ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เต็มเปี่ยม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เต็มเปี่ยม*, -เต็มเปี่ยม-

เต็มเปี่ยม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เต็มเปี่ยม (v.) be full of See also: be perfect Syn. เพียบพร้อม, บริบูรณ์ Ops. พร่อง
เต็มเปี่ยม (adv.) fully See also: completely, wholly, entirely Syn. ท่วมท้น
English-Thai: HOPE Dictionary
brim {brimmedn. ขอบ,ริม,ปาก,ปีก vt. เต็มเปี่ยม,เต็มถึงขอบ vt. ใส่จนเต็มเปี่ยม
brimfuladj. เต็มเปี่ยม
brimmern. ถ้วย (จาน,ชาม) ที่เต็มเปี่ยม
brimmingn. ขอบ,ริม,ปาก,ปีก vt. เต็มเปี่ยม,เต็มถึงขอบ vt. ใส่จนเต็มเปี่ยม
brims}n. ขอบ,ริม,ปาก,ปีก vt. เต็มเปี่ยม,เต็มถึงขอบ vt. ใส่จนเต็มเปี่ยม
replete(รีพลีท') adj. อุดมสมบูรณ์,เต็มเปี่ยม,เต็มอิ่ม,เต็มที่,เต็มตัว,เต็ม,แน่น,อ้วน, See also: repleteness n. repletive adj.
repletion(รีพลี'เชิน) n. ความเต็มเปี่ยม,ความอุดมสมบูรณ์,ความเต็มตัว,ความเต็มอิ่ม, Syn. fullness,satiation
English-Thai: Nontri Dictionary
brimful(adj) เต็มเปี่ยม,ล้น,นอง
full(adj) เต็ม,ทั้งสิ้น,แน่น,คับ,เต็มเปี่ยม,สมบูรณ์,ครบถ้วน,ทั้งหมด
FULL-full-fledged(adj) เต็มเปี่ยม,เพียบ,แปล้,เต็มที่,สุกงอม
fully(adv) อย่างเต็มที่,อย่างเต็มเปี่ยม,อย่างเพียบ,อย่างจุใจ
replete(adj) แน่น,เต็ม,เพียบพร้อม,อุดมสมบูรณ์,เต็มเปี่ยม
repletion(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความเพียบพร้อม,ความเต็มเปี่ยม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brimful (adj.) เต็มเปี่ยม See also: ปริ่ม
tincture (vt.) ทำให้เต็มเปี่ยม See also: ทำให้เต็มไปด้วย Syn. imbue
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You will be adults in a few weeks, with all the responsibilitiesเธอจะเป็นผู้ใหญ่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ด้วยความรับผิดชอบเต็มเปี่ยม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My skull's so full it's tearing me apartสมองของฉันมันเต็มเปี่ยม มันต่อว่าฉัน
Hopefully the copy´s not a mess.ฉันหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่าก็อปปี้อันนี้/ จะไม่ก่อความวุ่นวาย
"hopefully" is an adverb. It means "with hope.""ด้วยความหวังอย่างเต็มเปี่ยม" เป็นคำวิเศษ/ มีความหมายเดียวกับ "ด้วยความหวัง"
Then again, maybe some of you have come to Hogwarts with abilities so formidable that you feel confident enough to not pay attention.แต่ก็อีก พวกเธอบางคนมาที่ฮอกวอตส์ อย่างผู้ครอบครองความสามารถเต็มเปี่ยม สร้างความโด่งดัง กลั่นความรุ่งโรจน์ จนรู้สึกมั่นใจเพียงพอ
When I first came to Smallville High, I was full of hope.ตอนที่ฉันมาที่สมอลวิลล์ครั้งแรก ฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวัง..
And then she went, with her unfailing faith.แล้วเธอก็จากไปด้วยความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยม
To understand that a little girl with more courage than she knew, would find that her prayers were answered.เราต้องผ่านความไร้เมตตามามากมาย เพื่อที่จะเข้าใจมัน เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความกล้ามากกว่าที่เธอรู้
How unfortunate though, I feel energized whenever you do that!แต่โชคร้ายนะ ชั้นกลับรู้สึกเหมือนได้รับพลังเต็มเปี่ยมเลย
Their eyes were filled with loyalty for Ju-Mong.สายตาของพวกเขาเต็มเปี่ยม ไปด้วยความจงรักภักดีต่อจูมง
Yesterday I was so hopeful.เมื่อวานนี้ผมยังมีความหวังเต็มเปี่ยม
The new Gnarnia will be a democracy... complete with due process.กนาเนียยุคใหม่ ต้องเป็นประชาธิปไตย ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความยุติธรรม
Every one of these animals lived a life full of experiences that we can't even imagine.สัตว์พวกนี้มากไปด้วยประสปการณ์ในการใช้ชีวิต อย่างเต็มเปี่ยม อย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยหล่ะ
All-wheel drive, touch screen navi, iPod capability, and a full tank of gas.รถทุกคัน ระบบนำทางแบบจอสัมผัส ความสามารถแบบไอพอต น้ำมันเต็มเปี่ยม
Your eyes. They're soulful.ตาคุณ มันเต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิต
The most gifted, hardworking teamที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ และทำงานอย่างหนักหน่วง
And I Feel So Empowered. Is That Why You Have This Weird Blue Thing Around Your Neck?ฉันรู้สึกมีพลังเต็มเปี่ยม
I have complete confidence in you guys.ฉันมั่นใจเธอเต็มเปี่ยมพ่อหนุ่ม
The Cup of Life, blessed by centuries of powerful sorcery so that it contains the very secret of life itself.เหยือกน้ำแห่งชีวิต ปลุกเสกด้วยผู้วิเศษมาแสนนาน เต็มเปี่ยมไปด้วยความลับแห่งชีวิต
We were the provider, and we had the copyright.เรามีสิทธิเต็มเปี่ยมที่จะนำเสนอ
Her heart overflowing with happiness!หัวใจของเธอเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข !
It means your offspring have the greatest chance of survival and a better opportunity to make their own fire.หมายถึงอนาคตลูกหลาน จะมีความหวังอยู่รอดเต็มเปี่ยม และมีโอกาสดีกว่า ที่จะจุดไฟได้ด้วยตัวเขาเอง
C'mon you're very-very confident this girl doesn't know what she's doing. So...นายมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าผู้หญิงคนนี้ ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ เพราะฉะนั้น...
So full of energy.เด็กๆที่น่ารัก เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง
You're sweet, and you're beautiful, but you're full of it, and I can't let you do that.คุณน่ารักจริง, คุณสวยงาม,คุณมีมันอยู่เต็มเปี่ยม, และชั้นไม่สามารถสั่งให้คุณทำอะไรได้. Well,
I'm perfectly happy with our present accommodations.ผมมีความสุขเต็มเปี่ยม ในที่พักของเราปัจจุบัน
She's an up-and-comer from the central valley.เธอมาจากเซ็นทรัลวาลี่ย์ เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง
I can sense it. Feel it. STEFAN:รู้สึกตื่นอย่างเต็มเปี่ยมเป็นปริดทิ้ง
And there's such love in his eyes, such...กับความรักเต็มเปี่ยมในดวงตาเขาเหมือน
I've been sober seven years, and I have zero intention of ever taking another drink again.ผมเคยเป็นคน ติดเหล้ามา 7 ปี และผมมีความตั้งใจ อย่างเต็มเปี่ยมที่จะ ไม่ดื่มมันอีกแล้ว
Well, I thought, what if I hire a plane to fly over Bree's street carrying a banner with a heartfelt personal message?พอดีผมเลยคิดว่าถ้าผมจะจ้างเครื่องบินสักลำ เพื่อบินอยู่เหนือถนนบ้านคุณ แล้วลากป้ายผ้าทีมีข้อความส่วนตัวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยหัวใจรัก
A fool for love. I told you I'd show you my heart.ความรักช่างเต็มเปี่ยม ผมจะให้ดูจากใจผมต่างหาก
Ready finally, with all their hearts to take that ancient oath:ด้วยหัวใจทุกดวงอันเต็มเปี่ยม... ...บัดนี้พร้อมแล้ว ที่จะถวายสัตยาบรรณ
Not yet, but I have total confidence in your teamยังเลย แต่ผมเชื่อมั่นเต็มเปี่ยม ในทีมงานของคุณ
The school board has been just flooded with e-mails from parents thrilled with my tough stance on healthy teen lunches.ผู้บริหารโรงเรียนคงจะท่วมท้นไปด้วย อีเมล์จากผู้ปกครอง ที่ปลื้มกับความแกร่งของฉัน เรื่องอาหารกลางวันที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่า
This was a very productive evening.มันช่างเป็นค่ำคืนได้ผลลัพธ์เต็มเปี่ยม
Beautiful, isn't it?เมื่อหลายปีมาแล้ว ทั้งหุบเขามีเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำ
♪With hope in your heart.ด้วยความหวังอันเต็มเปี่ยมในหัวใจ
But first, I need to know that you're fully committed.แต่ก่อนอื่น.. ผมจำเป็นต้องรู้ ว่าคุณให้คำมั่นอย่างเต็มเปี่ยม
The Trouble Tones have a lot of powerful voices, so song selection is key here.และ Trouble Tones ก็มีพลังเสียงเต็มเปี่ยม
♪ The candle feeds the flame ♪ ♪ Eh, eh ♪ ♪ What I've got's full stock ♪หรือเทียนที่โหมด้วยไฟ สิ่งที่ฉันได้มานั้นเต็มเปี่ยม

เต็มเปี่ยม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
満ちる[みちる, michiru] Thai: เต็มเปี่ยม English: to be full

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เต็มเปี่ยม
Back to top