ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เชื้อเชิญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เชื้อเชิญ*, -เชื้อเชิญ-

เชื้อเชิญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เชื้อเชิญ (v.) invite See also: ask, request, persuade, extend an invitation Syn. เชิญ, ชักชวน, เชิญชวน, ชวน
English-Thai: HOPE Dictionary
askrask(อาสคฺ) vt.,vi. ถาม,ถามข่าว,ขอร้อง,ขอ,เชื้อเชิญ,ซักถาม, Syn. entreat,crave)
bid(บิด) {bade/bid,bidden/bid,bidding,bids} vt.,n. (การ) ออกคำสั่ง,สั่ง,กล่าว,บอก,ให้ราคา,ประมูลราคา,เชื้อเชิญ,ประกาศอย่างเปิดเผย,รับเป็นสมาชิก,ความพยายามเพื่อให้ได้มา vi. ออกคำสั่ง, กริยาช่อง 3 ของ bide, See also: bidder n. ดู bid -Conf. bade
bidding(บิด'ดิง) n. คำสั่ง,การออกคำสั่ง,การเรียกมา,การเชื้อเชิญ,การประมูลราคา,ราคาที่ประมูล,การเรียกไพ่, Syn. command
invitation(อินวิเท'เชิน) n. การเชื้อเชิญ,การเชิญ,คำเชิญ,บัตรเชิญ,ความดึงดูดใจ,การชักจูง., See also: invitational adj., Syn. bid,summons
invite(อินไวทฺ') vt. เชื้อเชิญ,เชิญ,ขอร้อง,ร้องขอ,ก่อให้เกิด,นำมาซึ่ง. vi. เชิญ,นำมาซึ่ง., See also: inviter n., Syn. call for,ask
inviting(อินไว'ทิง) adj. เป็นการเชื้อเชิญ,ดึงดูดใจ., See also: invitingly adv. invitingness n., Syn. attractive,charming
solicit(ซะลิส'ซิท) vt.,vi. เรียกร้อง,ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ,จูงใจ,ล่อใจ, (โสเภณี) ดึงแขก,กระตุ้นใจ., See also: solicitant n. solicitation n.
solicitor(ซะลิส'ซิเทอะ) n. ผู้เรียกร้อง, (ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ,จูงใจ,ล่อใจ,กระตุ้นใจ) , (ในอังกฤษ) ทนายความชั้นรองลงมาจากbarrister,อัยการ., See also: solictorship n.
uncalled(อันคอลดฺ') adj. ไม่ได้เชื้อเชิญ,ไม่ได้ขอร้อง,ไม่ได้เรียก,ไม่จำเป็น
woo(วู) vt. ขอความรัก,เกี้ยว,ของแต่งงาน,แสวงหา,วิงวอน,เชื้อเชิญ,ล่อใจ vi. เกี่ยวผู้หญิง, See also: wooingly adv., Syn. pay suit,court,make
wooer(วู'เออะ) n. ผู้เกี้ยว,ผู้ประเล้าประโลม,ผู้เชื้อเชิญ
English-Thai: Nontri Dictionary
ask(vi,vt) ถาม,ขอ,ขอร้อง,เชื้อเชิญ
bid(vt) สั่ง,เชื้อเชิญ,เสนอราคา,ให้ราคา,ประมูลราคา
invite(vt) เชื้อเชิญ,ขอร้อง,นำมาซึ่ง
solicit(vt) วิงวอน,ขอร้อง,เชื้อเชิญ,ชักชวน,จูงใจ
solicitor(n) ผู้ขอร้อง,ผู้เชื้อเชิญ,ผู้ชักชวน,ทนายความ
welcome(adj) ต้อนรับ,เป็นที่น่ายินดี,เชื้อเชิญ
wooer(n) ผู้เกี้ยว,ผู้โอ้โลม,คนเชื้อเชิญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
solicit for (phrv.) เชื้อเชิญ See also: ชักชวน, เชิญชวน
bid (vi.) เชื้อเชิญ (ช่อง 2 โดยทั่วไปจะใช้ bade) Syn. invite
come-on (n.) ท่าทางเชื้อเชิญ Syn. invitation
invitation (n.) คำเชื้อเชิญ See also: คำเชิญ Syn. invite
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your father invited us to stay.พ่อของนายเชื้อเชิญให้เราอยู่ค้างคืน
Your invitation to visit one might say.เป็นการเชื้อเชิญคุณให้มาเยือน ทำนองนั้น..
Then why did you invite such a dangerous person?งั้นทำไมนายถึงเชื้อเชิญให้ฉันเป็นบุคคลอันตราย?
Now that we disagree, we no longer present a united front and are thus un-teamed for the purposes of the invitation.ตอนนี้เราไม่ลงรอยกันแล้ว เราไม่ใช่ทีมเดียวกัน และเมื่อเราไม่ใช่ทีมเดียวกันซึ่งเป็นประเด็นหลักของคำเชื้อเชิญ
Everything about me invites you in, my voice, my face, even my smell.ทุกสิ่งในตัวผม เชื้อเชิญคุณให้เข้าหา เสียงของผม ใบหน้าของผม หรือแม้แต่กลิ่น
You haven't exactly given him an open invitation.ลูกไม่เคยเชื้อเชิญพระองค์เข้ามาอย่างจริงจัง
Why did you invite such irritating and noisy females into your nice quiet house?ทำไมคุณลุงถึงเชื้อเชิญผู้หญิงเสียงดังน่ารำคาญ.. มาที่บ้านที่สงบสวยงามของคุณหลังนี้ ?
And we have hosted violence in our home because of it.เราเชื้อเชิญความรุนแรง เข้ามาในบ้านเพราะเหตุนั้น
An open invitation to come to Earth, embedded by no one at the White House.และได้เชื้อเชิญมากันที่โลก โดยทำเนียบขาวไม่เห็นชอบ
I invented a stalker, and I don't even speak Finnish.ฉันเชื้อเชิญนักติดตาม/N และฉันไม่พู ฟินนิช
(chuckles) I see a boat full of millionaires waiting to be wooed.ฉันเห็นภาพเรือยอร์ชที่อัดแน่นไปด้วยเหล่ามหาเศรษฐี กำลังรอให้เราเชื้อเชิญ
[A mysterious invitation in an act of explosive terrorism][ การเชื้อเชิญลึกลับที่ระเบิดออกมาเป็นการใช้ความรุนแรง ]
You could've handled me. That's an invitation.ไม่คณามือคุณ ฟังเชื้อเชิญยังไงไม่รู้
You invited yourself here to make a final stand.ใช่ คุณเชื้อเชิญตัวเองมาที่นี่ เพื่อขอสู้คดี
You invited yourself to the wrong forum. Our nation tolerates differences of opinionsแต่คุณเชื้อเชิญตัวเองมาผิดศาลแล้ว
I take back whatever invitation you got to come inside my fucking house!ฉันถอนคำพูดทุกอย่าง ทุกคำเชื้อเชิญคุณ ที่จะเข้ามาใน บ้านของฉัน
Never ask a crocodile to the junior prom.ก็จงอย่าเชื้อเชิญจระเข้ ไปงานพร้อมป์ของเด็กมัธยมสิ
An invitation wasn't necessary.ไม่จำเป็นที่จะต้องเชื้อเชิญ
Never let this bad man in.อย่าเชื้อเชิญชายเลวๆคนนี้เข้ามานะ
I'm really sorry. But you're gonna need to inviteผมขอโทษด้วยจริงๆ แต่คุณจำเป็นต้องไปเชื้อเชิญ
An invitation, airhead.การเชื้อเชิญไง ไอ้หัวขี้เลื่อย
No. Not a map, an invitation.ไม่ ไม่ใช่แผนที่มันคือคำเชื้อเชิญ
Not worthy of such invitation.ไม่คุ้มค่าต่อคำเชื้อเชิญเช่นนี้
And I'll never forgive you for inviting that bastard into our bed.และผมก็ไม่ให้อภัยคุณเช่นกัน ที่เชื้อเชิญไอ้เลวนั้นมาขึ้นเตียงของเรา
I call it an invitation to chafing.ฉันเรียกมันว่า บัตรเชื้อเชิญแผลถลอก
You're here by invitation, by courtesy, Dr. Bloom.คุณมาที่นี่โดยการเชื้อเชิญ โดยมารยาท คุณหมอบลูม
You make everything sound like a come-on.คุณพูดแบบเชื้อเชิญมาก
Andrea's persuasive.คำเชื้อเชิญของแอนเดรีย
Maybe it's an invitation.มันอาจจะเป็นคำเชื้อเชิญ
If we were welcome, I feel confident an invitation would have been extended.ถ้าเราได้รับเชิญ ผมจะรู้สึกมั่นใจ แต่การเชื้อเชิญมันจะยาวนานเกินไป
He seems quite taken with you.ดูเหมือนเขาจะเชื้อเชิญคุณนะ
Your invitation did request my "discreet company."คำเชื้อเชิญของคุณทำให้ผมเรียกหาคำพูดที่ว่า "ระแวดระวังมิตรสหาย"
It was her special invitation to come and play...มันเป็นการเชื้อเชิญให้มาเล่นกับเธอ...
What his victims considered pure fantasy, the unsub interpreted as literal and open invitation.สิ่งที่เหยื่อคิดว่าเป็นจินตนาการล้วนๆ อันซับตีความหมายมันว่าเป็นเรื่องจริงจัง และเป็นการเชื้อเชิญ
That's why I invited her in.ฉันถึงได้เชื้อเชิญหล่อนเข้ามา
You will invite evil to live inside you until you beg for salvation.คุณเชื้อเชิญให้ปิศาจเข้าไปอยู่ในตัวคุณ จนกว่าคุณจะอ้อนวอนให้พ้นบาป
It is with deep and sincere pleasure that I bid you welcome to the official grand opening of my newest night spot, the...ผมมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ผมได้เชื้อเชิญพวกคุณเข้าสู่พิธีเปิดอันยิ่งใหญ่ ของไนท์คลับแห่งใหม่ล่าสุดของผม...
Slaughtered your guests after inviting them into your home.สังหารแขกเกลื่อหลังจากเชื้อเชิญพวกมัน ในบ้านของเจ้า

เชื้อเชิญ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
招く[まねく, maneku] Thai: เชื้อเชิญ English: to invite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เชื้อเชิญ
Back to top