ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เผชิญหน้ากัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เผชิญหน้ากัน*, -เผชิญหน้ากัน-

เผชิญหน้ากัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เผชิญหน้ากัน (v.) confront See also: face Syn. อยู่ต่อหน้ากัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
vis-a- vis (adv.) เผชิญหน้ากัน See also: ประจันหน้ากัน, หันหน้าเข้าหากัน, ตรงข้ามกัน Syn. face to face
face-to-face (idm.) เผชิญหน้ากัน See also: ต่อหน้า
vis-a- vis (adj.) ซึ่งเผชิญหน้ากัน See also: ซึ่งประจันหน้ากัน, ซึ่งหันหน้าเข้าหากัน, ซึ่งตรงข้ามกัน Syn. opposite
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now that we've been face to face... if I'm there and I gotta put you away...เราได้มาเผชิญหน้ากันแล้ว ถ้าผมอยู่ตรงนี้และต้องเก็บคุณ
We've been face to face, yeah.เราเคยนั่งเผชิญหน้ากัน ใช่
Come back and face me like a man.มาเผชิญหน้ากันอย่างลูกผู้ชาย
We had gone one day and one night facing one another.เวลาผ่านไป 1 วัน และ 1 คืน \ ที่เผชิญหน้ากัน
Time to put on our game faces.เราอยู่ในสัปดาห์สุดท้ายแล้ว ถึงเวลาที่จะต้องเผชิญหน้ากัน
A confrontation between the two pillars of the Han Nation?การเผชิญหน้ากันระหว่าง สองเสาหลักของพวกฮั่น
Our whole system's designed to prevent them from making contact.ระบบทั้งหมดออกแบบ เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาเผชิญหน้ากัน
Better find out who he is in case I have to deal with him.หาดูดีกว่าว่าเขาเป็นใคร เผื่อต้องเผชิญหน้ากัน
S. AND B.'s LAST STAND,เอส และ บี เผชิญหน้ากัน
Furthermore if you're married, in a life full of chance encounters, you won't be able to cookยิ่งไปกว่านั้น ถ้าเธอแต่งงาน ชีวิตที่เต็มไปด้วยการเผชิญหน้ากัน เธอจะไม่มีทางได้ทำครัวเลย
Would you prefer to avoid confrontation?คุณอยากหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากันรึปล่าว
Now, we have sat in chairs opposite one another, talking for hours, it seems, days on end, and yet I've hardly gotten to know you.ที่เราได้นั่งเก้านี้เผชิญหน้ากัน คุยกันเป็นชั่วโมง จนวันได้สิ้นสุด แต่ผมก็แทบจะไม่รู้จักตัวคุณเลย
The most unfortunate encounters are like those with fish bones.การเผชิญหน้ากันที่แย่ที่สุด คือการพบกันด้วยปลา
Once again, it's come down to just you and me.อีกครั้งนึงแล้วซินะ ที่เจ้ากับข้าต้องเผชิญหน้ากัน
It's important to face these things head-on.มันจำเป็นต้องเผชิญหน้ากันแบบนี้ เหรอ
We were face-to-face a couple hours ago.เราเพิ่งเผชิญหน้ากัน ไม่กี่ชั่วโมงนี้เอง
We need to start facing facts.- เราจะต้องเผชิญหน้ากัน
It's just I'm alone with this.มันแค่ฉันต้องเผชิญหน้ากันมันเพียงลำพัง
I think it's time van Horn and I had a little face-to-face.ฉันว่าถึงเวลาแล้วที่แวน ฮอร์นกับฉัน จะเผชิญหน้ากันจังๆ
Yeah, Aidan, we're both gentlemen here, so let's just face it.ใช่ เอเดน เราก็ต่างเป็นสุภาพบุรุษ งั้นมาเผชิญหน้ากัน
Why the two of us always seems to be facing off?ทำไมเราสองคนถึงเผชิญหน้ากันอยู่เสมอ?
And if you don't like it, then you have 24 hours to get the hell out or you face me right now.ถ้ามีใครไม่ชอบใจ พวกคุณมีเวลา 24 ชม. ก็ไสหัวออกไป หรือเผชิญหน้ากันฉันตอนนี้
My first encounter with him wasn't exactly friendly.การเผชิญหน้ากันในครั้งแรกของฉันกับเขาก็ไม่ได้เป็นมิตรนัก
But we will not do this By open confrontation.แต่เราคงจะไม่ทำโดย การ เผชิญหน้ากัน
Spartacus in inaugural confrontation?สปาร์ตาคัสในการเปิดฉากเผชิญหน้ากันงั้นรึ?
But he confronted them, and Saunders threw Manny out the front door.แต่เขาเผชิญหน้ากัน และซอนเดอร์ลากเขา ออกไปหน้าประตู
Let's face it.มาเผชิญหน้ากันเถอะ เราแค่กำหนดวันขึ้นมา
And chances are this is not your first encounter with this demon.และโอกาสที่นี้ไม่ได้เผชิญหน้ากันครั้งแรกของคุณกับปีศาจนี้
Reports now trickling in suggest a confrontation...รายงานสดจาก การเผชิญหน้ากัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เผชิญหน้ากัน
Back to top