ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แน่ๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แน่ๆ*, -แน่ๆ-

แน่ๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แน่ๆ (adv.) certainly See also: surely, definitely Syn. เป็นแน่, แน่นอน
English-Thai: Nontri Dictionary
certain(adj) แน่ใจ,แน่ๆ,แน่นอน,เที่ยง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You've got to be really cold since you've been waiting for me outsideคุณต้องหนาวแน่ๆ เพราะยืนคอยฉันอยู่ข้างนอก
Dream something that will surely happen!ฝันอะไรที่มันจะเกิดขึ้นได้แน่ๆ หน่อยสิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Like you, you know, as a friend.ชอบเธอ แน่ๆ แบบ ชอบแบบเพื่อนนะ
I bet we could get 500 an ounce in Dallas.ขายที่ดัลลัสได้ออนซ์ละ 500 แน่ๆ แม่ง...
Sergeant, I want you to know exactly what it is you've signed up for.จ่าฉันอยากให้คุณรู้เอาไว้ แน่ๆ ถึงสิ่งที่คุณเซ็นลงไป
With yale, not you. Thanks, dad. All right, well, I'm--i'm off.กับ Yale แน่ๆ ไม่ใช่ลูกหรอก ขอบคุณฮะพ่อ งั้นผมไปแล้วนะ
MAN: Oh, you gotta be kidding me.โอว ต้องเป็นรายการล้อกันเล่น แน่ๆ เลย
He's gone to seek out someone in the Northern Water Tribe, where they have lived beyond our reach and openly practice Waterbending.มันต้องเดินทางค้นหาใครบางคน ที่อยู่ในเผ่า Northern Water แน่ๆ พวกเขาอาศัยอยู่ในสถาณที่ ลึกลับ และ เปิดให้เข้าพบได้เฉพาะผู้บงการน้ำ
Damn thing kicked out some kind of EMP.พังหมด เกิดจาก EMP. แน่ๆ (การระเบิดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างแรง)
All we know is that there's something seriously wrong in D.C., so we're leaving this party.แต่เรารู้ว่าเกิดบางอย่างรุนแรงใน วอชิงตัน ดีซี แน่ๆ ดังนั้น เราออกจาก งานนี้ ดีกว่า
Well, you certainly have a knack for landing on your feet, now don't you?เธอต้องมีทักษะในการ ลงมายืนด้วยเท้าตัวเองได้ แน่ๆ เลย ใช่มั้ยจ้ะ
But I wouldn't have gotten that chorus gig in the revival ofWorking แน่ๆ ถ้าเธอไม่เคี่ยวเข็ญขนาดนั้น
You know, if she did in fact have some proof that Barnes was cozying up to management, that could cost him the upcoming election.รู้ไหม ถ้าเธอทำเรื่องนี้ ให้เป็นเรื่องจริงขึ้นมาได้ บาร์น ต้องออกจากบริหาร งาาน แน่ๆ มันคงเป็น ภาระ ในเรื่องเงินทุน ในการเลือกตั้ง
Well, it has to be "A." Why would Wilden put his car in there?แหงล่ะ ต้องเป็น A แน่ๆ วิลเดนจะเอารถเค้ามาไว้ที่นี่ทำไม
(shouting)แน่ๆ, เชื่อสิ เอาปืนมาจ่อหัวผม
Exactly how I kill you.แน่ๆ.. ว่าผมฆ่าคุณยังไง
I sure as hell never cut my wrists looking for attention.แน่ๆล่ะฉันไม่เคยกรีดข้อมือ เรียกร้องให้คนอื่นมาสนใจ!
Exactly how I'd kill you.แน่ๆว่าผมฆ่าคุณยังไง
Still, he stayed with me to the end.แน่ๆเลย เขาอยู่กับฉันจนเสร็จ
This is exactly what she wants you to do.แน่ๆเลยที่เธอจะต้องเป็นแบบนั้น
He will have the embarrassment of walking the entire floor.เขาจะต้องลำบากแน่ๆ เวลาเดิน
You'll all turn to dust but one thing is sure boys Branston Bridge will stand unbroken.แกทั้งหมดจะกลายเป็นเถ้าถ่าน แต่ที่แน่ๆ ไอ้หนูเอ๋ย... ...สะพานแบรนสตันจะอยู่ยง
He cannot talk back and forth through a car radio that's been busted for two months.เขาไม่สามารถคุยผ่านวิทยุ ในรถที่เสียมา 2 เดือนได้แน่ๆ
But I do know one thing-- something weird is going on up there.ที่รู้ๆคือมีอะไรไม่ธรรมดาเกิดขึ้นแน่ๆ
There's this door down here... and I'll bet there's something behind it.มีประตูอยู่ทางนี้ มันต้องมีอะไรอยู่ในนั้นแน่ๆ
I'll bet exciting things happen all the time down there.ฉันว่าเรื่องตื่นเต้นต้องเกิดขึ้น ที่นั่นตลอดเวลาแน่ๆ
This must turn on the landing lights.นี่ต้องเปิดไฟนำเครื่องลงแน่ๆ
I know things must look pretty rough up there.ผมรู้ว่าสิ่งต่างๆ บนนั้น ต้องวิกฤติมากแน่ๆ
This is going to be a real sweat.งานนี้ต้องเหนื่อยหนักแน่ๆ
"but I won't smell too good, that's for sure.""แต่ผมจะต้องกลิ่นไม่ดี นั่นที่แน่ๆ"
I warned him! You all heard me! "Madness," I said.ฉันเตือนเขาแล้ว "บ้าแน่ๆ" ทุกคนก็ได้ยิน
Surely he told you there'd be other interested parties?เขาต้องบอกเธอแน่ๆว่า ยังมีคนสนใจอื่นๆอีก?
Will, there's something I think you oughta know.จะ มีสิ่งที่ผมคิดว่าคุณต้องรู้แน่ๆ
I oughta do about your psycho out there?ผมแน่ๆทำอะไรเกี่ยวกับป้าที่นู่น
I'm sure our community could keep you in work for some time even if you caused a good deal of trouble.ชุมชนของเราคงมีงาน ให้คุณทำสักพักแน่ๆ ถึงแม้คุณจะสร้างปัญหามากมาย
Must be that Indian who made all that fuss in Africa.ต้องเป็นเจ้าอินเดีย ที่ก่อเรื่องในแอฟริกาแน่ๆ
We could be in real trouble. You'd better watch yourself... I mean, physically watch yourself.เราเดือดร้อนแน่ๆ คุณต้องระวังตัว ขอย้ำว่าต้องระวังมากๆ
Not at all beautiful, you understand, but you have a certain... prettiness.อาจจะไม่ได้สวยงามที่สุด แต่ที่แน่ๆ คงจะดูน่ารักน่าทนุถนอม
She'll soon give up when she realizes she has to start all over again.พอเธอรู้ว่าต้องเริ่มต้นใหม่เข้า จะต้องยอมแพ้แน่ๆ
You wouldn't be so brave if you'd ever smelled... the Bog of Eternal Stench.เธอน่ะจะไม่กล้าแน่ๆ ... ถ้าเธอเคยได้กลิ่น... บึงแห่งความเน่าเหม็น
One thing for sure... she'll never get through the labyrinth.แต่ที่แน่ๆล่ะ เธอไม่มีทางออกไปจากเขาวงกตนี้ได้แน่
Oh, she'll never forgive me.โอ้ เธอจะต้องไม่ให้อภัยฉันแน่ๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แน่ๆ
Back to top