ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เว้นเสียแต่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เว้นเสียแต่*, -เว้นเสียแต่-

เว้นเสียแต่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เว้นเสียแต่ (conj.) except See also: unless, but, whereas Syn. เว้นแต่, นอกจาก
เว้นเสียแต่ (prep.) besides See also: unless, except, aside from, apart from, other than Syn. เว้นแต่
เว้นเสียแต่ว่า (conj.) except Syn. เว้นแต่, เว้นแต่ว่า, นอกจากว่า, นอกเสียจากว่า Ops. รวมทั้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
unless(con) เว้นเสียแต่,นอกจาก,จนกว่า,ยกเว้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But kids lose everything unless there's someone there to look out for them.แต่เด็กๆ จะสูญเสียทุกอย่าง เว้นเสียแต่ จะมีคนมาหาหนทางให้
Except, of course, they can't.แน่ล่ะ เว้นเสียแต่ พวกเขาทำไม่ได้
Unless "segregationist mummy" is a gay fetish I'm unaware of.เว้นเสียแต่ "มัมมี่แบ่งแยกเชื้อชาติ" คือเครื่องรางเกย์ซึ่งผมไม่รู้ อันที่จริง...
Except you threw up all over the person next to you, so you can stop trying to rewrite history.เว้นเสียแต่ คุณ ต่างหาก ที่อ๊วกใส่คนที่นั่งอยู่ข้างคุณเลอะไปหมดเลย แล้วก็ช่วยหยุดสร้างเรื่องใหม่ซะทีได้แล้ว
Well, except for the biting,เว้นเสียแต่ ที่มันดูดเลือดเธอ
Except that it is the Resistance that will be terminated.เว้นเสียแต่ พวกกอบกู้โลก จะเป็นฝ่ายถูกทำลาย
Except... it's not Kyle.เว้นเสียแต่... นี่ไม่ใช่ไคล์คนเดิม
That is, unless you get Tom Hanks.เว้นเสียแต่จะหา Tom Hanks มาอ่าน
Except I have a preserved head in a pickle jar and two cops who just backed up your story.เว้นเสียแต่ผมมีหัวคนดองอยู่ในไหดอง และตำรวจสองคนที่เพิ่งให้การสนับสนุนเรื่องของคุณ
Except my dad's kind of on a mean streak. He's been drinking a lot lately.เว้นเสียแต่พ่อฉันจะเมา หลังๆ นี่เขาดื่มจัดมาก
Unless it wasn't.เว้นเสียแต่มันไม่ใช่อุบัติเหตุ
Unless you got something else lined up.เว้นเสียแต่ว่า คุณยังบางอย่างแอบซ่อนอยู่
Unless you want to get, Did you want to get back to Big Z?เว้นเสียแต่ว่า คุณอยากไป คุณอยากกลับไปหา บิ๊กซี่ ไหม
Only if there's it's on your way.เว้นเสียแต่ว่า คุณไม่ได้ผ่านทางนั้น
Except, weren't they usually the ones that ended up getting hurt?เว้นเสียแต่ว่า จะต้องมีใครคนหนึ่งที่ต้องจบลงด้วยความเจ็บปวดไม่ใช่เหรอ?
Except, uh, I'm leaving.เว้นเสียแต่ว่า ฉันกำลังจะจากไปแล้ว
Unless of course I can't find you, or if I forget.เว้นเสียแต่ว่า ฉันจะหาท่านไม่เจอ หรือไม่ก็ลืม.
Except the only thing I hate more than golf is fishing.เว้นเสียแต่ว่า สิ่งที่ผมเกลียดมากกว่ากอล์ฟคือการตกปลา
Unless we find that we're a little out of practice.เว้นเสียแต่ว่า เราค่อนข้างจะร้างราเรื่องนั้นมากไปหน่อย
Unless... unless you had some cerillium.เว้นเสียแต่ว่า เว้นเสียแต่ว่า คุณมี เซรีเลียม
Unless, of course...เว้นเสียแต่ว่า... ..
Unless... unless you decide right now to elect yourselves a new captain.เว้นเสียแต่ว่า... เว้นเสียแต่ว่าเจ้าจะต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้เลย เพื่อคัดเลือกตัวเจ้าเอง เข้าร่วมกับกัปตันคนใหม่
Unless I'm missing something.เว้นเสียแต่ว่าข้าจะพลาดอะไรบางอย่างไป
Unless you've stopped taking your own advice.เว้นเสียแต่ว่าคุณจะหยุดพูดคำแนะนำ ให้กับตัวของคุณเอง
Except you've left yourself with no shot.เว้นเสียแต่ว่าคุณปล่อยให้ตัวเองแทงไม่ลง
Unless anybody's got any better ideas,เว้นเสียแต่ว่าจะมีผู้ใด ที่มีความคิดใดๆที่ดีกว่านั้น
Except his real name is Winston brenner.เว้นเสียแต่ว่าชื่อจริงของเขา ก็คือวินสตัน เบรนเนอร์
Both: 10 of clubs.เว้นเสียแต่ว่าทางนั้น มี10ดอกจิกสองใบ
Except why would he kill the one person in town who didn't think he was the unsub?เว้นเสียแต่ว่าทำไมเขาถึงเลือก ที่จะฆ่าคนเพียงคนเดียว ที่ไม่เชื่อว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัย
Although I was gonna take a cab.เว้นเสียแต่ว่าผมจะเรียกแท๊กซี่
Barring that, I have no other option but to call the monsignor and demand your dismissal.เว้นเสียแต่ว่าผมไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว คงต้องโทรคุยกับท่านมงซินญอร์\และขอให้ปลดคุณออกซะ
Unless you decide to join the crew of Captain Flint.เว้นเสียแต่ว่าพวกเจ้าจะติดสินใจ เข้าร่วมเป็นลูกเรือของกัปตันฟลินท์
Unless this was staged for our benefit.เว้นเสียแต่ว่ามันจะเป็นการจัดฉาก เพื่อเอื้ออำนวยต่อเรา
Except that can never happen because everything you need, they provide...เว้นเสียแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้น เพราะว่าทุกอยากที่คุณต้องการ พวกเขาจัดหาให้หมด
Except that in your heart you know the truth.เว้นเสียแต่ว่าสิ่งนั้นที่มันอยู่ในหัวใจของเจ้า เจ้ารู้ความจริง
Unless you want Blair to hate you forever for screwing her best friend while you two were still together, you'll get me those pages.เว้นเสียแต่ว่าอยากให้แบลร์เกลียดนายตลอดไป เพราะนายไปมีอะไรกับเพื่อนซี้เธอ ในขณะที่ยังคบกันอยู่
Unless you'd like a tour of the palace.เว้นเสียแต่ว่าเจ้าอยากจะไปทัวร์ราชวังนี้
Unless you have a better idea.เว้นเสียแต่ว่าเธอมีความคิดที่ดีกว่านั้น
Except she actually believes it.เว้นเสียแต่ว่าเธอเชื่อมันอย่างนั้นจริง ๆ
Except she's not.เว้นเสียแต่ว่าเธอไม่ได้ตกใจเกินเหตุ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เว้นเสียแต่
Back to top