ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เปิดฉาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เปิดฉาก*, -เปิดฉาก-

เปิดฉาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปิดฉาก (v.) begin See also: start, raise the curtain, begin the performance, play an overture Syn. เริ่ม, โหมโรง, เปิดตัว Ops. จบ
เปิดฉาก (v.) begin See also: start, raise the curtain, begin the performance, launch, open Syn. เริ่ม, โหมโรง, เปิดตัว Ops. จบ
English-Thai: HOPE Dictionary
inaugural(อินออ' กิวเริล) adj. เกี่ยวกับการเข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, เกี่ยวกับการริเริ่ม, เกี่ยวกับการเปิดฉาก, เกี่ยวกับการสถาปนา, เกี่ยวกับการเปิดทำการ. -n. คำปราศรัยในการเข้ารับตำแหน่ง, พิธีเข้ารับตำแหน่ง
inaugurate(อินออ' กิวเรท) vt. เริ่มเป็นทางการ, เปิดฉาก, เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, เปิดทำการ, See also: inauguration n. inaugurator n., Syn. install, begin, initiate
prolog(ue) (โพร'ลอก) n. บทนำ,คำนำ,อารัมภบท,การเปิดฉาก,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน,การเริ่มต้น vt. นำ,เปิดฉาก ,โปรลอก ย่อมาจาก programming in logic เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เหมาะกับงานวิจัย งานด้านการคำนวณต่าง ๆ หรืองานด้านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence), Syn. introduction
English-Thai: Nontri Dictionary
inaugurate(vt) ทำพิธีต้อนรับ,ทำพิธีเปิด,เปิดฉาก,เปิดทำการ
prologue(n) การอารัมภบท,การเปิดฉาก,คำนำ,การเริ่มต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
kick it off (sl.) เปิดฉากต่อสู้
lead with (phrv.) เริ่ม (เปิดฉากการต่อสู้, เล่นเกมฯลฯ)
prologue (n.) การเริ่มเปิดฉาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No territory changes hands.Blanketsburg เปิดฉาก First Blood
You know, there's an opening scene, and there's a guy on the left with a yellow shirt on, sitting on the chair that's turned around, he was a real gangster.คุณจะรู้ว่าม เปิดฉาก และมีคนที่แต่งตัวประหลาดทางด้านซ้าย .. ด้วยเสื้อสีเหลืองนั่งอย บนเก้าอี้ที่หันไปรอบ ๆ
First, Nico couldn't believe the balls on this nobody.เปิดฉาก นิโก้ อึ้ง กับฝีมือของ นักมวยโนเนม
We approach from the night side.เปิดฉากจากฟากกลางคืน
Right from the start, he was yelling at people... ordering everyone around.เปิดฉากมาก็เอาเลย เขาร้องจ๊ากใส่... สั่งทุกคนทำโน่นนี่
First Sergeant, if I'm going to be the one to start this thing,ร้อยเอก.. ถ้าผมจะเป็นคนเปิดฉากโจมตี..
The men wish to commence firing.เราน่าจะเปิดฉากยิงได้แล้วนะครับ
Stay down, Chuck. This is when the shooting starts.หมอบลง เดี๋ยวเปิดฉากยิงกันแล้ว
I deemed it necessary to open fire and issued the order.ผมเห็นความจำเป็นที่จะต้องเปิดฉากยิง และทำตามคำสั่ง
In the Warlord's Palace, the battle of Immortals was fought.ในพระราชวังของแม่ทัพใหญ่เอง สงครามแห่งผู้เป็นอมตะก็ได้เปิดฉากขึ้น
The curtain is up.ม่านได้เปิดฉากขึ้นแล้ว
The year scarcely turned, and already the secrets have begun.ปีนี้เปิดฉากขึ้นอย่างน่ากลัว และความลับก็ได้เริ่มต้นขึ้น
Chaos and fear mount as the separatist army rages an epic battle against heavily outnumbered Republic ships.ความสับสนและหวาดกลัวยิ่งทวีมากขึ้น เมื่อกองทัพฝ่ายแบ่งแยกเปิดฉากการโจมตีครั้งใหญ่ ต่อยานของฝ่ายสาธารณรัฐที่เสียเปรียบอย่างหนัก
You may now commence attack.เจ้าสามารถเปิดฉากการโจมตีได้แล้วตอนนี้
Why the hell didn't we get a launch detection?ทำไมเราไม่ได้เปิดฉาก ถล่มพวกมันก่อน ?
But if a hit team at the Guggenheim is what happens because I was getting too close to him what do you think the bank'll do when it realizes how close I am to you?ถ้าพวกเปรตนั่นเปิดฉากยิงเละไม่ไว้หน้าอย่างนี้ เพียงเพราะรู้ว่าผมเข้าถึงตัวเขา ...คิดว่าธนาคารจะทำยังไงถ้ารู้ว่าผมคุยกับคุณ
Will prompt a retaliation against your country.จะทำให้เราเปิดฉากตอบโต้ กลับไปยังประเทศของคุณ
General Kenobi, with all due respect... you do not have the resources to engage Trench openly.นายพลเคโนบี ด้วยความเคารพนะ ท่านไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะเปิดฉาก ปะทะกับเทรนช์ซึ่งหน้า
We gonna whack Alvarez, start a blood war?พวกเราฆ่าอัลวาเรซ เปิดฉากสงครามนองเลือดงั้นเหรอ
A half-mad father and his MC posse rolls into Belfast, he kicks up a shit storm, and alerts every peeler on either side of the wall.มันเดินหน้ามาได้ครึ่งทางแล้วหลวงพ่อ และกองกำลังทหารสโมสรของเขาขายมาสู่เบลฟาสต์ เขาเปิดฉากต่อสู้รุนแรงเข้ามาก่อน และทำให้ทุกคนต้องต่อต้าน
When they advanced, the Japanese opened fire.แต่ทุกครั้งที่พวกเค้ารุกคืบเข้าไป.. ญี่ปุ่นก็จะเปิดฉากยิง
Let's get to the chopper, get the guns, neutralize Abdi's men, then we interrogate 'em.นายคงจะได้มีปืน เอาล่ะ เราต้อง รีบเปิดฉาก
They opened fire on three of our guys.พวกมันเปิดฉาก ยิงเจ้าหน้าที่เราสามคน
I was heading to a cafe, walking across this little town square, and an insurgent opened fire.ฉันเดินตรงดิ่งไปที่ร้านกาแฟ เดินข้ามพื้นที่กลางเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่ง และแล้วฝ่ายกบฎ ก็เปิดฉากยิงเข้ามา
Let go of me before I cau a scene.ปล่อยให้ผมไปดีกว่า ก่อนที่ผมจะเปิดฉากสู้
Yeah. We still don't know why the shooting started or where the bullets went.ใช่ เรายังคงไม่รู้ เหตุผลการเปิดฉากยิง
No one is sure why he opened fire, or at who. But you have a dead perp.ไม่มีใครแน่ชัดถึง เหตุเปิดฉายยิง หรือ ใครเปิดฉากยิง
Then Handsome reacts to the gunfire.จากนั้น พ่อรูปหล่อ ตกใจเปิดฉากยิง
You are engaged in unauthorized warfare on United States military personnel.ขอย้ำคุณกำลังเปิดฉากสงครามโดยไม่ได้รับอนุญาติกับเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐ
If there's a threat from Lynch deal with it.ถ้าหากลินซ์เปิดฉากคุกคาม นายลุยเลย
And whether you kick things off by sleeping with the enemyคุณอาจเปิดฉากต่อสู้ ด้วยการนอนกับศัตรู
Turn your guns on our command ship and open fire.หันปืนใหญ่ของเจ้าไปทางยานบัญชาการแล้วเปิดฉากยิงซะ
I'm gonna be at that door popping them off as they come in.เราจะทำแบบนี้กันนะ ฉันจะอยู่ตรงประตูนั้น เปิดฉากใส่พวกเขาตอนที่พวกเขาเข้ามา
Mere hours ago the Green Hornet and a group of his criminal underlings launched a horrendous attack on this building that claimed the life of District Attorney Frank Scanlon.เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน... กรีนฮอร์เนต และแก๊งของเขาได้เปิดฉาก... โจมตีใส่อาคารแห่งนี้...
Witness claim to have seen hundred of UFO's appearing suddenly over the city and opening fire.ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ยานบินลึกลับ\ ได้ปรากฏขึ้นเหนือเมืองและเปิดฉากโจมตี
Look here, Cap, when all this starts, you not being dead, you break downhill.ฟังให้ดี พอเริ่มเปิดฉากปะทะ ถ้านายไม่ตาย ให้หนีลงเขา
Blanketsburg has drawn first blood. Pillowtown will draw First Blood part II.Pillowtown จะเปิดฉาก First Blood ภาค 2
That is one hell of an opening move.นั่นเป็นการเปิดฉากที่หนัก
Where'd you like to start?- อยากเปิดฉากยังไงว่ามา /
Maybe he's gonna wear you down first.มันอาจเปิดฉากด้วยการป่วน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เปิดฉาก
Back to top