ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เลิกคบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เลิกคบ*, -เลิกคบ-

เลิกคบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลิกคบ (v.) severe relations with See also: break off relations with
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
repudiate (vt.) เลิกคบ See also: เลิกคบหา, ตัดขาด Syn. disown, negate
cast off (phrv.) เลิกคบกับ Syn. cast aside
drop someone (idm.) เลิกคบกับ (แฟน) (คำไม่เป็นทางการ)
drop (vt.) เลิกคบหา
grow away from (phrv.) เลิกคบหากับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There are a lot of reasons why I'd stop seeing someoneมีเหตุผลตั้งมากมายที่ทำไมฉันถึงได้เลิกคบใครบางคน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stop seeing such a pitiful man like me.เลิกคบกับคนน่าสมเพชอย่างฉันเถอะ
Stop hanging out with Young Do, or you're really not going to get in college.เลิกคบกับชอยยองโดได้แล้ว ถ้านายทำต่อไป จะเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้นะ
Your friend? History. 'Cause she's a bad influence on you, and she always has been.เลิกคบเธอไปได้เลย เธอทำคุณเสียคน เหมือนที่เธอเป็นมาตลอด
So you're breaking up with me... because you're afraid your family won't like me?คุณเลยจะเลิกคบกันฉัน... เพราะกลัวว่าครอบครัวคุณจะไม่ชอบฉันหรือ?
You're not with us anymore.นายเลิกคบพวกเราแล้วเหรอ
Ward, the time has come for us to part company.ฉันเกรงว่า มันคงจะถึงเวลา ที่เราต้องเลิกคบกันแล้ว
They went out for a year.พวกเค้าเลิกคบกันได้ปีกว่าแล้วล่ะ
I'm breaking up with you. I'm sorry, Jungwoo.ฉันอยากจะเลิกคบกับเธอ ขอโทษน่ะ , จุงวู
Pay it back then break it off with Sam Shikคืนเงินแล้ว ก็ให้เลิกคบกับซัมชิกซะ
If you were a decent man and you really loved her, you'd let her live her life.ถ้านายจะกรุณา และรักลูกสาวฉันจริงนะ นายควรจะเลิกคบลูกสาวฉัน
It's just...it's hard when two people break up.มันยาก เวลาที่คนสองคนเลิกคบกัน
She was talking about ending it.เธอเคยพูดถึงเรื่องจะเลิกคบ
Tonight, I get back from the bar, there he is with Godzilla man, asking me to do him another favor.เหมือนคืนนี้ ฉันจะกลับไปที่บาร์ เลิกคบใครเป็นคนๆ อย่างนี้ สักที ฉันเบื่อ
You won't be my friend anymore?คุณจะเลิกคบผมอีกงั้นเหรอ
If it was my school, I would have grabbed them and break them!ถ้าเป็นโรงเรียนของฉัน, ฉันจะตีและเลิกคบพวกนั้นซะ!
We need to stop having friends with names like Andre.เราควรจะเลิกคบเพื่อนที่ชื่อ อังเดร ได้แล้วนะ
We have information that Bryce ratted you out so he would look good for the parole board.เรารู้มาว่าไบรซ์เลิกคบหากับคุณ เพื่อให้บันทึกทัณฑ์บนของเขาไม่มีปัญหา
We are officially over.เราเลิกคบกันอย่างเป็นทางการ
Anyway, apparently, it's okay to go back to people you're no longer seeing...ดูเหมือนว่า มันโอเคที่จะกลับไปหา คนที่เราเลิกคบ
We don't rat out our friends here.เราไม่มีการเลิกคบเพื่อน ภายในนี้
If you want to sleep with Sheldon's doctor buddy right after we stopped seeing each other, go for it.ถ้าคุณอยากนอนกับด๊อกเตอร์เพื่อนซี้ของเชลด้อน หลังเราเลิกคบหากัน ก็เชิญเลย
When I stopped being friends with you.ก็เมื่อฉันเลิกคบค้ากับนายไง
I think if it's over, then we should just face facts.ฉันคิดว่า... ฉันคิดว่ามันจบแล้ว เราควรเลิกคบกัน
Are you saying we should stop seeing each other now?ดังนั้นฉันควรที่จะเลิกคบกับคุณตอนนี้อย่างที่ควรจะเป็นใช่ไหม?
Charlie, you've gotta break up with her.ชาร์ลี ลูกเลิกคบกับเธอเถอะ
So that I don't have to break up with her.ฉันจะได้ไม่ต้องรู้สึกอยากเลิกคบกับเขา
He said he was sorry and that I was right to break up with him.เขาก็พยายามขอโทษฉัน และบอกว่าฉันทำถูกแล้วที่เลิกคบกับเขา
They can't turn us against each other, so they're using our friends to hurt us.เค้าไม่สามารถให้พวกเราเลิกคบกันได้ ตอนนี้ มันใช้เพื่อนของเราในการทำร้ายเราเอง
Pushing me to break you guys up.บังคับให้ฉัน เลิกคบกับพวกเธอ
But why would you want to turn them against me?แล้วคุณจะให้พวกนั้นเลิกคบฉันเพื่ออะไร?
And, um, she said she'd like me to come on over, so-- haven't you broken up with her yet?และ อืม เธอบอก เธอจะชอบให้ฉัน ถือสายตลอด งั้น-- คุณยังไม่เลิกคบกันเธออีกหรอ?
I can't stop seeing your daughter.ผมเลิกคบกับลูกสาวคุณไม่ได้
I can't stop seeing Michelle.ผมเลิกคบกับมิเชลไม่ได้
What, you and Dr. Asano on the outs or something?อะไร นายกับดร.อาชาโน่ เลิกคบกันแล้วหรือไง
No, but he ordered her to break it off, and of course, that day Odette was crying, she spent most of the morning in her room.ไม่ครับ แต่เขาสั่งให้เธอเลิกคบ และแน่นอน วันนั้นโอเด็ตร้องไห้มากมาย เธอใช้เวลาตลอดเช้าอยู่ในห้องของเธอ
The head of the Westies made you freeze Glitch out?หัวหน้าของเวสต์ไทร์บอกให้ นายเลิกคบกริชส์
She assured me your breakup was amicable, which I must say, I...เธอทำให้ผมมั่นใจว่าการเลิกคบหาของคุณเป็นไปอย่างฉันมิตร ฉันต้องพูด ฉัน...
If he were a friend, I'd have been done with him years ago!ถ้าเขาเป็นแค่เพื่อน ผมคงเลิกคบไปหลายปีแล้ว
I'm not going to pull the fire alarm.ให้เธอเลิกคบกับเอเดน ซึ่งหมายความว่าถ้าฉัน
Not that we can even break up. I mean, we've barely gone out. I just...ไม่ใช่ว่าเราจะเลิกคบกัน ฉันแค่...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เลิกคบ
Back to top