ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหลือเฟือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหลือเฟือ*, -เหลือเฟือ-

เหลือเฟือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหลือเฟือ (v.) be ample See also: be superabundant, be superfluous, be excessive Syn. เกินพอ, มากเกิน
เหลือเฟือ (adj.) ample See also: superfluous, superabundant, excessive Syn. เกินพอ, มากเกิน
เหลือเฟือ (adv.) amply See also: excessively Syn. เกินพอ, มากเกิน, มากมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
polyandrous(พอลลิแอน'เดริส) adj. เกี่ยวกับการที่หญิงมีหลายสามี,มีเกสรตัวผู้มากเหลือเฟือ
polyandry(พอลลิแอน'ดรี) n. การมีหลายสามี,การมีสามีมากกว่าหนึ่ง,การมีเกสรตัวผู้มากเหลือเฟือ
redundancy(รีดัน'เดินซี) n. การมีเหลือเฟือ,การมีมากเกินไป,ความล้น,คำพูดซ้ำซาก, Syn. redundance,superfluity
redundant(รีดัน'เดินทฺ) adj. เหลือเฟือ,มากเกินไป,ใช้คำมากเกินไป,น้ำท่วมทุ่ง, Syn. wordy,repetitive
English-Thai: Nontri Dictionary
ample(n) มากมาย,กว้างขวาง,เหลือเฟือ
excessive(adj) เหลือเฟือ,มากเกินไป,เหลือล้น
glut(n) จำนวนมาก,ความเหลือเฟือ,ความตะกละ,การสวาปาม,การยัด
redundancy(n) ความเหลือเฟือย,ความฟุ่มเฟือย
redundant(adj) ซ้ำซาก,ฟุ่มเฟือย,เหลือเฟือ,มากเกินไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
generous (adj.) เหลือเฟือ See also: อุดมสมบูรณ์, เกินพอ Syn. ample, bountiful
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Keep your shirt on! We have plenty of timeคอยเดี๋ยวก่อน พวกเรามีเวลาเหลือเฟือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Plenty there for both of us.เหลือเฟือสำหรับเราทั้งคู่
I don't know what planet we're on, but the fact is, we're both of us here, we're breathing, we're conscious, we got plenty of oxygen, water...ผมไม่รู้ว่าเราอยู่บนดาวเคราะห์ไหน เเต่เราหายใจได้ เเละมีสติดี มีอ็อกซิเจน เเละนํ้าเหลือเฟือ
Because there's plenty Of water to drinkก็เพราะมีน้ำให้ดื่มเหลือเฟือน่ะสิ
The stream's 30 meters down. Plenty of water.อยู่ติดลำธารมีน้ำใช้เหลือเฟือเลย
There are countless ingredients that make up the human body and mind like all the components that make up me as an individual with my own personality.พวกเขามีส่วนประกอบเหลือเฟือ ที่จะใช้สร้างร่างกายและจิตใจแบบมนุษย์ เหมือนอย่างที่สร้างฉันขึ้นมา พร้อมๆกับข้อมูลส่วนตัวและความทรงจำของฉัน
We have enough food here for five voyages.คุณไม่เห็นเหรอ? เรามีอาหารเหลือเฟือ สำหรับนักท่องเที่ยว 5 คน
Well, there's still plenty of time.ยังมีเวลาอีกเหลือเฟือ
Can't be money. You're rolling in it.ไม่ใช่เรื่องเงินแน่ คุณมีเหลือเฟือ
Our friend here does prove there's an abundant food supply.เพื่อนของเราพิสูจน์แล้วน่ะ ว่ามีอาหารสนับสนุนมากมายเหลือเฟือ
Having a grand time, supporting the arts.มีเวลาเหลือเฟือให้กับงานศิลปะ
Come on, you can do it, you've got a powerful serve.เอาน่า คุณทำได้อยู่แล้ว คุณมีพลังเหลือเฟือเลยนี่
Amazing energy. Love it. Envy it.พละกำลังเหลือเฟือเลย ทั้งน่าทึ่ง ทั้งน่าอิจฉา
Then you'll be out in plenty of time.นายมีเวลาเหลือเฟือแน่
No, I want to pay for my half of our aimless wanderings.ไม่ ผมมีเหลือเฟือ ,ไม่ฉันอยากจ่ายส่วนของฉันในการท่องเที่ยวทั่วโลก
You need time alone with your thoughts.แกมีเวลาทำใจได้เหลือเฟือเลย
Man, I got so much experienceผมมีประสบการณ์เหลือเฟือ
We would have made so much money on that shit.เราคงได้เงินเหลือเฟือแล้ว
I've been on the run lots of times.ฉันมีเวลาเที่ยวเหลือเฟือเลยละ
A claire Kuchever was reported missing this morning.มันมีเหลือเฟือเลยในบ้าน. เลือกเอาเลย.
Yeah, I wound up with some unexpected time on my hands.ใช่ ผมมีเวลาที่ไม่คาดคิดเหลือเฟือ
Harsh mithai's daughter, you went to hollywood, millions of dollars you have, you haven't taken one shot, and om shanti om became the biggest movie of your carrier, where is the bloody curse mike?คุณไปถึงฮอลีวูด คุณมีเงินดอลลาร์เหลือเฟือ คุณไม่ได้ถ่ายทำสักช๊อตเดียว
You should have plenty of time.คุณน่าจะมีเวลาเหลือเฟือ
There's plenty of time.เรามีเวลาเหลือเฟือ ทั้งคืนและก็ตอนเช้าอีกหน่อย
Why? We got plenty to eat!ทำไมล่ะ ที่นี่มีของกินเหลือเฟือ
There's all sorts of cash in that thing.ในนั้นมีเงินเหลือเฟือเลย
I had what was like an infinite amount of time to express my feelings...ทั้งๆที่ผมมีเวลามากมายเหลือเฟือที่จะบอกความในใจ
Plenty of time to... do what I have to do.เวลาเหลือเฟือ สำหรับ... . ทำสิ่งที่ชั้นต้องทำ
Back when women had more time to cook.ย้อนกลับไปเมื่อผู้หญิงยังมีเวลาในการทำอาหารเหลือเฟือ
Don't worry, Merlin. We've plenty of time.ไม่ต้องกังวลไปเมอร์ลิน เรามีเวลาเหลือเฟือ
The Separatist leader Nute Gunray has promised to support us with a very generous relief effort.ผู้นำของฝ่ายแบ่งแยก นูต กันเรย์ ได้สัญญาว่าจะสนับสนุนเรา ด้วยความช่วยเหลือในทุกๆ ด้านอย่างเหลือเฟือ
But the caviar and the vodka are sublime and plentiful.แต่ไข่ปลาคาเวียร์ และเหล้าวอดก้า มันดีเลิศและมีเหลือเฟือ
After I defeat you and become alpha lion, you'll have more time to spend with your pathetic son.แกจะได้มีเวลาเหลือเฟือ ที่ไว้ใช้กับลูกที่น่าเวทนาของแก
Yeah, he's got a lot of that, all right.ใช่เลย เขามีเหลือเฟือ
Well, he certainly had length in reserve because it was high, high above the crossbar...แหม เค้ามีแรงเหลือเฟือจริงๆนะครับ เพราะลูกมันโด่งสูงเหลือเกิน..
There's plenty of time to get ready.มีเวลาเหลือเฟือให้เตรียมตัว
I have plenty of experience with the chainsaw.ผนมีประสบการณ์เหลือเฟือกับเลื่อยยนต์
We've got mad mojo, top-of-the-pile action going on.พวกเรามีกำลังบ้างาน มีแรงเหลือเฟือ
Now, we don't profess to offer much, but love, we have... in ample supply.ในตอนนี้เราไม่ได้แสดงตัว เสนอขออะไรไปมากนัก แต่ความรัก ที่เรามี... มากเหลือเฟือ
I can annihilate the Angel by myself! That's not possible.ไร้สาระน่ะ ฉันแค่คนเดียวก็เหลือเฟือแล้ว
Wouldn't take much more than that to control a space that smallเกาะเล็กขนาดนั้น มีกองกำลังเหลือเฟือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหลือเฟือ
Back to top