ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เอะอะโวยวาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เอะอะโวยวาย*, -เอะอะโวยวาย-

เอะอะโวยวาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอะอะโวยวาย (v.) bawl See also: shout, raise a hullabaloo Syn. เอะอะ
English-Thai: HOPE Dictionary
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
brawl(บรอล) {brawled,brawling,brawls} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาทอย่างเสียงดัง,การเอะอะโวยวาย, See also: brawler n. ดูbrawl
coarse-grainedadj. มีเนื้อไม้ที่หยาบ,หยาบ,เอะอะโวยวาย., See also: coarse-grainedness n. ดูcoarse-grained, Syn. crude
obstreperous(อับสเทรพ'เพอรัส) adj. อึกทึกครึกโครม,เอะอะโวยวาย,ควบคุมได้ยาก,ซึ่งต่อต้านอย่างดื้อรั้น, Syn. turbulent
rouse(เราซ) vt.,n. (การ) ปลุก,ปลุกให้ตื่น,ทำให้ตื่น,กระตุ้น,ทำให้โกรธ,ยุยง,ก่อกวน,ดึงขึ้นสุดกำลัง,การดื่มเหล้ารวดเดียวหมด,การดื่มจนเมา,การเลี้ยงสุรา,การเลี้ยงอาหารอย่างเอะอะโวยวาย vi. ตื่นขึ้นมา,ลุกขึ้นมา,ฮึดสู้, Syn. awaken
rowdy(เรา'ดี) adj.,n. (คน) พาล,เสเพลเกเร,ชอบเอะอะโวยวาย, See also: rowdily adv. rowdiness n. rowdyish adj. rowdyishly adv. rowdyishness n. rowdyism n., Syn. unruly
rumpus(รัม'พัส) n. ความวุ่นวายที่อึกทึกครึกโครม,ความอลหม่าน,การส่งเสียงเอะอะโวยวาย pl. rumpuses, Syn. commotion,uproar
vociferant(โวซิฟ'เฟอเรินทฺ) adj. เสียงดัง,เสียงหนวกหู,เสียงเอะอะโวยวาย. n. ผู้ที่ส่งเสียงดังกล่าว, Syn. vociferating,noisy
vociferate(โวซิฟ'เฟอเรท) vt.,vi. ส่งเสียงร้องดังหรือหนวกหู,ตะโกนร้อง,ส่งเสียงเอะอะโวยวาย., See also: vociferator n., Syn. shout,bawl
vociferous(โวซิฟ'เฟอเริส) adj. (โวซิฟ'เฟอรัส) adj. ซึ่งร้องหนวกหู, ตะโกนร้อง,เสียงดังเอะอะโวยวาย, See also: vociferousness n., Syn. noisy
English-Thai: Nontri Dictionary
outcry(n) เสียงเอะอะโวยวาย,เสียงอึกทึก
roisterer(n) คนวางมาด,คนเอะอะโวยวาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Madness, Myxedemaเอะอะโวยวายพูดไม่รู้เรื่อง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
roister (vi.) เอะอะโวยวาย Syn. bluster
roisterer (n.) คนเอะอะโวยวาย
roisterous (adj.) ซึ่งเอะอะโวยวาย
row (n.) เสียงเอะอะโวยวาย See also: เสียงทะเลาะตึงตัง Syn. commotion, racket
rowdily (adv.) อย่างเอะอะโวยวาย
rowdiness (n.) การเอะอะโวยวาย See also: ความเอะอะโวยวาย Syn. disorder, roughhouse
rowdyish (adj.) ซึ่งเอะอะโวยวาย Syn. rude
rowdyism (n.) ความเอะอะโวยวาย
ruckus (sl.) การเอะอะโวยวาย See also: ความอึกทึกครึกโครม
rumpus (sl.) การเอะอะโวยวาย See also: ความอึกทึกครึกโครม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Why are you making a scene outside my room?ทำไมพวกเธอมาเอะอะโวยวายอยู่นอกห้องฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then the quiet cells go, so you just say everything real loud for no reason at all.ต่อไปเซลล์เงียบ เราถึงเอะอะโวยวาย
Close, but we live a bit rougher than that.พอแล้ว แต่พวกเราอยู่ กันอย่างเอะอะโวยวายอย่างนี้แหละ
Ηe's covering up his inadequacies by being openly disobedient, creating a ruckus everywhere.เขาปกปิดความพร่องตัวเอง ด้วยการขัดคำสั่ง เอะอะโวยวายไปทั่ว
She was a bit rambunctious. Father sent her to a farm so she'd have room to run.มันค่อนข้างเอะอะโวยวาย
Slater was always ranting about the girl who lived across the street, the one that we thought never existed.สเลเตอร์ชอบพูด เอะอะโวยวายอยู่เสมอ ถึงเด็กสาว ที่พักอยู่อีกฝั่งถนน คนที่เราไม่เคยคิดว่า จะมีตัวตนอยู่จริง
I heard about the ruckus down at the station, that they thought you caught the Magic Man.ฉันได้ข่าวว่ามีการ เอะอะโวยวายกันที่สถานี เพราะพวกเขานึกว่า คุณจับตัวชายลึกลับได้แล้ว
The accuser's wife is here making a ruckus and everything!ภรรยาของผู้ฟ้องร้องอยู่นี่ เอะอะโวยวายใหญ่เลยครับ!
Then the rumors that he threw a fit in the brand name section...เกิดอะไรขึ้น? ข่าวลือว่าท่านประธานเอะอะโวยวายเป็นเรื่องจริงใช่มั้ย
What are you doing fighting like that out there?อะไรกันไปเอะอะโวยวายกันข้างนอกน่ะ?
You creaming to get it done? Go do it yourself.คุณมาเอะอะโวยวายเพื่อทำให้มันจบใช่ไหม งั้นก็เชิญลงมือเองซะสิ
I heard the yelling.ผมได้ยินเสียงเอะอะโวยวายน่ะ
It's not right to come over to someone else's house early in the morning and make such a fuss.คุณมาบ้านคนอื่นเวลาเช้าตรู่ แล้วทำเอะอะโวยวายแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะ
He said there was quite a ruckus.เขาบอกว่า มีเสียงเอะอะโวยวาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เอะอะโวยวาย
Back to top