขึ้น (ก. ทั่วไป)๒. ประเด็น (ก. ทั่วไป)๓. ผลประโยชน์ (ก. แพ่ง)๔. ผู้สืบสายโลหิต (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lead Intoxicationแพ้สารตะกั่ว [การแพทย์]
Packet switching (Data transmission)แพ็กเกตสวิตชิง (การสื่อสารข้อมูล) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Allergen Extractsสารสกัดภูมิแพ้ [การแพทย์]
Allergenic Extractสารสกัดก่อภูมิแพ้ [การแพทย์]
Allergic Effectsผลเกี่ยวกับภูมิแพ้, การแพ้ยา [การแพทย์]
Allergyโรคภูมิแพ้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Anaphylaxisอาการแพ้รุนแรง [TU Subject Heading]
Backpackingการเดินทางแบบแบ็กแพ็ก [TU Subject Heading]
Civil disobedienceการดื้อแพ่ง [TU Subject Heading]
Civil lawกฎหมายแพ่ง [เศรษฐศาสตร์]
Dermatitisผิวหนังอักเสบ,อาการทางผิวหนัง,โรคผิวหนังอักเสบ,ผื่นคันตามผิวหนัง,อาการผิดปกติที่ผิวหนัง,โรคผิวหนัง,ผิวหนังอักเสบ,โรคผิวหนังอักเสบ,ผิวหนังอักเสบ,โรคแพ้ผื่นคัน [การแพทย์]
Immunologyระบบภูมิแพ้, วิทยาภูมิคุ้มกัน, วิชาอิมมูโนวิทยา, การศึกษาทางด้านอิมมูน, วิทยาอิมมูน, ภูมิคุ้มกันวิทยา, ภูมิคุ้มกัน [การแพทย์]
Allergens, Ingestantสารก่อภูมิแพ้โดยการรับประทาน [การแพทย์]
Intoxicationสารที่เป็นพิษ, ภาวะเป็นพิษ, สภาวะเป็นพิษ, การแพ้พิษ, สารพิษก่อพิษ, การเป็นพิษ, เกิดจากพิษ [การแพทย์]
Morning Sicknessการแพ้ท้องธรรมดา, แพ้ท้อง [การแพทย์]
Sick building syndromeโรคแพ้ตึก [TU Subject Heading]
Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP)ทีซีพี/ไอพี, โพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีการระบุผู้รับผู้ส่งในเครือข่ายและจัดการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็กๆ ที่เรียกว่าแพ็กเก็ต (packet) ส่งผ่านไปในอินเทอร์เน็ตและมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ส่งไปนั้น จะได้รับอย่างถูกต้องและครบถ้วน ในกรณีที่ข้อมูลเกิดข้อผิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vis major (Civil law)เหตุสุดวิสัย (กฎหมายแพ่ง) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
allergic (adj.) แพ้ See also: ที่เป็นโรคภูมิแพ้, ที่ทำให้เกิดอาการแพ้
fall (vi.) แพ้ See also: ถูกโค่นล้ม, โดนยึดอำนาจ
losing (adj.) แพ้
weak (adj.) แพ้ง่าย See also: เอาชนะได้ง่าย
blow up (phrv.) แพ้ไม่เป็นท่า (โดยเฉพาะต่อหน้าสาธารณชน) See also: ล้มเหลว
allergen (n.) สารที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้
allergist (n.) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้
allergy (n.) อาการแพ้ See also: โรคภูมิแพ้ Syn. hypersensitivity, hay fever
also-ran (n.) ผู้ที่แพ้ในการแข่งขัน
be all over (phrv.) ทำให้แพ้
bear down (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ See also: เอาชนะ
beat (vt.) ทำให้พ่ายแพ้ See also: เอาชนะ Syn. defeat Ops. lose
beat hollow (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ราบคาบ (คำไม่เป็นทางการ)
beat someone to his knees (idm.) ทำให้พ่ายแพ้อย่างราบคาบ See also: ทำให้แพ้อย่างมาก
beating (n.) ความพ่ายแพ้ See also: ความปราชัย Syn. failure Ops. triumph
bow down (phrv.) ยอมรับความพ่ายแพ้และตกลงรับใช้
break down (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้
bring ddwon (phrv.) ทำให้ยอมแพ้ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้ยอมจำนน Syn. come down, get down
bring down (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้
bring someone to his knees (idm.) ทำให้พ่ายแพ้อย่างราบคาบ Syn. come to
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Pack up, we're goingแพ็คกระเป๋า พวกเราจะไปแล้ว
He will not give up easilyเขาจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ
Never give up!อย่าได้ยอมแพ้
Go pack your suitcaseไปแพ็คกระเป๋าได้แล้ว
You know what I should pack?คุณรู้ไหมว่าฉันควรจะแพ็คอะไรบ้าง
Don't give up! You can do itอย่ายอมแพ้ คุณสามารถทำมันได้
I use it for my allergiesฉันใช้มันแก้อาการแพ้ มันได้ผลนะ
When you are at a disadvantage, you give upเมื่อเจออุปสรรคแกก็ยอมแพ้
Tired of people calling us losersเหนื่อยหน่ายกับผู้คนที่เรียกเราว่าผู้แพ้
You always lose!นายมันขี้แพ้ตลอด
I won't give up that easilyฉันจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ อย่างนั้นหรอก
Since he has set his mind to it, I had no choice but to give upนับแต่เขาตั้งใจทำในสิ่งนั้น ฉันก็ไม่มีทางเลือกนอกจากยอมแพ้
I'm never going to give upฉันจะไม่มีวันยอมแพ้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Loser is not in my dictionary when it comes to fights.คำว่า แพ้ ไม่เคยอยู่ในหัวของผม เมื่อเวลาที่ต้องต่อสู้ครับ
"The Tokyo Swallows defeated the Chunichi Dragons yesterday with a surprising rally with two out in the ninth."The Tokyo Swallows แพ้ the Chunichi Dragons เมื่อวานนี้ ด้วยคะแนนที่น่าประหลาดใจ 2 ต่อ 9
He lost, that's it, that's his problem, not mine.เขา แพ้ นั่นมันปัญหาของเขา ไม่ใช่ฉัน
Win, lose or draw, we're gonna dedicate our performance to Dave Karofsky.ไม่ว่าจะชนะ แพ้ หรือเสมอ เราจะอุทิศการแสดงของเราให้กับเดวิด คาร์รอฟสกี้
We move forward with the suit-- lose-lose-- we can give you your money back, plus the $500,000, or you and I can play poker for it.เราจะสู้ต่อไปกับศาล แพ้ แพ้ เราคืนเงินให้คุณได้นะ ให้เพิ่มอีก 5 แสนเหรียญ หรือคุณและผม เล่นโป๊กเกอร์กัน
Allison Holt can't win, because she doesn't believe in Harvey.ออลลิสัน ฮอล์ท แพ้ เพราะเธอไม่เชื่อในตัวฮาร์วี่
He had a 10 and 1 record, he was training for a big fight in June.มีสถิติชนะ 10 แพ้ 1 เขากำลังฝึกเพื่อแข่งศึกใหญ่ในเดือน มิ.ย.
I'm 116 fights. 113-3.ผมชกมา 116 นัด 113 ต่อ 3 (สถิติการชกสมัครเล่น ชนะ 113 นัด แพ้ 3 นัด)
Real fighters win, lose, lose their belts, get them back.มันก็เกิดขึ้นได้ นักมวยชนะ แพ้ แพ้แล้วชิงเข็มขัดมาใหม่
Earning an estimated $300 million in one night as he defeats Manny Pacquiao in the fight of the century.และได้เงินประมาณ 300 ล้านเหรียญ ในคืนเดียว เขาเอาชนะปาเกียว ในการชกแห่งทศวรรษ (ชนะ 47 นัด แพ้ 0 นัด)
I suspect it's gonna be fun.(ชนะ 318 นัด แพ้ 26 นัด) น่าจะสนุกนะ
If it was either football, basketball, it don't matter what it was,(สถิติการชกอาชีพ ชนะ 1 นัด แพ้ 0 นัด) ไม่ว่าฟุตบอล บาสเกตบอล ไม่ว่าจะเป็นอะไร
He has it even.(ชนะ 31 นัด แพ้ 0 นัด)
In winning this tournament in Colorado Springs,(ชนะ 322 นัด แพ้ 27 นัด) เมื่อชนะการแข่งขัน ที่โคโลราโดสปริงส์
Cam Awesome.(ชนะ 325 นัด แพ้ 28 นัด) แคม ออว์ซัม
Isn't ten times enough to know when you're beaten?แพ้ 10 ครั้งแล้วยังไม่รู้ตัวอีกหรือไง
Pack your bags-- you fly out tomorrow.แพ็กกระเป๋าเตรียมเดินทางพรุ่งนี้.
Packy, we're ready.แพ๊กกี้ พวกเราพร้อมแล้ว
Paxton, turn around! Take me back!แพ็กซ์ตั้น กลับรถ พาฉันกลับไป
Paxton, you have to listen to me!แพ็กซ์ตั้น ฟังอธิบายก่อน
Paxton, let me help!แพ็กซ์ตั้น ให้ฉันช่วย
You lose a piece to a guy who doesn't even know how to look at art? !แพ้กระทั่งคนไม่รู้คุณค่างานศิลป์
Have all passed away one after the otherแพ้กลับมาครั้งแล้วครั้งเล่า
Lost an election, lost my reputation,แพ้การเลือกตั้ง ไหนจะเสียชื่อเสียง
Dan was denied financial aid at Yale.แพ็กเก็จก็อยู่นี่แล้วนี่ แดนถูกปฏิเสธ...
In fact, we have no currency of any kind.แพ็กใส่ลังที่เขียนว่า "น้ำมะนาว"
An ordinary Lycan pack, perhaps... but Marius has gathered a force far more powerful than any...แพ็ค ไลเคน สามัญบางที แต่ เมเรียส ได้รวบรวมพลังที่ ห่างไกลที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
Pack our bags and go.แพ็คกระเป๋าของตัวเองแล้วออกจากที่นี่ซะ
Pack your bags. I'll be in touch.แพ็คกระเป๋าให้เรียบร้อย เดี๋ยวฉันจะติดต่อไป
Packard, it's general ward.แพ็คการ์ด นี่นายพลวอร์ด
My pack has probed the Eastern Coven's perimeter for weaknesses... and there are none.แพ็คของฉันได้หยั่งปริมณฑล ภาคตะวันออกแม่มดสำหรับจุดอ่อน และมีผู้ใด
Let's pack some of this stuff up.แพ็คของบางส่วนเก็บมา
Pack of Red Apples. $1.40.แพ็คของแอปเปิ้ลสีแดง $ 1.40
Hand-packed in Swallow Falls.แพ็คด้วยมือ จาก สวอลโล่ว์ ฟอลส์
Packmaster of Shreveport.แพ็คมาสเตอร์ของชรีฟพอร์ต
Pack what you need . Do it quietly.แพ็คสิ่งที่คุณต้องการ ทำอย่างเงียบ ๆ
And my package, perhaps in the light of day, isn't all that wonderful but I finally know what I want, and that, in itself, is a miracle.แพ็คเกจประเภทที่กลางวันมันอาจดูไม่น่าสน แต่ในที่สุดผมก็รู้ว่าผมต้องการอะไร และนั่นล่ะคือปาฏิหาริย์
The package is safe and on its way to the kitchen.แพ็คเกจปลอดภัย และกำลังไปเข้าครัว
Where are the other packages? Who else did you send them to?แพ็คเกจอื่นๆ อยู่ไหน คุณส่งพวกมันไปให้ใคร
Your packet contains everything you need to know about Mount Weather, which I promise is not as confusing as the map on page one makes it up to look.แพ็คเก็ตของคุณประกอบด้วย ทุกอย่างที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับ เมาต์เวทเธอร์ ฉันสัญญาว่าจะไม่ทำให้สับสน

แพ้ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
負ける[まける, makeru] Thai: แพ้ English: to lose
八百長[やおちょう, yaochou] Thai: การล้มมวย(เตี๊ยมไว้ล่วงหน้าในการแข่งขันว่าให้ใครเป็นผู้ชนะใครเป็นผู้แพ้)
敗れる[やぶれる, yabureru] Thai: พ่ายแพ้ English: to be defeated

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แพ้
Back to top