ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เรื่องฉุกเฉิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เรื่องฉุกเฉิน*, -เรื่องฉุกเฉิน-

เรื่องฉุกเฉิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรื่องฉุกเฉิน (n.) emergency See also: necessity, scrape, difficulty, predicament Syn. เรื่องเร่งด่วน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Johnny-on-the-spot (n.) ผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือหรือรับมือกับเรื่องฉุกเฉิน (คำไม่เป็นทางการ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thompson doesn't need me on this one.ให้ฉันเดานะ เรื่องฉุกเฉิน เกี่ยวกับกระดาษอีกแล้ว
EMERGENCY. NEED YOUเรื่องฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือ
It's an emergency. Bring lots of big guns.เรื่องฉุกเฉิน เอาปืนมาเยอะๆ เลย
Some bureaucratic emergency.เรื่องฉุกเฉินของสำนักงาน
Emergencies happen.เรื่องฉุกเฉินย่อมเกิดขึ้นได้
"National emergency."เรื่องฉุกเฉินระดับชาติ
Listen, it's kind of an emergency.คือเรามีเรื่องฉุกเฉินครับ
911 emergency.911 รับเรื่องฉุกเฉินค่ะ
In case of emergency, I mean emergency, go to this address.ถ้าหากมีเรื่องฉุกเฉิน ต้องฉุกเฉินเท่านั้น ไปตามที่อยู่นี้
I have to go to the clinic. It's an emergency.ฉันจะไปที่คลินิกหน่อย มีเรื่องฉุกเฉินน่ะ
Now, you told my assistant that this was an urgent matter.เอาละ คุณบอกผู้ช่วยของฉัน ว่านี่เป็นเรื่องฉุกเฉิน.
Look, you're not listening to me. This is an emergency.นี่ คุณไม่ได้ฟังที่ผมบอก นี่เรื่องฉุกเฉินนะ
He is being treated for a urinary tract infection. That is by no means an emergency.เขาได้รับการรักษาเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ซึ่งไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินเลย
What if it was an emergency?ถ้าเผื่อเป็นเรื่องฉุกเฉินล่ะ
I don't know. What kind of emergency?ไม่รู้สิ เรื่องฉุกเฉินแบบไหนล่ะ
Don't call me at home unless it's an emergency, which it won't be, so don't ever call me.อย่าโทรตามฉันที่บ้าน เว้นเสียแต่ว่าจะมีเรื่องฉุกเฉิน ซึ่งหวังว่าจะทำตามนั้น อย่าโทรหาฉันเป็นอันขาด
Well, just say some emergency has come up at home.ก้แค่บอกว่า มีเรื่องฉุกเฉินที่บ้านสิ
If this is an emergency, call my son, Dean.แต่ถ้ามีเรื่องฉุกเฉิน ให้โทรหาดีน ลูกชายผม
We've got a little bit of- Okay, got an emergency back here.พวกเรามีปัญหานิดหน่อย โอเค ข้างหลังมีเรื่องฉุกเฉิน
We probably have 15 emergencies written down right here.เรามีเรื่องฉุกเฉินตั้ง 15 เรื่อง ที่บันทึกลงในนี้
Got a little emergency here.มีเรื่องฉุกเฉินนิดหน่อย
That's what suddenly came up? Yep.นั่นเหรอเรื่องฉุกเฉิน
Next time, if it's a dangerous situation, say, "Are you coming to the toga party?"ถ้ามีเรื่องฉุกเฉินให้พูดว่า "คุณจะไปงานแฟนซีรึเปล่า"
I THOUGHT THIS WAS AN EMERGENCY.A FASHION EMERGENCY.-พี่คิดว่านี่เป็นเรื่องฉุกเฉินจริงๆซะอีก -เรื่องฉุกเฉินเกี่ยวกับแฟชั่นไง
I need to speak with your chief, this is a police emergency.ผมต้องการพูดกับหัวหน้าคุณ / นี่เป็นเรื่องฉุกเฉินของตำรวจ
It's an emergency Pentagon...มันเป็นเรื่องฉุกเฉิน
Is this an emergency?ถ้านี่เป็นเรื่องฉุกเฉิน และถ้าคุณได้ยินเสีบงผม
It's an emergency. Thank you.มันเป็นเรื่องฉุกเฉินน่ะ ขอบคุณ.
But this is e... extremely urgent.แต่นี่มันเป็นเรื่องฉุกเฉินมากๆ
And I need my brother to help us.มีเรื่องฉุกเฉินอะไร?
It's a "we have a national security emergency, and I need to speak to you privately" kiss.เป็นจูบแบบ "มีเรื่องฉุกเฉินเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ และฉันต้องการพูดกับคุณเป็นการส่วนตัว"
All right, it's an emergency.นี่เป็นเรื่องฉุกเฉิน
Look, it's an emergency, okay?ฟังนะ นี่เรื่องฉุกเฉิน โอเค๊?
I'm SSA Hotchner. I have SSA Joyner on board.เราส่งเรื่องฉุกเฉินทั้งหมดไปที่เลน๊อกซ์ ฮิลล์
Major 4-1-1. Or Is It 9-1-1 That's Emergency?หัวหน้า 4-1-1 อ่อ 9-1-1 เรื่องฉุกเฉิน
You know, when you called, I thought it was an emergency. -Obviously I was wrong.รู้มะ ตอนที่คุณโทรมา ผมคิดว่าคงเป็นเรื่องฉุกเฉิน
There's been a family emergency.เป็นเรื่องฉุกเฉินทางครอบครัวน่ะค่ะ
There is a matter of great urgency which I must discuss with youมีเรื่องฉุกเฉินที่ข้าต้องแจ้งแก่ท่าน
So, um, their pajamas are on their beds, and I will be back, um, at 8:30 to pick them up, OK? - All right. - Here is my cell phone number.นี่เบอร์โทรศัพท์มือถือของฉัน โทรหาฉันถ้ามีเรื่องฉุกเฉิน
He says it's urgent.เขาบอกมีเรื่องฉุกเฉิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เรื่องฉุกเฉิน
Back to top