ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

striptease

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *striptease*, -striptease-

striptease ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
striptease (n.) การเต้นระบำเปลื้องผ้า Syn. strip
striptease (vi.) เต้นระบำเปลื้องผ้า Syn. strip
stripteaser (n.) นักเต้นระบำเปลื้องผ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
striptease(สทริพ'ทีช) vi. ระบำเปลื้องผ้า
stripteaser(สทริพ'ทีเซอะ) n. นักระบำเปลื้องผ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There was the striptease for the keys.นี่ไงระบำเปลื้องผ้า ส่งกุญแจมาได้แล้ว
Your Gran says she is glad those striptease faeries is looking after you.ยายเธอบอกว่า ท่านดีใจ ที่เธอมีพวกนางฟ้าเปลื้องผ้าคอยปกป้อง
Your gran says she is glad those striptease fairies is looking after you.ยายเธอบอกว่า\ ท่านสบายดีมาก พวกนางฟ้าเต้นระบำ คอยดูแลเธออยู่
Striptease is sexy, you know. Move your ass a little.มันควรเป็นการเปลื้องผ้าที่ดูเซ็กซี่หน่อยสิ คุณรู้ดีนี่ ว่ามันต้องเร่าร้อน
I think it's only man. My striptease...?ฉันเชื่อว่าคุณเป็นผู้ชายพอ \ ที่จะเปลื้องผ้า
So you'd do a striptease.นายเต้นระบำเปลื้องผ้าเหรอ
Hey, big boy! Is this one of them stripteaser shows?เฮ้ พ่อหนุ่ม พวกนี้ใช่พวกระบำเปลื้องผ้ามั้ย?

striptease ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストリップショー[, sutorippusho-] (n) strip show; striptease
ストリップティーズ[, sutoripputei-zu] (n) striptease
ヌードショー[, nu-dosho-] (n) striptease (wasei

striptease ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระบำเปลื้องผ้า[n. exp.] (rabam pleūa) EN: striptease FR: strip-tease [m] = striptease [m] (anglic.)
ระบำโป๊[n. exp.] (rabam pō) EN: striptease dance ; striptease show ; strip dance FR:

striptease ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stripteasetänzer {m}; Stripteasetänzerin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า striptease
Back to top