ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหา*, -เหา-

เห่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เห่า (v.) bark See also: yap, bay
เห่า (n.) cobra Syn. งูเห่า
เห่าหอน (v.) howl See also: bark, bay Syn. หอน, เห่า
English-Thai: HOPE Dictionary
bark(บาร์ค) {barked,barking,barks} n. เปลือกไม้ vt. ลอกหนัง,ลอกเปลือก,ลอกผิว,แช่เปลือกในสารละลายฟอกเปลือกไม้ ,เห่า,ลั่น (ปืน) ,ดัง,ร้อง
bay(เบ) {bayed,baying,bays} n. อ่าวเล็ก,ที่เว้าของเทือกเขา,มุข,ชื่อเสียง (bays) ,สีน้ำตาลปนแดง,ม้าหรือสัตว์ที่มีสีน้ำตาลปนแดง,เสียงเห่า,ภาวะหมดหนทาง,ความอับจน,การหอน vi. เห่า,หอน vt. เห่าใส่ adj. สีเทาปนแดง
bowwow(เบา`เวา) n. เสียงเห่าของสุนัข
cobra(โค'บระ) n. งูเห่า
hood(ฮูด) n. หมวกครอบ,ผ้าคลุมศีรษะ,หมวกปริญญาของเสื้อชุดปริญญาของมหาวิทยาลัย,ฝาครอบเครื่องยนต์,ฝาครอบปล่องไฟ,คอแผ่แม่เบี้ยของงูเห่า,หงอนขนบนหัวของนกหรือสัตว์บางชนิด, Syn. cowl,bonnet
snarl(สนาร์ล) vi.,vt.,n. (การ) เห่า,คำราม,แยกเขี้ยวคำราม,พูดอย่างโกรธเคือง,พูดตะคอก,เสียงเห่า,เสียงคำราม, See also: snarler n. snarlingly adv., Syn. grumble,growl,snap,grumble
ululate(ยูล'อะเลท) vi. คำราม,เห่า,หอน,ร้องเสียงโหยหวน,ร้องคร่ำครวญ., See also: ululation n.
woof(วูฟ) interj. เสียงเห่าของสุนัข
yap(แยพ) vi.,n. (การ) เห่า,หอน,ปาก, See also: yapper n. yappingly adv.
yelp(เยลพฺ) vt.,vt.,n. (การ) ร้องเอ๋ง,เห่าเอ๋ง, See also: yelper n.
yip(ยิพ) vi. เห่าเสียงดัง,ร้องเอ๋ง n. การเห่าเสียงดัง,การร้องเอ๋ง, Syn. bark sharply,yelp
English-Thai: Nontri Dictionary
asp(n) งูพิษ,งูเห่า
bark(n) เสียงเห่า,เปลือกไม้,เรือสำเภา
cobra(n) งูเห่า
rattlesnake(n) งูกะปะ,งูเห่าปี่แก้ว
snarl(n) ความยุ่ง,การเห่า,การคำราม
yelp(n) การหอน,การเห่า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cobraงูเห่า [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bark (vi.) เห่า Syn. growl, bay
bark at (phrv.) เห่า
snarl (vi.) เห่า See also: คำราม, ขู่คำราม Syn. bark, growl, gnarl
yap (vi.) เห่า See also: หอน
howl (vi.) เห่าหอน See also: คำราม, หอน
bark (n.) เสียงเห่าของสุนัข
cobra (n.) งูเห่า Syn. king cobra
howl (n.) การเห่าหอน See also: การคำราม, การหอน
woof (n.) เสียงเห่าของสุนัข
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My dogs are barking something fierce.สุนัข ของฉันจะ เห่า อะไร บางอย่าง ที่รุนแรง
He must participate.เห่า คำราม ต้องมีส่วนร่วมในฝูงสิ!
The Dragon Style? The Tiger Style?เห่าพ่อมึงเดะ อ้วนอย่างหมูเห่าอย่างหมา
Some growling would be nice!เห่าสักหน่อยก็ยังดี!
All buzz, no bite.เห่าอย่างเดียวแต่ไม่กัด
(SQUEAKlNG) lf they invite you over, tell them you can fight, 'cause you can, you know?เห่าเสียงแหลม ถ้าเขาถามนายว่ามาทำอะไร บอกเขาไปว่านายจะมาต่อสู้ เพราะว่านายสามารถต่อสู้ได้ นายรู้ไหม
There was a man there, a queer sort of person. Jasper kept barking at him.มีผู้ชายอยู่ที่นั่นท่าทางแปลกๆ เเจสเปอร์เอาแต่เห่าใส่เขา
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart.หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา
A coven deprived of its leader is like a headless cobra:กลุ่มแม่มดที่ไร้หัวหน้า ก็เหมือนงูเห่าหัวขาด:
"May God deliver us from the venom of the cobra, teeth of the tiger, and the vengeance of the Afghans."ขอพระเจ้าทรงประธานพิษของงูเห่าให้แก่เรา เขี้ยวของเสือและความพยาบาทของชาวอัฟกัน
To explain how I happened to be in England in 1974... at the time of the bombing...เพื่ออธิบายเห่าหอนที่เกิดขึ้น จะอยู่ในประเทศอังกฤษ? ในขณะที่ระเบิด ...
Either that man or his superior or his superior's superior... ordered that these people be used as scapegoats... by a nation that was baying for blood... in return for the innocent blood spilled on the streets of Guildford!ไม่ว่าเขาคนนั้นหรือดีกว่า หรือเหนือกว่าของดีกว่าเข? คำสั่งว่าคนเหล่านี้ ใช้เป็น scapegoats ... โดยประเทศ ที่ได้รับการเห่าสำหรับเลือด ...
Don't bark at me. I didn't name you. We will.ไม่ต้องมาเห่าฉัน ฉันไม่ได้ตั้งชื่อแก
You're about to go into the snake pit.เธอกำลังจะก้าวเข้าสู่หลุมงูเห่า
Go find him, Pluto. Good dog.หาเขาสิพลูโต เห่าอยู่ได้
You can't come barking threats at me.แกจะมาเห่าหอน/ใส่ฉันไม่ได้
That's not an accident.นั่นมันไม่ใช่อุบัติเหตุ [หมาเห่า]
Hush, Bitsy![ผู้ชาย} หยุดเห่า บิทซี่!
And when he barks, you jump.แล้วถ้าพ่อฉันเห่าใส่ พวกนายจะกระโดดไหมล่ะ
You wanna fucking bark now? You gonna fucking bark for me now?อยากจะเห่ามากใช่มั้ย อยากเห่ามากนักใช่มั้ยย
And then Legs startedbarking andl went soft again.แต่พอ เล๊ก เริ่มเห่า ไอจ้อนมันก็เหี่ยวลงทันที
Six urns. Four cobras.เหยือก 6 ใบ งูเห่า 4 ตัว
The dogs were barking... woke us up. Are you hurt?หมามันเห่าปลุกพวกเรา เจ็บตรงไหนรึเปล่า
I'm showing off my latest gizmo, the bark translator.ฉันกำลังอวดเครื่องมือใหม่ล่าสุด... เครื่องแปลเสียงเห่า
Don't panic! Snakes like music. If I whistle, they won't bite.ไม่ต้องกลัวหรอก งูเห่าก้อเอาแต่เห่า ไม่กัดหรอกนะ
Well, I wish I could say their bark was worse than their bite.ฉันอยากจะบอกว่าพวกนั้นเห่าน่ากลัวกว่ากัด
Baby, I think you're all yap and no zap.ที่รัก ฉันว่าพวกเธอได้แต่เห่า เธอสาบไม่ได้หรอก
Full house. Eights full of aces.ไพ่เห่า ตองแปดคู่เอช
I guess he got too close.เขาล้วงคองูเห่ามากไป
Shut the fuck up! Shoot the fucking...เลิกเห่าได้แล้ว ยิงแม่ง...
Get that dog to shut up.ให้หมานั่นหยุดเห่าซะ..
Do you take my words like a barking dog?ที่เธอใช้คำพูดเหมือนยังกับหมามันเห่า?
Bitches, you never know what to suck. Stop sucking that, bitches!เฮ้สาวๆที่ไม่รู้วิธีการ อมแล้วดูด ทั้งหลาย หยุดเห่าหอนกันได้แล้ว
I'm trying to find our daddy!แค่เห่าตอนที่แกเห็น ใครที่แกจำได้
And so now i share the kitchen with a cobra and a mongoose.และตอนนี้ก็ใช้ครัวร่วมกับ งูเห่ากับพังพอน
A viper comes along and bites Eun-sik's penis.มีงูเห่าเข้ามาฉกน้องหนูของเขา
Stop with the barking, Mojo. It's too early. Please?นี่หยุดเห่าได้มั๊ย มันยังเช้าอยู่เลยนะ
I can't tolerate the yapping. Grayer's too young anyway. - Nanny!ฉันไม่ทนกับเสียงเห่ามันหรอก แล้วเกรเยอร์ก็ยังเล็กเกินไป
What are you barking at? You got your damn treat.จะเห่าอะไรนักหนา ก็ได้กินไปแล้วไม่ใช่รึไง
I raise my voice a teensy bit, and she barks,พอฉันทำเสียงแหลมหน่อย มันก็เห่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหา
Back to top