ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แบบหล่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แบบหล่อ*, -แบบหล่อ-

แบบหล่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แบบหล่อ (n.) plate See also: mould, mold, block Syn. แบบพิมพ์, แท่นพิมพ์
แบบหล่อ (n.) mold See also: pattern, frame Syn. แม่พิมพ์, บล็อก, เบ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mouldแบบหล่อ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
air-cooled collectorตัวเก็บรังสีแบบหล่อเย็นด้วยอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
monobloc; en-bloc; in-block; mono-blockเสื้อสูบแบบหล่อชิ้นเดียว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, for a skinny white ho you're pretty tough.รู้มั้ย ผิวขาวผอมแห้งแบบหล่อนน่ะ อึดน่าดู
The snake was copying the woman.งูกำลังเลียนแบบหล่อนอยู่
Thank you, first of all, but do you mean "Cute" in, like, a rugged, kind of handsomely "Cute"?ก็ ขอบคุณนะ แต่เธอหมายถึง น่ารักแบบห้าวๆ แบบน่ารักแบบหล่อ
Some pieces of a molded silicone elastomer.แล้วก็มีเศษชิ้นส่วนของแบบหล่อที่ทำมาจาก ซิลิโคน อีลาสทูมเมอร์
Because otherwise, we'd be looking at the mold of a human body instead of the mold of a skeleton.เพราะว่าอีกทางหนึ่ง เราควรไปมองหาแบบหล่อ ของศพมนุษย์ แทนที่จะเป็นแบบหล่อ ของโครงกระดูก
Unless you want to end up like her, you'll walk away now!ถ้าไม่อยากมีจุดจบแบบหล่อน เดินไปให้ไกล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แบบหล่อ
Back to top