ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสวย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสวย*, -เสวย-

เสวย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสวย (v.) eat See also: consume, partake, meal Syn. รับประทาน, กิน
เสวยทุกข์ (v.) undergo suffering See also: suffer adversity Syn. ประสบทุกข์ Ops. เสวยสุข
เสวยพระชาติ (v.) be born See also: come into the world Syn. เกิด
เสวยราชย์ (v.) occupy the throne See also: succeed to the throne, be a proclaimed king, be enthroned Syn. ครองราชย์, เสวยราชสมบัติ
เสวยราชสมบัติ (v.) occupy the throne See also: succeed to the throne, be a proclaimed king, be enthroned Syn. เสวยราชย์, ครองราชย์
เสวยสุข (v.) enjoy happiness See also: take pleasure Syn. เสพย์สุข
English-Thai: HOPE Dictionary
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
introit (n.) บทสรรเสริญในพิธีฉลองการเสวยมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now Max and that dear little bride of his will be able to stay on at Manderley and live happily ever after.เเล้วตอนนี้เเม็กซ์กับเจ้าสาวน้อยๆ ของเขา ก็จะเสวยสุขที่เเมนเดอเลย์ไปตลอดกาล
I want to talk to her about tomorrow's mealทำไมหรอ ข้าจะปรึกษานางเรื่องเครื่องเสวยพรุ่งนี้เช้า
She went to Seogang. She said eunuchs asked for seafood tomorrowนางไปซื้อของที่ซอคัง ข้าหลวงฝ่ายในบอกให้พรุ่งนี้เช้าตั้งเครื่องเสวยเป็นอาหารทะเลหนิ
She told me that the King wanted some fish and... she had asked Park to go with herจริงหรอค่ะ จริงสิ นางกำนัลปาร์กบอกว่าฝ่าบาทประสงค์จะเสวยอาหารทะเลสด จึงไปซื้อด้วยกัน
Since you're all here, won't you join me in a toast?ทรงอยู่กันพร้อมหน้า ทรงร่วมเสวยน้ำจันกัน
You get your hands on one of them, we can shut up shop. Retire.จับมาได้สักดวง เราปิดกิจการ เสวยสุขได้เลย
It's Bertie.แม่บอกว่าพี่มาร่วมโต๊ะเสวยสายแล้ว
My predecessor is not only alive, but very much so.ฝ่าบาททั้งสองพระองค์จะเสวยมื้อค่ำที่นี่หรือไม่เพคะ
She likes cooking Italian because according to her, that's what the Romans made Jesus eat.ท่านชอบทำอาหารอิตาเลี่ยน เพราะตามความคิดของท่าน ชาวโรมันบังคับให้พระเยซูเสวยมัน
You've not had your breakfast this morning, have you?เช้านี้ท่านยังไม่เสวยพระกระยาหารใช่ไหม
You'll be able to eat your dinner off the floor.พระองค์ควรเสวยพระกะยาหารค่ำบนพื้น
I'll bet you're just waiting for one of us to die so you can have all the food that you can fucking eat, huh?ฉันว่าแกรอให้พวกเราตายไปทีละคน แล้วแกก็จะเสวยสุข กับอาหารที่ซ่อนไว้ใช่มั้ยล่ะ
Livin' high on the hog at Maxine's house!ได้เสวยสุขที่บ้านของแม็กซีน
You could leave me in peace to enjoy my drink.แกจะปล่อยให้ฉันอยู่อย่างสงบ แล้วเสวยสุขกับเหล้าฉัน
You haven't eaten, my lord.พระองค์ไม่เสวยหรือเพคะ ฝ่าบาท
It wasn't for murder the gods cursed the Rat Cook or for serving the king's son in a pie.ทวยเทพมิได้สาปหนูพ่อครัวเพราะเขาฆ่าคน หรือเพราะเอาโอรสให้พระราชาเสวย
And he eats the flesh of his enemies.พระองค์เสวยเนื้อของราชศัตรู
He invited Zeus to a banquet and then tried to serve him the flesh of a human being.เขาได้อันเชิญมหาเทพซูสมาร่วมงานเลี้ยง และพยายามถวายเนื้อมนุษย์ให้มหาเทพเสวย
But most of the volunteers were hookers or neurotics who would crack up 10 days off Earth.แต่พวกอาสาสมัครส่วนมากเป็นพวกโสเภณี หรือไม่ก็พวกประสาท ที่อยากจะไปเสวยสุขนอกโลกซัก10วัน
French royalty were served in round plates of solid gold while only the Emperor himself had the honor of eating on a plate of aluminum.คนในราชวงศ์ฝรั่งเศส ทานมื้อค่ำบนจานทองคำ แต่จักรพรรดิได้เกียรติ เสวยบนจานอะลูมิเนียม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสวย
Back to top