ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เทวดา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เทวดา*, -เทวดา-

เทวดา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทวดา (n.) god See also: goddess, angel Syn. เทพ, เทพดา, เทพยดา, เทวะ, เทวัญ, สุร, สุรารักษ์
เทวดาอารักษ์ (n.) guardian deity See also: guardian spirit
English-Thai: HOPE Dictionary
angel(เอน' เจิล) n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, angelical adj., Syn. spirit, saint, benefactor)
cherub(เชอ'รับ) n. เทวดาเด็ก,เด็กทูตสวรรค์ที่มีปีก,เด็กที่น่ารัก,เด็กที่ไร้เดียงสา, See also: cherubic,cherubical adj.
cinderella(ซินเดอเรล'ละ) n. สาวงามในนิทานเด็กที่ถูกแม่เลี้ยงใช้ให้ทำงานหนักอยู่กับกากถ่านหิน ต่อมาเทวดามาช่วยให้สมรสกับเจ้าชาย,ลูกเมียน้อย
deicide(ดี'อิไซดฺ) n. คนที่ฆ่าพระเจ้า,คนฆ่าเทวดา, See also: deicidal adj. ดูdeicide
deific(ดีอิฟ'ฟิค) adj. ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ทำให้เป็นพระเจ้าหรือเทวดา
deification(ดีอิฟิเค'เชิน) n. การทำให้เป็นพระเจ้าหรือเทวดา,
deify(ดี'อะไฟ) {deified,deifying,deifies} vt. ทำให้เป็นเทวดา,บูชาเป็นเทวดา, See also: deifier n. ดูdeify
deity(ดี'อิที) n. พระเจ้า,เทวดา,ลักษณะ พระเจ้า -the Deity พระเจ้า
demon(ดี'เมิน) n. ปีศาจ,มาร,ผี,ภูติ,อารมณ์ร้าย,อิทธิพลร้าย,คนชั่วร้าย,คนที่ขยันงานมาก,คนที่มีพลกำลังมาก,สัตว์ดุร้าย,daimon,daemon พระเจ้า เทพเจ้า เทวดา
dwarf(ดวอร์ฟ) n. คนแคระ,สัตว์หรือพืชที่เตี้ยแคระ,เทวดาเตี้ยมีอัปลักษณ์และมีอำนาจมาก (ในนิทาน) . -adj. แคระ. vt. ทำให้แคระ,ทำให้แกร็น.vi. เตี้ยเล็กลง,แกร็น., See also: dwarfishly adv. ดูdwarf dwarfishness n. ดูdwarf
faun(ฟอน) n. เทวดารูปคนแต่มีหู-เขา-หางและขาหลังคล้ายแพะ
fay(เฟ) n. เทวดา,นางฟ้า,ภูตน้อย vt.,vi. ติด,เชื่อมติด
hob(ฮอบ) n. ตระอับหรือโครงเหล็กสำหรับตั้งหม้อบนเตาไฟ,ตะปูหัวกลม,สิ่งที่ทำให้เกิดความกลัว,เทวดาร่างเล็ก
jotun(ยอ'ทูน) n. ยักษ์ที่ชอบต่อสู้กับเทวดา, Syn. Jotunn,Jotunn
English-Thai: Nontri Dictionary
angel(n) เทวทูต,เทวดา,เทพธิดา,ผู้ที่น่ารัก,คนดี
cherub(n) เทวดาเด็ก
deity(n) พระเจ้า,เทวดา,เทพ
demigod(n) เซียน,เทวดาชั้นต่ำ
elf(n) เทวดา,เทพยดา,นางไม้,เด็กซน,เด็กดื้อ
elfin(adj) เกี่ยวกับเทวดา,เกี่ยวกับเทพยดา
God(n) พระเจ้า,พระผู้เป็นเจ้า,เทวดา,เทพเจ้า,ผู้วิเศษ
seraph(n) เทพยดา,เทวดา,ทูตสวรรค์
sprite(n) นางไม้,เทวดา,ผี,เทพยดา
theologian(n) นักศาสนศาสตร์,ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทวดาวิทยา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deity๑. เทวภาพ๒. เทวดา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guardian angelsเทวดาผู้คุ้มครอง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hob (n.) เทวดาร่างเล็ก See also: เทวดาตัวเล็ก Syn. elf, hobgoblin, sprite
hobgoblin (n.) เทวดาร่างเล็ก See also: เทวดาตัวเล็ก Syn. elf, sprite
fay (n.) เทวดาหรือนางฟ้า See also: นางฟ้า, ภูต Syn. elf, pixie
angelology (n.) การศึกษาเกี่ยวกับเทพหรือเทวดา
apotheosize (vt.) ทำให้เป็นพระเจ้าหรือเทวดา See also: เคารพบูชาประหนึ่งเป็นพระเจ้า Syn. exalt
deify (vt.) ทำให้เป็นพระเจ้าหรือเทวดา See also: เคารพบูชาประหนึ่งเป็นพระเจ้า Syn. apotheosize, exalt
superstition (n.) ความเชื่อในผีสางเทวดา See also: ความเชื่อในทางไสยศาสตร์, ความเชื่องมงาย, ความเชื่อถือในทางผิดๆ Syn. irrationality, idolatry, misbelief
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Up against good, evil, angels, devils, destiny and God himself.เผชิญกับความดี ความเลว เทวดา ปีศาจ โชคชะตา และตัวพระเจ้าเอง
Kills, golly, demons and angels and reapers and... rumor has it, the very thing itself.ฆ่าเทพเจ้า ปีศาจ เทวดา และยมทูต เขาลือกันว่า ฆ่าความตายได้ด้วย
Where's the angel?ฉันถามว่า เทวดา อยู่ไหน?
Angels and demons and dinosaurs and the big bang theory and e=mc2, man, but that's only because it's not right in front of them.เทวดา ซาตาน ไดโนเสาร์ ทฤษฏีบิ้กแบง แล้วก็ e=mc2 มนุษย์ แต่ก็แค่นั้น มันไม่ถูกต้องต่อหน้าพวกเขา
The angels named them for a reason.เทวดา เลือกพวกเขา ด้วยเหตุผลบางอย่าง
The angel appears, angel!เทวดาก็ปรากฏกายขึ้น, ทูตสวรรค์อันงดงาม!
Angels get uppity, slam the pearly gates.เทวดาก็วางท่า กระแทกปึงปังกับประตูไข่มุก
Where's your angel?เทวดาของพวกแกอยู่ไหนล่ะ
Maybe angels don't need to breathe.เทวดาคงไม่ต้องหายใจมั๊ง
The angel, helps an ignored kid to find his friend by scribbling all over the street.เทวดาช่วยเหลือเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ให้มีเพื่อน ด้วยงานเขียนชุ่ยๆทั่วท้องถนน
Another angel, another -- another vampire?เทวดาตนอื่น-- แวมไพร์ตัวอื่น--
Angels got to have something to do, right, now that we're post-apocalypse?เทวดาต้อง ทำอะไรสักอย่างใช่ไหม ในเมื่อ วันสิ้นโลกได้ผ่านพ้นไปแล้ว
God's favorite.เทวดาต้องการผู้นำ...
Try every angel who was ejected from their home.เทวดาทุกตนที่ถูกขับไล่จากสวรรค์ไง
God's little angels.เทวดาน้อยๆ ของพระเจ้า
That angel went and created 50,000 new souls for your war machine.เทวดานั่น กลับไปแล้วสร้าง วิญญาณเพิ่มอีก ห้าหมื่นดวงเพื่ออาวุธสงครามของเจ้า
The angel was asking you to accept this life which meant getting better.เทวดาบอกเธอให้ยอมรับชีวิตแบบนี้... ...ซึ่งมันก็ต้องดีขึ้น
God watches over us. A wondrous sweet and most delectable thing?เทวดาบันดาลมาให้ เนื้ออันหวานหอมแสนเลิศหรู
A golden-haired angel watches over him.เทวดาผมทองคอยดูแลเขาอยู่
My fairy godmother.เทวดาผู้ผู้อุปถัมภ์ของแม่ไงล่ะ
Guardian angel, or did you sell your soul to the devil?เทวดาผู้พิทักษ์ รึว่าคุณขายวิญญาณให้กับปีศาจ
My soul mate.เทวดาผู้พิทักษ์ของฉัน
My guardian angel. I am impressed.เทวดาผู้พิทักษ์ของผม ผมประทับใจมาก
Heaven knows I try, sir!เทวดารู้ ฉันพยายามเต็มที่แล้วค่ะ
An angel zapped us back here... not the one that attacked you, friendlier.เทวดาส่งเรากลับมานี่... ไม่ใช่คนที่ทำร้ายคุณ-- คนที่เป็นมิตรกว่า
This is about the souls.เทวดาองค์นั้นลงมาและสร้าง
The cherub made them crave love,เทวดาเด็กทำให้เขากระหายรัก
Little angel, my greatest desire is to grant your wishเทวดาเล็กน้อย, ใหญ่ที่สุดของฉันปราถนา is to อนุญาตปราถนาของคุณ .
Since when do angels bleed?เทวดาเลือดออกได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน
Even a filthy beggar like that has a protecting angel.แม้แต่คนเลวแบบนั้น ก็ยังมีเทวดาคุ้มหัวนะ
And this fool gonna tie it to his cow.แล้วไอ้โง่นี่ นึกว่าเทวดาชี้ทางให้ไถนา
He's not gonna be a little angel forever.เขาไม่ได้เป็นเทวดาตัวน้อยตลอดไปหรอก
When human love is strong enough, no god, not even you, Yemanja, can take it away.เมื่อความรักของมนุษย์มีพลังพอ จะไม่มีเทวดาองค์ใด... แม้แต่นางยีแมนจา จะแย่งไปได้
That's enough!เขาไม่ใช่เทวดา แต่เขาก็ไม่ใช่ฆาตกรด้วย
And before she died she had a vision that I was an angel with three armsเธอก็ยังมองแง่ดี เธอบอกชั้นเคยเป็นเทวดาที่มีสามแขน
Thanks to the Buddha, my life was sparedวงการให้ฉายาฉันว่า ยมบาลคู่แข่งเทวดา
Every time you've heard someone say they saw a ghost or an angel every story you've ever heard about vampires, werewolves or aliens is the system assimilating some program that's doing something they're not supposed to be doing.เวลาที่เธอได้ยินใครพูดถึงปิศาจ ถึงเทวดา พูดถึงแวมไพร์ มนุษย์หมาป่า เอเลี่ยน นั่นแหละคือโปรแกรมที่เลียนแบบโปรแกรมอื่นบางโปรแกรม
Holy shit, it's wingless.แจ๋วจริงนะเทวดาไร้ปีก
He has a face that looks like it was carved by angels.หน้าเขายังกะถอดมาจากเทวดาเลย .
Oh, my God, he is an angel.โอ้ว .. พระเจ้า เขาหล่อเหมือนเทวดาเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เทวดา
Back to top