ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แนบแน่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แนบแน่น*, -แนบแน่น-

แนบแน่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แนบแน่น (adv.) closely See also: inseparably, intimately Syn. สนิทแน่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
huddle together (phrv.) เบียดกันแนบแน่น See also: กอดกันกลม Syn. huddle up
huddle up (phrv.) เบียดกันแนบแน่น See also: กอดกันกลม Syn. huddle together
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And as they've held me close, and asked if I will remember themถึงพวกเธอจะกอดผมแนบแน่น... และถามผมว่าผมจะจำพวกเธอได้มั้ย
N-N-No way, man.ไม่ ไม่มีทางเลย เขาขึงผ้ากันก็ต่อเมื่อ เพื่อนร่วมห้องอยากจะสนิทแนบแน่นกัน
When did you start your sticky relationship with him?เธอมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับเขาเมื่อไหร่
No. Come over and say goodbye. You're gonna give him a complex.ไม่ใช่ มาบอกมันตรงนี้สิ ให้มันแนบแน่นหน่อย
YOU KNOW, THE GOOD NEWS IS WE'RE IN A COMMITTED RELATIONSHIP.คุณก็รู้ว่ามันเป็นข่าวดี ที่เรามีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นแล้ว
Which isabelle settled by calling warren buffett.ไหน อิสซาเบลล่า ทำให้แนบแน่นขึ้นโดยการโทรมา
I think your hair and my scissors should spend some quality time together as soon as possible.ฉันคิดว่าผมของเธอและกรรไกรของฉัน น่าจะใช้เวลาร่วมกันอย่างแนบแน่น เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
In the Senate less than three months and already closely allied with the President on what many people are calling unprecedented access to the average American's most private details.ในวุฒิสภา แค่ไม่ถึง 3 เดือน และเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกับท่านประธานาธิบดี กับการที่ประชาชนส่วนใหญ่เรียกว่าการเจาะลึกอย่างไม่เคยมีมาก่อน
I'm sorry to interrupt you, but have you ever been in an open relationship?ที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับใคร
But also anyone with a strong family presence.และมีความสัมพันธ์ด้านครอบครัว แนบแน่น
I want to extend my warmest appreciation to the united states.ฉันต้องการขยายความประทับใจ อย่างแนบแน่นที่สุด กับทางสหรัฐ
He's been lying to you. 'Cause he and I totally got it on last year.เพราะเขาและฉัน เราแนบแน่นกันเมื่อปีที่แล้ว
And is closely related to issues concerning everyday life.และมีความเกี่ยวข้องกับ ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างแนบแน่น
Me dad... he put his arms around me waist and squeezed me so tightปู่ กอดรอบเอวพ่อด้วยสองมือ รัดกระชับแนบแน่น
♪ And now our bodies are oh so close and tight ♪# และตอนนี้ร่างกายของใกล้ชิดกันและแนบแน่น #
Oh, and when you meet him, he's gonna give you a big bear hug.อ้อ อีกอย่าง เขาอาจจะกอดนาย แนบแน่นเลยนะถ้าได้พบกัน
Right there's fine. I get a lot of this, it's okay.- ไม่ต้องแนบแน่นมากหรอกโอเคนะ /
"Big squishy cuddles from Stella and Ted. "อย่างแนบแน่นนุ่มนิ่ม จากสเตล่าและเท็ด
My hand is powdered, so the shake is firm and dry.ผมลงแป้งที่มือแล้ว เวลาจับมือจะแนบแน่นและแห้งสนิท
Hold me closer, Dr. Danzerโอ เจ๋ง กอดให้แนบแน่นอีกสิ ดร.แดนเซอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แนบแน่น
Back to top