ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แตกตื่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แตกตื่น*, -แตกตื่น-

แตกตื่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แตกตื่น (v.) stampede See also: flock
English-Thai: HOPE Dictionary
stampede(สแตมพีด') vi.,n. (การ) วิ่งอลหม่าน,แตกตื่นและหนี,หลั่งไหล. vt. ทำให้แตกตื่นหนี,หลั่งไหล., Syn. race,flight
English-Thai: Nontri Dictionary
PANIC-panic-stricken(adj) ตื่นตกใจ,ขวัญหนีดีฝ่อ,แตกตื่น,ตกใจกลัว
stampede(n) การวิ่งอลหม่าน,การตื่นตูม,การแตกตื่น,การแตกหนี,การหลั่งไหล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
panic (vt.) ทำให้แตกตื่น See also: ทำให้อลหม่าน
stampede (n.) ความแตกตื่นโกลาหล See also: ความระส่ำระสาย, ความอลหม่าน Syn. flight, rush, rout, panic
stampede (vt.) ทำให้แตกตื่น See also: ทำให้เกิดความโกลาหลอลหม่าน, ทำให้เกิดความระส่ำระสาย Syn. frighten, rout
stampede (vi.) ์แตกตื่น See also: วิ่งสับสนอลหม่าน Syn. rush, panic
stampede into (phrv.) ทำให้แตกตื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's important for everyone not to panicที่สำคัญทุกคนจะต้องไม่แตกตื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There is a code, you know.มีรหัสเป็นคุณรู้ว่า แตกตื่น
Indy, if that square from Delaware weren't in charge, you could've really shook the place up.อินดี้ , ถ้าเดลาแวร์ไม่ได้เป็นคนคุม คุณคงทำให้ที่นี่แตกตื่นได้เลย
I don't want to be responsible for a panic.ผมไม่อยากก่อให้เกิดความแตกตื่น
All right, boys. Like the Captain said, nice and cheery, so there's no panic.กัปตันบอกยิ้มไว้คนจะได้ไม่แตกตื่น
He's got the whole piece in an uproar.ท่านก็รู้จักบิลโบ้ เขาทำเอาแตกตื่นกันทั้งเมือง
No, there's no public unrest yet.ไม่ ประชาชนยังไม่หายแตกตื่น
Initially the stadium area was mobbed with ambulances, but the game finished without major disruptionsในช่วงแรก ผู้ชมในสนามต่างแตกตื่น แต่การแข่งขันก็ดำเนินไปโดยไม่มีความขัดข้อง...
We don't want a stampede on our hands because the exits out of the campus block so quickly.เราไม่อยากให้เกิดการแตกตื่น เพราะทางออกจากวิทยาลัย/Nถูกปิดอย่างรวดเร็ว
People are making way too much of this El Nino thing.คนแตกตื่นกับเรื่องเอลนินโญ่มากไป
We don't be so panic, got it?พวกเราก็อย่าเพิ่งแตกตื่นไป เข้าใจไหม?
And then everybody started panicking.จากนั้นทุกคนก็แตกตื่น
There's mass confusion...-แตกตื่นวุ่นวายมากเลย
Harold, I'm gonna go down to the racetrack and ride my go-kart -- you want to go?อย่าให้ประชาชนต้องแตกตื่น เรามีการดำเนินการไม่มาก รับทราบครับ มันต้องมีพวกอัลกออิดะ ไม่ก็เกาหลีเหนืออกหักแน่ ๆ
Please, there are others behind you.อย่าแตกตื่นกันนะครับ
We don't want to create panic.เราไม่อยากสร้างความแตกตื่นนะ
Don't shoot, or they'll panic.อย่ายิงนะ พวกมันจะแตกตื่น
I'm about to panic.ข้าต่างหากล่ะที่แตกตื่น
Look, whatever it is, it is spreading panic.ไม่ว่าอย่างไร มันทำให้ชาวบ้านแตกตื่น
Don't need the public thinking we're some two-bit operation.อย่าให้ประชาชนต้องแตกตื่น เรามีการดำเนินการไม่มาก
We are talking about the quarantine of millions of people, billions in expense, not to mention the potential for riot and panic.เรากำลังพูดถึงการกักกันโรค ประชาชนนับล้าน ใช้เงินเป็นพันล้าน นี่ยังไม่พูดถึง ความแตกตื่นและการจลาจล
We can't risk a panic.เราจะให้ประชาชนแตกตื่นไม่ได้
PAD Politically motivated?พวกนักการเมือง แตกตื่นหรือเปล่า?
I'm not nervous, I'm particular. There's a difference.ฉันไม่ได้แตกตื่นอะไร ยังเฉยๆอยู่ มันต่างกันนะ
If this story breaks, it would create a panic.ถ้าเรื่องนี้แพร่งพรายออกไปจะทำให้ผู้คนแตกตื่น
When they tell you not to panic that's when you run!เวลาที่เขาไม่อยากให้คุณแตกตื่น นั่นหมายถึงเธอต้องวิ่ง!
But if we incite a panic nowแต่ถ้าเราสร้างความแตกตื่นตอนนี้
So if there's a panic, a lot of people could be caught in the crossfire.ดังนั้น ถ้ามีการแตกตื่น คนจำนวนมากจะถูกยิงกราด
This is a volatile situation. Last thing we need is a panicked mobนี่เป็นสถานการณ์เปลี่ยนแปลง อย่างกระทันหัน สิ่งสุดท้ายที่เรา ต้องการให้เกิดคือผู้คนแตกตื่น
Everyone, stay where you are and remain calm.ทุกคนอยู่กับที่ พยายามอย่าแตกตื่น
The mayor has urged Londoners to remain calm...นายกเทศมนตรีได้ขอร้อง ให้ชาวลอนดอน อย่าได้แตกตื่น
And people were hit and screaming and people just started running out the door and I didn't know what was going on.-(คนโดนยิง)\ -(เสียงกรีดร้อง) -(ผู้คนพากันวิ่งแตกตื่น\
No one in this office is going to be responsible for setting off a nationwide panic.ห้ามใครพูดถึงเรื่องนี้เด็ดขาด จะทำให้ทั้งโลกแตกตื่น
Blackwood seems to have got the crowd into some what of a fear frenzy.ดูเหมือนแบล็กวู๊ดจะทำให้ทุกคน แตกตื่นตกใจได้สำเร็จเลยนะเนี่ย
Madam President, the important thing is not to panic.ท่านปธน. เรื่องสำคัญคืออย่าแตกตื่น
And I don't want to attract attention.และฉันไม่อยากให้มันดูแตกตื่น
Sir, I'm not gonna wear bells.ครับ ผมไม่อยากจะทำให้แตกตื่น
Don't let him alarm you.อย่าทำให้เขาแตกตื่นเลย
I could use the help, but I'm not going to take the heat when people screamผมอยากให้ช่วย แต่ผมไม่อยากให้ผู้คนแตกตื่น
I'm gonna post all this on my blog tonight, and by tomorrow morning, this whole town will be swarming with UFO nuts.ฉันจะโพสต์ข้อความเหล่านี้ ในบล็อกคืนนี้เลย และเช้าพรุ่งนี้ ทั้งเมืองนี้ จะต้องแตกตื่นเรื่องของ UFO
I don't want anybody panicking or trying to flee the scene.ผมไม่อยากให้ผู้คนแตกตื่น หรือแม้กระทั่งพยายามหนี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แตกตื่น
Back to top