ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เบื้องหลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เบื้องหลัง*, -เบื้องหลัง-

เบื้องหลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบื้องหลัง (n.) background See also: inside story, behind the scenes Syn. เบื้องหน้าเบื้องหลัง
เบื้องหลัง (n.) back See also: rear Syn. ข้างหลัง
English-Thai: HOPE Dictionary
behind-the-sceneadj.,n. เบื้องหลัง,หลังฉาก
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
insider(อินไซ'เดอะ) n. คนวงใน,ผู้รู้เรื่องภายใน,ผู้รับเรื่องราวเบื้องหลัง, Syn. colleague
keyhole(คี'โฮล) n. รูกุญแจ adj. เปิดเผยเบื้องหลัง
wirepuller(ไว'เออะพูลเลอะ) n. ผู้ชักใยเบื้องหลัง,ผู้ชักใย,ผู้ชักสายหุ่นกระบอก, See also: wirepulling n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
underlying causeเหตุพื้นเดิม, เหตุเบื้องหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
backroom (n.) ห้องประชุมผู้มีอำนาจเบื้องหลัง
power behind the throne (idm.) คนที่อยู่เบื้องหลังอำนาจ
roof tile (n.) กระเบื้องหลังคา
stand against (phrv.) ยืนโดดเด่นตัดกับ (เบื้องหลัง) Syn. stand out against
wirepuller (n.) ผู้ชักใยเบื้องหลัง See also: ผู้ชักใย
wirepulling (adj.) ซึ่งชักใยอยู่เบื้องหลัง See also: ซึ่งมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง Syn. influential
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let them know that people who are left behind aren't easily bulliedทำให้พวกนั้นรู้ว่าคนที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังนั้นไม่ใช่จะมารังแกกันได้ง่ายๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Out Here On My Own" from the seminal behind-the-scenes musical Fame." Out here on My Own " ของ The Seminal เบื้องหลัง ละครเพลงเรื่อง Fame
Behind it was the dynamic Adenoid Hynkel, whose genius ran the nation, whose ceaseless activity kept him occupied every moment of the day.เบื้องหลัง ซึ่งเต็มไปด้วยขุมพลังแห่ง อดีนอย เฮนเคน ผู้มีพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ทำงานโดยไม่หยุดหย่อน แม้ทุกวันจะมีแต่ความวุ่นวาย
But it's not enough, man.เบื้องหลัง มันไม่เพียงแค่นั้นนะสิ
Your Methodist background, the modest circumstances, and then you're off to a grand university full of richer, posher types.เบื้องหลังกลวิธีของคุณ สถานการณ์ของคุณล่าสุด แล้วคุณจบมาจากมหาวิทยาลัย ชั้นนำ หรูหรา มีระดับ
After all the lying,เบื้องหลังการโกหกทั้งหมด
Full background checks on all of them- - Lee,Keating,Langer.เบื้องหลังของพวกเขาทั้งหมดที่ใช้เช็ค--ลี,คีทติงค์,แลงเกอร์
I'll find out what dirty greediness is behind that face!เบื้องหลังความโลภอันแสนสกปรก ที่แอบซ่อนอยู่ภายใต้ใบหน้าของแก!
I feel like crying.เบื้องหลังงานแต่งงาน
Behind the scenes at a typical detective division.เบื้องหลังฉากถ่ายทำเป็นที่แผนกนักสืบ
Behind that front is a front!เบื้องหลังด้านหน้าที่ด้านหน้าเป็น!
Your corrupt and criminal background until you were caught and the CIA blackmailed you into working for them.เบื้องหลังที่คุณขโมยและทำสิ่งผิดกฏหมาย จนกระทั่งคุณถูกจับ และ CIA มายี่นข้อตกลง ให้ทำงานให้พวกเขา
Behind every great fortune, there is a great crime.เบื้องหลังทุกความสำเร็จ ก็มีอาชญากรรมอยู่ทั้งนั้นแหละ
Behind every enterprise I've been working onเบื้องหลังบริษัททุกบริษัทที่ฉันทำงานด้วย
Behind every great man is a nagging woman who won't let him have any fun, am I right, Leonard?เบื้องหลังมหาบุรษ มีสตรีขี่บ่น ท่ไม่ยอมให้เขาได้สนุก ฉันพูดถูกไหม
I'll know. For deep background, I leaked... your name to a couple of select sources.เบื้องหลังลึกๆ ผมปล่อยข่าวชื่อคุณ
Scratch any hero and a monster lurks beneath.เบื้องหลังวีระบุรุษทุกคน แล้วจะพบสัตว์ร้ายแฝงอยู่เบื้องหลัง
Well, behind every worst-case scenario, there's a worse worst-case scenario.เบื้องหลังสถานการณ์ที่แย่ที่สุด ก็ยังคงมีสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่า
Yeah, there's a story.เบื้องหลังอันแสนเศร้า
What's his background, baby girl? [Grunting]เบื้องหลังเขาเป็นยังไงบ้าง, คนสวย?
Besides that one.เบื้องหลังเรื่องนั้นน่ะ
Their previous m. o. was to offer women from emerging East European countries like Yugoslavia, Romania, Bulgaria, jobs in the West as maids and nannies.เบื้องหลังเอ็ม โอประกาศ เสนองานผู้หญิง จากประเทศทางยุโรปตะวันออก เช่น ยูโกสลาเวีย,โลมาเนีย,บูลกาเรีย, เป็นแม่บ้านและพี่เลี้ยงเด็กทางเขตตะวันตก
With any luck, he's up to some revolting things.เขาก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่น่ารังเกียจ บางสวย เบื้องหลังลวดหนาม
The Tattaglia family is behind him here. They have to be in it for something.ครอบครัว Tattaglia อยู่เบื้องหลังเขามาที่นี่ พวกเขาจะต้องอยู่ในนั้นสำหรับบางสิ่งบางอย่าง
We might be able to tape the gun behind it.เราอาจจะสามารถไปยังเทปปืนที่อยู่เบื้องหลังมัน
Do you see that building behind us?คุณเห็นว่าการสร้างที่อยู่ เบื้องหลังเรา?
The atmosphere will slow us down, and Jupiter's gravity will grab hold of us and slingshot us around behind the dark side.บรรยากาศจะชะลอตัวเราลง และแรงโน้มถ่วงของดาว พฤหัสบดีจะคว้าถือของเรา และหนังสติ๊กอยู่เบื้องหลังเรา รอบด้านมืด
Isn't it obvious Switcher is behind all of this?มันชัดเจนอยู่แล้วว่า เจ้าสวิทช์เชอร์จะต้องอยู่เบื้องหลังทั้งหมด
I was sure you were behind this.ฉันแน่ใจว่าคุณอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี่!
You can't run away from the love Yu left behindนายหนีไม่พ้นเบื้องหลังรักของยู
"Yet, no child was ever denied these essentials ... because, in the background, there was always Dr. Graham.""แต่ไม่มีเด็กคนไหน ปฏิเสธปัจจัยเหล่านี้" "เพราะมีคุณหมอเกรแฮมคอยช่วย อยู่เบื้องหลังตลอดเวลา"
But whoever is behind these crimes, one thing is certain.แต่ใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังการก่ออาชญากรรมเหล่านี้สิ่งหนึ่งคือบาง
Am I behind on my Sony payments again?ฉันที่อยู่เบื้องหลังในการชำระเงินของฉัน Sony อีกครั้งหรือไม่
Souvenirs for old Mr. Left Behind Hollywood.ที่ระลึกสำหรับ ผู้ที่ทิ้งวงการฮอลลีวู้ดไว้เบื้องหลัง
I'm scared to leave your mother behind.ฉันกลัวที่จะออกจาก แม่ของคุณที่อยู่เบื้องหลัง
Wait a minute. What about all the people you'd be leaving behind?เดี๋ยวก่อน แล้วคนอื่นๆที่นายทิ้งไว้เบื้องหลังล่ะ
Forget that gun. That guns goes against the entire idea behind piercing.ลืมปืนที่ ที่ปืนไปกับความคิดทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังการเจาะ
I'm afraid there'll be an investigation after the war.ถ้าคุณเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้...
A game for those who seek to find a way to leave their world behind.เกมสำหรับผู้ที่ค้นหา วิธีทิ้งโลกไว้เบื้องหลัง...
"Jumanji. A game for those who seek to find a way to leave their world behind."จูแมนจี้ เกมสำหรับผู้ที่ หาวิธีทิ้งโลกนี้ไว้เบื้องหลัง...
No! A goofy man is behind this. You can't block out that man.ไม่ค่ะ คนบ้าอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ เราจะทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เบื้องหลัง
Back to top