ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เว้นแต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เว้นแต*, -เว้นแต-

เว้นแต่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เว้นแต่ (conj.) unless See also: but, if not, only if, except Syn. เว้นแต่ว่า, นอกจาก, ยกเว้น
เว้นแต่ว่า (conj.) except Syn. เว้นแต่, นอกจากว่า, นอกเสียจากว่า Ops. รวมทั้ง
เว้นแต่ว่า (conj.) unless See also: but, if not, only if, except Syn. นอกจาก, ยกเว้น
English-Thai: HOPE Dictionary
achilles(อะคิล' ลีซ) n. ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า,จุดอ่อน, จุดเป็นจุดตาย. -Achillean adj.
but(บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก
English-Thai: Nontri Dictionary
save(pre) ยกเว้น,นอกจาก,เว้นแต่,แต่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unless caused byเว้นแต่เกิดจาก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Transferable Custody Receiptใบรับฝากหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้เครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งที่แสดงว่าผู้ถือใบรับฝากเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่ใบรับฝากนี้จะนำมาซื้อขายเป็นเงินบาทในประเทศไทย แต่จะไม่สามารถแปลงกลับไปเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง เว้นแต่จะเป็นการขายและรับเงินคืนเป็นเงินบาทเท่านั้น [ตลาดทุน]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She looks like me, except her hair styleเธอดูเหมือนฉัน ยกเว้นแต่ทรงผมของเธอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Someplace else. Unless you have evidence to charge me.ที่ไหนก็ได้ เว้นแต่ คุณจะมีหลักฐานมามัดตัวผม
She said all the stuff you wanna do, owning a magazine, doesn't happen for people like us unless you're J. Lo or something.หล่อนบอกว่าเธอสามารถทำอะไรก็ได้ เป็นเจ้าของนิตยสาร ซึ่งมันไม่เกิดกับคนทั่วไปเว้น เว้นแต่ คุณคือ เจ โล หรืออะไรประมาณนั้น
Everyone, That Is, Except Gabrielle Solis,ทุกคน เว้นแต่ แกบเบรียล โซลิส
The dying patient better not be dead when I get there, because not only will you have killed someone, you will have woken me for no good reason.Are we clear?คนไข้ที่กำลังจะตายดีกว่า ตายแล้วเมื่อฉันไปถึง เว้นแต่ คุณกำลังฆ่าใครสักคน ห้ามปลุกฉันโดยไม่มีเหตุจำเป็น เข้าใจมั้ย
Nothing was left but rage.ไม่มีอะไรเหลือ เว้นแต่ ความแค้น
He's going to keep at it, Peter, unless you do something about it.เขาจะไม่หยุด ปีเตอร์ เว้นแต่ นายจะทำอะไรสักอย่าง
And only within 2 minutes, except for when I saw her but we will come back to that there is no pattern to this guy. he is all over the map.แล้วก็ แค่สองนาทีเท่านั้น เว้นแต่ เมื่อผมได้พบเธอ มันก็ไม่เป็นเหมือนดิม
Explain why all the bridges out of Washington were closed except one, the one Booth needed to escape?งั้นบอกได้ไหมว่า ทำไมทุกสะพานที่ออกจากวอชังตันถึงถูกปิด เว้นแต่ ทางที่บู๊ธจะหนี
People are dying... right now and many more will die unless YOU do something.ทั้งตอนนี้และอีกมากที่จะตายตามกันไป เว้นแต่ คุณจะทำอะไรซักอย่าง
It just doesn't make sense. Unless he heard about my staggering beauty.มันไม่สมเหตุสมผลเลย เว้นแต่ เรื่องที่เขาเคยได้ยินเกี่ยวกับความสวยของฉัน
That pretty much covers it unless anybody has any questions.มันค่อนข้างจะครอบคลุม เว้นแต่ มีใคร มีคำถามอะไร
I taught the whole Black family, except Sirius.ฉันเคยสอนครอบครัวแบล็กทุกคน เว้นแต่ ซิเรียส
Except, he told us.- เว้นแต่ เขามาบอกเรา
I mean, unless of course... you're done with him.ฉันหมายถึง เว้นแต่ เธอจะ...
No, not unless he was trying to hoard the hoarder's hoard.ไม่เลย เว้นแต่ ถ้าเขาพยายามสะสม ของสะสมของนักสะสม
We cannot entrust national security to teenagers unless I missed a policy paper.เราชื่อเรื่องสําคัญแบบนี้ จากเด็กวัยรุ่นไม่ได้หรอกนะ เว้นแต่ ฉันพลาดตั้งข้อห้ามอะไรซักอย่าง เราจะทำตอนนี้เลยมั้ย?
Oh, I promise, mom, you're not missing anything, unless you think Amy chua trying to convince headmistress queller to grade her kids more harshly is exciting.โอ้ ฉันสัญญา แม่ คุณจะไม่พลาดอะไรเลย เว้นแต่ คุณคิดว่าเอมมี่ พยายามที่จะ โน้มน้าวครูใหญ่ เพื่อเกรดลูกๆของพวกเธอน่าตื่นเต้นหน่อย
What does that even mean anyway, except you're too much of a coward to break up with me?ไม่ว่ามันจะหมายความว่าอะไร เว้นแต่ คุณขี้ขลาด เกินกว่าจะบอกเลิกฉัน
I'd love to. Except I think you're a cretin.ฉันก็ชอบหรอกนะ เว้นแต่ ฉันคิดว่าเธอมันซื่อบื้อ
There's nothing in this for me except helping you.เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับฉัน เว้นแต่ จะช่วยเหลือคุณ
I've reread every piece in "The Spectator" since I started there, and unless Christina Aguilera is mad about our "Baby Bump or Mexican Lunch?" article,ฉันได้อ่านทุกชิ้น ในThe Spectatorตั้งแต่ผมเริ่มมี เว้นแต่ คริสติน่า อากีเลล่า จะโมโหกับเบเบี้บัมพ์ของเราหรืออาหารกลางวันแบบเม็กซิกัน
You know, unless it's me saying it to you.คุณก็รู้ เว้นแต่ มันเป็นผม ที่จะพูดมันกับคุณ
Oh, my God, that's terrible, unless, of course, they were saving your life, in which case, thank God.โอ พระเจ้า นั่นแย่มาก เว้นแต่ แน่นอน พวกเขาช่วยชีวิตคุณอ่ะนะ ซึ่งในกรณีนั้น ขอบคุณพระเจ้า
If you do it right, no harm will befall it, unless of course, you will it.ถ้าเจ้าทำมันถูกต้อง ไม่มีอันตรายใดๆ จะบังเกิดขึ้น เว้นแต่ เจ้าตั้งใจทำอันตรายมัน
Nobody's got better hands than him, except maybe Callie.ไม่มีใครที่จะมีมือที่ดีที่สุดแบบเขาได้อีกแล้ว เว้นแต่ คาลลี่
Mm-hmm. Except none of them ever get there.อืม เว้นแต่ ไม่มีใครเคยไปท่ีน่ัน
But he will... he will kill you... unless... unless you run away with me.แต่เขาจะ เขาจะฆ่าเจ้านะ เว้นแต่ เว้นแต่เจ้าหนีไปกับข้า
That this is something you don't want people to know, and I'll make sure they do, unless...ว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการให้ใครรู้ และผมแน่ใจว่าพวกเขาอยากรู้ เว้นแต่ ...
I can make your mother's life a living hell. Unless, that is, you and I work something out.ฉันจะทำให้เเม่เธอเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลย เว้นแต่ เธอและฉันเรามาทำอะไรบางอย่างด้วยกัน
Arat, we don't do that unless they do somethin' to deserve it.อารัท เราไม่ทำรุนแรงแบบนั้น เว้นแต่ พวกเขาสมควรจะได้รับ
But my jolly sailor boldเว้นแต่ กะลาสีของข้าคนนั้น
Except to look upon the lady of the Galadhrim one last time for she is more fair than all the jewels beneath the earth.เว้นแต่ ขอแค่ได้ยลโฉมท่านหญิงแห่งกาลาดริมเป็นอีกสักครั้งหนึ่ง ...ท่านช่างงดงามยิ่งกว่าอัญมณีใดๆ ใต้พื้นพิภพนี้เสียอีก
Unless the perp is someone unhappy about Merrill. You get replaced.เว้นแต่ คนคิดร้ายนี่เป็นใครบางคน ที่ไม่ปลื้มเมอร์ริล
Unless you don't love me anymore.เว้นแต่ คุณ จะไม่ได้รักฉันแล้ว
So unless you hand over whatever evidence you claim to possess,เว้นแต่ คุณคืนหลักฐานที่คุณอ้างถึง ไม่อย่างนั้น
Unless you're a suicidal diabetic, that's pretty suspicious.เว้นแต่ คุณจะเป็นพวกฆ่าตัวตาย หรือเป็นโรคเบาหวาน นั่นมันทำให้น่าสงสัยมาก
Unless you need a follower.เว้นแต่ คุณต้องการ ผู้ตาม
But unless you plan on digging somewhere else... you got yourself a partner.เว้นแต่ คุณมีแผนขุดหาที่อื่น... . คุณก็จะได้มีหุ้นส่วนอีกคน
So unless you want me to tell...เว้นแต่ คุณอยากให้ผมแจ้ง... .
H-have you spent a lot of time in Carlisle, Pennsylvania?เว้นแต่ คุณเคยใช้เวลาของคุณ ในคาลิเซิล เพนซิลวาเนีย?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เว้นแต
Back to top