ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เร่งรีบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เร่งรีบ*, -เร่งรีบ-

เร่งรีบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เร่งรีบ (v.) hasten See also: hurry, rush Syn. รีบเร่ง, รีบ
เร่งรีบ (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. รีบเร่ง, รีบ
English-Thai: HOPE Dictionary
bundle(บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมาก. vt. มัดเข้าด้วยกัน,ส่งไปอย่างเร่งรีบ,รีบไล่ไป. vi. รีบจากไป,รีบไป,นอนบนเตียงเดียวกัน -Phr. (bundle up ใส่เสื้อผ้าให้อุ่น), See also: bundler n.
cram(แครม) {crammed,cramming,crams} vt. ยัด,อัด,กินอย่างตะกละตะกลาม,กินมากเกินไป,ศึกษาอย่างเร่งรีบ,เร่งเรียน,โกหก vi. กินมากเกินไป,กินอย่างตะกละตะกราม,เร่งเรียน,เร่งท่องจำ n. ภาวะที่อัดเต็ม,ภาวะที่ยัดเยียด, Syn. press,pack,crowd
cursory(เคอ'ซะรี) adj. อย่างเร่งรีบ,คร่าว ๆ ,ลวก ๆ ,หยาบ,สะเพร่า., See also: cursorily adv. ดูcursory cursoriness n. ดูcursory
easy(อี'ซี) adj.,adv. ง่าย,ง่ายดาย,ไม่ลำบาก,สะดวกสบาย,ไม่เข้มงวด,ผ่อนผัน,ไม่เป็นภาระ,สบายอกสบายใจ,ไม่แน่น,ไม่รัด,ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy,go easy ตามสบาย,ไม่ต้องทำงานหนัก), Syn. light ###A. difficult
flight(ไฟลทฺ) n. การบิน,กองบินน้อย,ขั้นบันได,การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,การหายวับ,การเจริญอย่างรวดเร็ว,การหนี,การจากไปอย่างเร่งรีบ. -Phr. (take flight,take to flight ล่าถอย,หนี)
flying(ไฟล'อิง) adj. ซึ่งบิน,เกี่ยวกับการบิน,ล่องลอย,เหมือนบิน,แกว่งไปมา,ปลิว,สะบัด,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,แพร่กระจาย,เร่งรีบ,สั้น,ชั่วประเดี๋ยว. n. การบิน. adv. ซึ่งทำได้รวดเร็ว,ไม่เฉไม่เฉียง, Syn. speedily,swiftly
haste(เฮสทฺ) n. ความรวดเร็ว,ความเร่งด่วน,ความเร่งรีบ,ความหุ่นหันพลันแล่น,การปราศจากการไตร่ตรอง. vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,รีบ., See also: hasteful adj.
hasten(เฮ'เซิน) vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,เร่งเร้า, See also: hastener n., Syn. drive,run,hurry
hasty(เฮส'ที) adj. เร่งรีบ,รีบด่วน,ใจเร็ว,คร่าว ๆ ,ลวก ๆ ,โกรธง่าย, See also: hastily adv. hastiness n., Syn. ill-advised,hurried
headfirstadv. เอาหัวลงก่อน,เอาหัวนำ,เร่งรีบหุนหันพลันแล่น
headlong(เฮด'ลอง) adv. ซึ่งมีส่วนหัวยื่นไปข้างหน้า,ไม่รีรอ,เร่งรีบ,สะเพร่า,ประมาท. adj. อย่างรวดเร็ว,อย่างเร่งรีบ. (ผา) ชัน
huddle(ฮัด'เดิล) {huddled,huddling.huddles} v. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,เบียดเสียด,ทำอย่างรีบเร่ง,ใส่เสื้อผ้าอย่างเร่งรีบ,ประชุม,หดม้วน,กอดกันกลม. -n. กลุ่ม,ก้อน,กอง,ความวุ่นวาย,ความสับสน,การประชุม,การปรึกษาหารือ,การจับกลุ่มกัน., See also: huddler n. huddli
hump(ฮัมพฺ) n. ปุ่ม,โคก,หนอก,เนินกลม. -Phr. (the Hump ภูเขาหิมาลัย) vt. ทำให้เป็นปุ่มขึ้น,พยายามมาก,ผสมพันธ์กับ,แยกขึ้นหลังหรือไหล่. vi. เป็นปุ่มขึ้น,เร่งรีบ, Syn. protuberance,knob
hustle(ฮัส'เซิล) vi. เร่งรีบ,รีบ,เบียดดัน,ผลัก,หากินโดยวิธีไม่สุจริต vt. ดัน,ผลัก,ผลักไล่,เร่ง,กระตุ้น. -n. การกระทำที่กระฉับกระเฉง,คนทำเร็ว,คนโกง,คนหลอกลวง,หญิงโสเภณี,คนเดินถนน, Syn. jostle,push,goad
lick(ลิคฺ) {licked,licking,licks} vt. เลีย,เลียออก,เลียเกิน,ไฟ (แลบ) ,ตี,เฆี่ยน,ชนะ,มีชัย. ์n. การเลีย,ปริมาณอาหาร ที่เลียกินครั้งหนึ่ง,ปริมาณเล็กน้อย,การตี,การเฆี่ยน,การกระทำอย่างรวดเร็ว. -Phr. (lick and a promise การกระทำอย่างเร่งรีบแบบพอเป็นพิธี), See also: licker n, ดู lick
mad(แมด) adj. บ้า,วิกลจริต,โกรธ,คลั่ง,ตื่นเต้นมาก,หลงใหล,โง่มาก,ไร้เหตุผล,กระตือรือร้นมาก,ร่าเริงมาก,เป็นโรคกลัวน้ำ. -Phr. (like mad เร่งรีบมาก,กระตือรือร้น)
precipitance(พรีซิพ'พิเทินซฺ,-ซี) n. ความหุนหันพลันแล่น,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความฉุกละหุก, Syn. headlong,rash
precipitancy(พรีซิพ'พิเทินซฺ,-ซี) n. ความหุนหันพลันแล่น,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความฉุกละหุก, Syn. headlong,rash
precipitant(พรีซีพ'พิเทินทฺ) adj. หัวทิ่ม,โจน,ตกลงดิ่ง,พุ่ง,ใจเร็ว,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น,เร่งรีบ
precipitation(พรีซิพ'พิเท'เชิน) n. การเร่งให้เกิดขึ้น,การตกตะกอน,การถลำเข้าสู่,การพุ่ง,การถลำ,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความหุนหันพลันแล่น,ตะกอน,ผลิตผลการรวมตัวกันของไอน้ำในอากาศ (ฝน,หิมะ,ลูกเห็บ,น้ำค้าง) ,ปริมาณที่รวมตัวกันดังกล่าว
precipitous(พรีซิพ'พิเทิส) adj. เป็นผาสูง,เป็นเงื้อมผาสูง,สูงชันที่สุด,ใจร้อน,หุนหัน,เร่งรีบ., See also: precipitousness n.
railroad(เรล'โรด) n. ทางรถไฟ,บริษัททางรถไฟ,ระบบทางรถไฟ vt. ขนส่งทางรถไฟ,จัดให้มีทางรถไฟ,สร้างทางรถไฟ,ส่งไปอย่างเร็ว ๆ ลวก ๆ ,ทำให้ผ่านไปอย่างเร็ว ๆ ลวก ๆ ,ตัดสินคดีอย่างเร่งรีบและลวก ๆ, Syn. rush,push,force
rush(รัช) vi.,n. (การ) วิ่ง,วิ่งเข้าไป,วิ่งแร่,พุ่ง,พรวดพราด,ถลัน,เร่ง,รีบเร่ง,ผลัก,ไส,ปรากฎขึ้นฉับพลัน vt. กระทำอย่างเร่งรีบ,เร่งรีบ,กรูกันไป,ยื้อแย่ง,แย่งซื้อ adj. เร่งรีบฉุกละหุก,พรวดพราด,กุลีกุจอ, See also: rushingly adv.
scurry(สเคอ'รี) vi.,vt., (การ) ไปอย่างรีบเร่ง,เร่งรีบ,ส่งไปยังรีบเร่ง, Syn. scuttle,scamper,dash
snappy(สแนพ'พี) adj. = snappish (ดู) ,มีเสียงเผาะแผะ,ว่องไว,ฉับพลัน,เฉียบแหลม,คล่องแคล่ว,หนาวสบาย,ยอดเยี่ยม -Id. (make it snappy เร่งรีบ), See also: snappily adv. snappiness n.
tearing(แท'ริง) adj. เร่งรีบอย่างรุนแรง,ผลุนผลัน,ดุเดือด,รุนแรง.
urgency(เออ'เจินซี) n. ความเร่งรีบ,ความเร่งเร้า,ความเร่าร้อน,ความรีบด่วน,ภาวะฉุกเฉิน,urgencies ความรีบด่วน,เรื่องรีบด่วน
urgent(เออ'เจินทฺ) adj. เร่งรีบ,รีบด่วน,ฉุกเฉิน,เร้าร้อน., Syn. compelling,pressing
whisk(วิสคฺ) vt. vi.,n. (การ) ปัด,กวาด,สะบัด,แกว่ง,คว้า,ฉวย,เอาไปอย่างรวดเร็ว,ขนส่งอย่างเร่งรีบ vt. ตีหรือปั่นไข่หรือนมหรือครีม n. ไม้ขนไก่สำหรับปัดฝุ่นและสิ่งสกปรก,เครื่องตีไข่หรือครีม
English-Thai: Nontri Dictionary
easy(adj) ง่าย,สบาย,สะดวก,ไม่ลำบาก,ไม่เร่งรีบ
haste(n) ความเร่งรีบ,ความรีบ,ความเร่งด่วน,ความฉับไว
hasten(vi) เร่งรีบ,รีบ,ฉับไว,รีบด่วน,เร่งเร้า
hastily(adv) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบร้อน,อย่างเร่งด่วน,อย่างฉับไว
hasty(adj) เร่งรีบ,รีบร้อน,ฉับไว,ใจเร็วด่วนได้
headlong(adv) หัวทิ่ม,หัวปักหัวปำ,อย่างเร่งรีบ
hie(vi) รีบ,เร่ง,เร่งรีบ
hustle(n) ความรีบ,ความเร่งรีบ,การเร่งรัด
leisurely(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,ไม่เร่งรีบ
precipitant(adj) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบด่วน,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น
quickness(n) ความไว,ความเร็ว,ความเร่งรีบ,ความรวดเร็ว
rush(n) การจู่โจม,ความเร่งรีบ,ความกุลีกุจอ,การพรวดพราด,ต้นกก
urgent(adj) ด่วน,เร่งรีบ,ฉุกเฉิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
barge (vt.) เร่งรีบ
chase (vi.) เร่งรีบ See also: เร่ง
hustle (vt.) เร่งรีบ See also: รีบ
in a hurry (idm.) เร่งรีบ See also: รีบเร่ง, รีบ
hie (vi.) เร่งรีบ (คำโบราณ) See also: รีบไป Syn. hasten, hurry
do something on the hoof (idm.) เร่งรีบทำ See also: รีบทำ
do something on the run (idm.) เร่งรีบทำ See also: รีบทำ
busy time (n.) ชั่วโมงเร่งรีบ
clap on (phrv.) สวมอย่างเร่งรีบ See also: รีบสวมใส่ Syn. jam on, slam on, slap on
off-hour (n.) ช่วงเวลาไม่เร่งรีบเช่น ช่วงคนไม่พลุกพล่าน การจราจรไม่ติดขัด)
railroad (vt.) ผลักดันอย่างเร่งรีบ See also: ทำให้ผ่านไปอย่างเร็วๆ ลวกๆ Syn. compel, hasten
rush (n.) การเร่งรีบ See also: ความเร่งรีบ Syn. hurry, haste
rush (n.) ชั่วโมงเร่งรีบ Syn. busy time
rush some one off his feet (idm.) ทำให้เร่งรีบ Syn. run off
tear (vi.) เคลื่อนที่หรือกระทำอย่างเร่งรีบ See also: เร่งรีบ, รี่, รีบตะบึง Syn. rush
throw (vt.) ทำให้เคลื่อนที่อย่างเร่งรีบ
to beat the band (sl.) อย่างเร่งรีบ See also: อย่างรวดเร็ว
toddle (vi.) เดินแบบไม่เร่งรีบ
toddle (n.) การเดินแบบไม่เร่งรีบ
urgency (n.) การเร่งรีบ See also: ความเร่งด่วน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It seems like everyone is in a rushดูเหมือนว่าทุกคนเร่งรีบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hustle, hustle, hustle!เร่งรีบวุ่นวายเร่งรีบ!
What's the rush, boss?เร่งรีบหรอครับ หัวหน้า?
To be rushed. And ve school.เร่งรีบเกินไป และฉันต้องไปโรงเรียน
The subject should eat hastily, at odd hours, to overload the stomachหัวข้อควรจะกินเร่งรีบ, at odd ชั่วโมง, เพื่อบรรทุกเกินกระเพาะอาหาร
I'm really best under pressure.ผมชอบทำงานอย่างเร่งรีบ
What haste... causes thee to jangle thy bells so?ความเร่งรีบจะทำให้ระฆังเจ้าดังนะ
This may seem abrupt, but I don't have what it takes to be your wife.มันอาจจะดูเร่งรีบเกินไป แต่ข้าไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นภรรยาของท่าน
They left in a hurry.พวกเราจากไปอย่างเร่งรีบ
He thinks he's some player 'cause he hustles dope and stolen hubcaps, I mean,เขาคิดว่าเขาคือผู้เล่นจำนวนหนึ่ง 'สาเหตุเขาเร่งรีบของมึนเมาและhubcaps ที่ขโมย, ฉันหมายถึง,
Look,you know,we could have saved a lot of time if you would have just told us in the beginning that this was going to be a railroad.พวกคุณน่าจะบอกเราตั้งแต่ต้น ว่าจะเป็นการพิจารณาอย่างเร่งรีบ จะได้ไม่ต้องมามัวเสียเวลา
I didn't want to rush into anything. It's an important relationship.ยังไม่อยากเร่งรีบอะไรน่ะ มันเป็นเรื่องสำคัญ
To everyone, And i'm afraid that in my haste to deal with him,กับทุกคน และผมเกรงว่า การที่ผมเร่งรีบจะรับมือกับเขา
Busy, hectic, urgent...ดูยุ่ง วุ่นวาย เร่งรีบ...
Revenge can't be taken in haste.การล้างแค้นไม่สมควรจะเร่งรีบ
But she didn't seem to be in a hurry to get thereแต่ดูเหมือนเธอไม่ได้ดูเร่งรีบ ที่จะไปที่นั่นเลย
What is the hurry?อะไรจะเร่งรีบขนาดนั้น?
We offer our sincerest apologies to passengers who are in a hurry.เราขออภัยผู้โดยสารที่กำลังเร่งรีบทุกท่าน
Our sincerest apologies to those who were in a hurry to catch this train.เราขออภัยต่อท่านผู้โดยสารที่เร่งรีบเพื่อโดยสารไปกับรถไฟสายนี้
We offer our sincerest apologies for the trouble we are causing to passengers in a hurry, but please wait here for a while.เราขออภัยในความไม่สะดวกต่อผู้โดยสารที่กำลังเร่งรีบทุกท่าน แต่กรุณารอสักครู่
We offer our sincerest apologies for the trouble we are causing to passengers in a hurry...เราขออภัยในความไม่สะดวกต่อผู้โดยสารที่กำลังเร่งรีบทุกท่าน
We appreciate the difficulty that this is causing for passengers in a hurry...เราตระหนักถึงปัญหาที่รถไฟขบวนนี้ก่อให้กับผู้โดยสารที่เร่งรีบทุกท่าน...
You promised us the decrypted chip two weeks ago and instead you're throwingนายให้สัญญาเรา ถอดรหัสชิพ 2อาทิตย์ผ่านมา และแทนที่ นายจะเร่งรีบ
Many new clones are rushed into service to support their Jedi generals.โคลนรุ่นใหม่ต้องถูกเกณฑ์เข้าร่วมรบอย่างเร่งรีบ เพื่อช่วยเหลือนายพลเจไดของตน
Oh, God. He was in rather a hurry.โอ้พระเจ้า เขาเร่งรีบเอามากๆ
Don't rush him to heaven, honey.อย่าเพิ่งเร่งรีบให้เขาขึ้นสวรรค์ ที่รัก
Turns out all I ever was was a two-bit hustler.หมุนกลับไปก่อนฉันกำลังจาได้เป็น นักธุรกิจที่เร่งรีบทำงานกันสองคน
Okay. You're in a rush always.โอเคคุณต้อง เร่งรีบไปทุกครั้งแหล่ะ
If you two are in a rush, I could just take a couple more shots here, and then I could rearrange you any way you like.ถ้าคุณสองคนกำลังเร่งรีบ ผมสามรถทำภาพคู่เพิ่มเติมได้ แล้วผมจะจัดเรียงใหม่ในแบบที่คุณต้องการ
I can hustle like that.ฉันจะเร่งรีบก็เป็นนะ
I'm sorry for barging in here without introducing myself.ผมขอโทษที่เร่งรีบจนไม่ได้แนะนำตัว
Normally, you'd be panicking, and once you got here you'd push the button over and over, wouldn't you?ตอนที่คนเราเร่งรีบเราคงจะไม่กดปุ่มลิฟท์ เพียงครั้งเดียวแน่ใช่มั๊ย?
You know, I've never even had the urge to have a baby.คุณรู้มัย ฉันไม่เคยมีอารมณ์ วูบคิดเร่งรีบจะมีลูกด้วยซ้ำ
And so i just came right away.ดังนั้นฉันจึงมาอย่างเร่งรีบ
Tell them to put their foot on the gas.บอกพวกเขา ให้เร่งรีบหน่อย
A matter of great urgency."เป็นเรื่องของความเร่งรีบ. "
Although the building is usually credited to Agrippa of Damascus..."ฉันค้นหาศาสตราจารย์โร Langdon. เป็นเรื่องของความเร่งรีบ. " พวกเขากล่าวว่าจะแสดงที่.
Okay. It's enough please. You are rushing it.โอเค พอแล้ว เธอเร่งรีบเกินไป/ เธอจะต้องเล่นแล้วหยุด
I'll clean up the scene, remove all trace of the Russians, and get on Bauer's trail.ผมจะทำความสะอาดที่เกิดเหตุ ลบร่องรอยทั้งหมดของพวกรัสเซีย และเร่งรีบติดตามบาวเออร์
I just don't think that you should rush into it.ผมแค่คิดว่าคุณไม่ควร เร่งรีบไปทำงาน
I imagine that when the Bouviers and the Kennedys first broke bread, there was a similar sense of joy and urgency.ผมนึกถึง โบเวียร์ และ เคนเนดี้ ช่างคล้ายกัน ในความสุขและความเร่งรีบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เร่งรีบ
Back to top