ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เต้นระบำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เต้นระบำ*, -เต้นระบำ-

เต้นระบำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เต้นระบำ (v.) dance
English-Thai: HOPE Dictionary
ballerina(แบลละรี'นะ) n. นักเต้นระบำบาเล่ท์หญิง
cancann. การเต้นระบำเตะขาขึ้นสูง
dance(ดานซฺ) {danced,dancing,dances} vi.,n. (การ) เต้นรำ,เต้นระบำ,กระโดดโลดเต้น ,กระโดดขึ้นลง
danseur(ดานเซอ') n. นักเต้นระบำปลายเท้าหญิง
hula ###SW. hula (ฮู'ละ ฮู'ละ) n. การเต้นระบำฮาวายที่มีการโบกมือและแขนเล่าเรื่องต่าง ๆ, Syn. hula dance,hula
limbo(ลิม'โบ) n. การเต้นระบำงอตัวลอดไม้ขวาง
mazurka(มะเซอ'คะ) n. การเต้นระบำโปแลนด์จังหวะเร็ว3 จังหวะ,ดนตรีประกอบ
pas seul(พาเซล) n. การเต้นระบำเดี่ยว,การเต้นรำเดี่ยว
variation(แว'ริเอ'เชิน) n. การเปลี่ยนแปลง,การผันแปร,การแปรปรวน,จำนวนที่เปลี่ยนแปลง,รูปแบบที่เปลี่ยนแปลง,ความคลาดเคลื่อน,การเปลี่ยนแปลงจากวงจรเดิม,ความเปลี่ยนแปลงของวงจรโคจรของดวงดาว,การเต้นระบำเดี่ยว,การผันแปรของสนามแม่เหล็ก,การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเดิม.
war dancen. การเต้นระบำก่อนรบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
striptease (vi.) เต้นระบำเปลื้องผ้า Syn. strip
ballet dancer (n.) นักเต้นระบำปลายเท้า See also: นักเต้นบัลเลต์ Syn. coryph?e
coryph?e (n.) นักเต้นระบำปลายเท้า See also: นักเต้นบัลเลต์
fandango (n.) การเต้นระบำสเปนแบบสามจังหวะ See also: ดนตรีสามจังหวะสำหรับเต้นระบำสเปน
limbo (n.) การเต้นระบำลอดไม้ขวาง
sarband (n.) การเต้นระบำชั้นสูงในศตวรรษที่ 17 -18 See also: ดนตรีประกอบการเต้นรำ
sarbande (n.) การเต้นระบำชั้นสูงในศตวรรษที่ 17 -18 See also: ดนตรีประกอบการเต้นรำ
schottische (n.) การเต้นระบำเยอรมัน See also: เพลงหรือดนตรีประกอบการเต้นระบำเยอรมัน
strip (n.) การเต้นระบำเปลื้องผ้า Syn. striptease
stripper (sl.) ผู้เต้นระบำเปลื้องผ้า
striptease (n.) การเต้นระบำเปลื้องผ้า Syn. strip
stripteaser (n.) นักเต้นระบำเปลื้องผ้า
war dance (n.) การเต้นระบำฉลองเพื่อชัยชนะก่อนหรือหลังการรบ See also: เช่น การเต้นรำของชนพื้นเมืองอเมริกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So while I was here, technically I was elsewhere in Paris nightclub doing the cha-cha-cha with Sophia Loren.แม้ว่าพ่อจะอยู่ที่นี่ แต่ตามหลักเทคนิคแล้ว ใจพ่ออยู่ที่อื่น... ในไนท์คลับที่ปารีส เต้นระบำ ชะชะช้า กับ โซเฟีย ลอแรน
What's an anal rain dance?เต้นระบำหวดก้นกลางสายฝนคืออะไร
A piggyback ride and dance?เต้นระบำเปลื้องผ้าคุณหมายความว่ายังไง?
The stripper with the leg...เต้นระบำเปลื้องผ้าด้วยขา...
"like a butterfly with sore feet."ขนาดแซม สนีดยังชม "เหมือนกับผีเสื้อเต้นระบำ"
Your girlfriend's a stripper, mon?แฟนนายเต้นระบำโป๊งั้นเหรอ
In what film does a chorus line dance like this... with a singer in a fur coat?หนังเรื่องอะไร ที่มีนักเต้นระบำ แล้วเต้นแบบนี้... และนักร้อง ใส่ชุดขนสัตว์
Why didn't you just dance naked?ทำไม่เธอไม่ไปเต้นระบำโป้เลยล่ะ?
She was 6 the first time I saw her danceตอนเขา 6 ขวบ... ...ผมเห็นเขาเต้นระบำครั้งแรก
Briggs we found table-dancing in a club outside Calgary.ส่วน บริ๊ค เราพบเค้าเต้นระบำบนโต๊ะ อยู่ในคลับ นอกเมืองแคลการี่น่ะ
You're titty dancing' with 'em!มัวแต่เต้นระบำอยู่ได้
You know, I wouldn't care if you were out pole-dancing all night as long as you did it with a little integrity.ผมไม่แคร์ ถ้าคุณต้องเต้นระบำเปลื้องผ้าทั้งคืน ถ้าทำอย่างมีคุณธรรม
A lap dance for the king. And a kiss, too.ขอให้เต้นระบำสำหรับราชาหน่อย และก็จูบกันด้วยนะ
"Conga for the Congo." Please don't wake me unless Mr. X calls from Chicago.แล้วก็เต้นระบำของชาวคองโกอีก อย่าปลุกฉันนะ เว้นแต่มิสเตอร์เอ็กซ์จะโทรมาจากชิคาโก้
And stacey was just a lap dancer.แล้วสเตซี่ก็เป็นแค่นักเต้นระบำเปลื้องผ้าธรรมดา
You went out looking like a stripper last night.ลูกออกไปข้างนอกกลางดึกแต่งตัวเหมือนคนเต้นระบำโป๊
Foreman, give her ergonovine to cause vasospasms, and run an MRI to see which artery's dancing.โฟร์แมนให้เออโกโนวีนเธอเพื่อให้หลอดเลือดเกร็ง แล้วเอาไปตรวจใน เอ็มอาร์ไอ ซึ่งจะเห็นเส้นเลือดเต้นระบำ
Is he dancing about a plane crash?นั่นเขากำลังเต้นระบำเรื่องเครื่องบินตกเหรอ
Maybe you should try a little rain dance.บางทีนายน่าจะลองเต้นระบำขอฝนดูนะ
She was a stripper?เธอเต้นระบำเปลื้องผ้าเรอะ ?
He doesn't know that you're a stripper?เขาไม่รู้ว่าคุณเต้นระบำเปลื้องผ้าเหรอ
But if Kelli's lying, then Vince probably knows she's stripping.ถ้าเคลลี่โกหกแล้วสามีเธอจับได้ว่าเธอเต้นระบำเปลื้องผ้า
I didn't want her stripping, but she said she needed the money and her bosses took most of it.ผมไม่อยากให้เธอเต้นระบำเปลื้องผ้า แต่เธอบอกว่าเธอต้องการเงิน และหัวหน้าเธอมีเงินเยอะมาก
She's a synchronized swimmer,เธอเป็นนักเต้นระบำใต้น้ำ
I figure you can do some major damage to a stripper pole.ฉันคิดว่าเธอคงเต้นระบำเปลื้องผ้า ได้สุดสยิวมาก
I gotta finish this shoot, post an anal rain dance and prep a sorority swing.ฉันต้องถ่ายทำเรื่องนี้ให้เสร็จ เต้นระบำหวดก้นลางสายฝน และใส่เครื่องแบบนักศึกษา
That man just liked to dance more than a normal man should.ผู้ชายที่ชอบเต้นระบำเกินกว่าผู้ชายปกติ
No strippers. I promise.ไม่มีเต้นระบำ ผมสัญญา
Yeah, Kim, no strippers.- ใช่... คิม ไม่มีสาวเต้นระบำ
Seriously, no strippers,จริง ๆ นะ ไม่มีสาวเต้นระบำ
Next thing I know, some stripper is leading him into the back room.จากนั้นสิ่งที่ฉันรู้ มีนักเต้นระบำ เธอชักชวนเขา เข้าไปในห้องด้านหลัง
He's at a strip club, Dad, with some stripper.เขาอยู่ที่คลับเปลื้องผ้าค่ะพ่อ กับสาวเต้นระบำ
Maybe I should just strip naked and give Pastor Bill a lap dance.แล้วเต้นระบำเปลื้องผ้า ยั่วให้หมด ฉันหมายถึงทำไมเราต้องมา ซ่อนตัวหลบมุมตลอดทั้งคืนนี่เหรอ? นายกลัวในสิ่งที่ฉัน จะแสดงออกรึ?
Yeah, but you're going for stripper pole vibe this year.ใช่ เธอต้องไม่เป็นเสาเต้นระบำ แน่นอนในปีนี้
I'm a stripper.ฉันเป็นนักเต้นระบำเปลื้องผ้าค่ะ
Come on, Joe. She's a stripper from Watts.ไม่เอาน่าโจ เธอเป็นนักเต้นระบำเปลื้องผ้า ที่วัตต์ส์นะ
You're asking if i'm okay with letting a strippคุณกำลังถามผมว่าโอเคมั้ยที่จะให้นักเต้นระบำเปลื้องผ้ามาอยู่กับเราด้วยน่ะเหรอ
How was i supposed to react? you used to be a stripper.จะให้ฉันแสดงออกยังไง เธอมันนักเต้นระบำเปลื้องผ้านี่
Oh, don't cry. why are you crying? Strippers are supposed to be tough.อย่ามาทำเป็นสำออย ร้องไห้ทำไม นักเต้นระบำเปลื้องผ้าต้องหน้าหนานี่
Yes, i was a stripper.ใช่ฉันเคยเป็นนักเต้นระบำเปลื้องผ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เต้นระบำ
Back to top