ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เอ็ดอึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เอ็ดอึง*, -เอ็ดอึง-

เอ็ดอึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอ็ดอึง (adv.) loudly See also: noisily Syn. เอะอะ, อึกทึก Ops. เงียบสงบ
เอ็ดอึง (adv.) loudly See also: noisily Syn. อื้ออึง, ลั่น, โขมงโฉงเฉง Ops. เงียบ
เอ็ดอึง (adv.) boisterously See also: loudly, noisy, screechingly Syn. ทระหึง, อึงมี่, อึงอล Ops. เงียบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เอ็ดอึง
Back to top