ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เอื่อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เอื่อย*, -เอื่อย-

เอื่อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอื่อย (adv.) slowly See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly Syn. เอื่อยๆ, เฉื่อยๆ, เรื่อยๆ
เอื่อย (adv.) slowly See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly Syn. เอื่อย, เรื่อยๆ, เฉื่อยๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
jog(จอก) {jogged,jogging,jogs} vt.,n. (การ) ชนเบา ๆ ,กระทุ้งเบา ๆ ,ผลักเบา ๆ ,เขย่าเบา ๆ ,ทำให้ทำงาน,โดยการกระทุ้งเบา ๆ ,กระตุ้น,เตือน,กระทุ้งให้ม้าวิ่งเหยาะ ๆ vt. เดินเหยาะ,ย่าง,เดินเอื่อย ๆ ,ย่ำต๊อก,เดินเนิบ ๆ ,วิ่งเหยาะย่าง (ม้า) . -S.jar,shake
English-Thai: Nontri Dictionary
drawl(vi) พูดช้าๆ,พูดเอื่อย
idler(n) คนเกียจคร้าน,คนเหลวไหล,คนเอื่อยเฉื่อย
promenade(n) การเดินทอดน่อง,การเดินเล่น,การเดินเอื่อยเฉื่อย
sluggish(adj) เฉื่อย,เกียจคร้าน,เอื่อยเฉื่อย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bayou (n.) สาขาของแม่น้ำทางใต้ของอเมริกาที่ไหลเอื่อยSee also: ลำธาร Syn. swamp
Sunday driver (sl.) คนขับรถเอื่อยSee also: คนขับรถช้าๆ ชมวิว
trickle (n.) กระแสน้ำไหลเอื่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How did it happen?คลื่นสมองเขาราบเรียบ ทำให้เขายังคงเอื่อย
You just keep swingin' that club until you feel the breeze comin' off the sea.สัมผัสลมเอื่อยๆ จากทะเล
Things like the smell of a fall breeze...เหมือนกลิ่นของลมเอื่อยๆที่พัดผ่าน
She's such an absent-minded girl.เด็กคนนั้นยิ่งเอื่อยเฉื่อยอยู่
Stars shining bright above you night breezes seem to whisperหมู่ดาวพร่างพรายเหนือคุณ สายลมเอื่อยๆยามกลางคืนดูจะกระซิบแผ่วเบา
Well, the wind dies down to a nice, steady howl after a while.อีกสักพัก ลมมันจะเบาลง เหลือแค่ลมเอื่อยๆ เบาๆ
There's this little breeze coming in through the window.ลมเอื่อยๆพัดเข้ามาทางหน้าต่าง
BOTH: ♪ Tropical the island breeze#สายลมเอื่อยของเกาะในเขตร้อน
♪ Tropical the island breeze#สายลมเอื่อยของเกาะในเขตร้อน
You won't outrun yourself in Oregon, Johnse.แกจะเอื่อยเฉื่อย เมื่ออยู่ในโอเรกอน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เอื่อย
Back to top