ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เครื่องช่วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เครื่องช่วย*, -เครื่องช่วย-

เครื่องช่วย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องช่วย (n.) help See also: aid, succor, supporter
เครื่องช่วยฟัง (n.) audiphone See also: hearing aid
เครื่องช่วยหายใจ (n.) respirator
English-Thai: HOPE Dictionary
personal digital assistanเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิตอลหมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่นำติดตัวไปไหนมาไหนได้ ผู้ใช้สามารถจดบันทึกข้อมูลลงไปด้วยปากกาพิเศษ เช่น แบบเสื้อ แผนที่ทางไปจุดนัดพบ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งนัดหมายประจำวัน ฯลฯ
aspirator(แอส'พะเรเทอะ) n. เครื่องสูบอากาศ,เครื่องช่วยหายใจ,เครื่องดูดของเหลวออกจากร่างกาย
auxiliary(ออกซิล'เลียรี) adj. เป็นองค์ประกอบ,ช่วย, เพิ่ม,สนับสนุน,หนุน,สำรอง,อยู่ในสังกัด. -n. เครื่องช่วย,เครื่องสนับสนุน,ผู้ช่วย,ผู้สนับสนุน, บุคคลในสังกัด, Syn. assisting, subordinate, helper ###A. principal
inhaler(อินเฮ'เลอะ) n. เครื่องมือสูบอากาศหรือยาเข้าปอด,เครื่องช่วยหายใจ,ผู้สูด,ผู้สูบ
instrumental(อินสทรูเมน'เทิล) adj. เป็นเครื่องมือ,เป็นสื่อ,เป็นเครื่องช่วย,มีประโยชน์,เกี่ยวกับเครื่องดนตรี, Syn. helping
instrumentality(อินสทูเมนแทล'ลิที) n. เครื่องมือ,วิธีการ,เครื่องช่วย,ความเป็นเครื่องมือ,ความเป็นเครื่องช่วย -S.disobedient
pdl(พีดีแอล) 1. ย่อมาจาก page description language เป็นภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง เช่นเดียวกับโพสต์คริปต์ (postcript) ซึ่งจะทำการประมวลผลในหน่วยประมวลผลของเครื่องพิมพ์เอง ในพีดีแอลนั้น จะต้องมีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดหน้า การคำนวณภาพกราฟิก แม้จะมีความยาวมาก แต่ก็จะทำงานได้เร็วกว่า คำสั่งที่ส่งไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพีดีแอลนั้น จะใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกยี่ห้อที่สามารถเข้าใจภาษานี้ ปัจจุบันแมคอินทอชใช้พีดีแอล ที่ชื่อ "postcript" ส่วนพีซีใช้พีดีแอลที่ชื่อ "true type" (เทียบเคียงได้กับ postcript) 2. ย่อมาจาก personal digital assistant (เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิตอล) หมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่นำติดตัวไปไหนมาไหนได้ ผู้ใช้สามารถจดบันทึกข้อมูลลงไปด้วยปากกาพิเศษ เช่น แบบสินค้า แผนที่เส้นทางไปจุดนัดพบ รวมทั้งข้อมูล ต่าง ๆ รวมทั้งนัดหมายประจำวัน ฯ
respirator(เรส'พิเรเทอะ) n. เครื่องหายใจ,หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ,เครื่องช่วยการหายใจ
resuscitator(รีซัส'ซิเทเทอะ) n. ผู้ทำให้ฟื้นคืนอีก,ผู้ฟื้นฟู,ผู้ทำให้คืนชีพ,เครื่องช่วยให้หายใจ
viewer(วิว'เออะ) n. ผู้ดู,ผู้ชม,ผู้ชมรายการ,โทรทัศน์,เครื่องช่วยการดู,เครื่องจับภาพ
English-Thai: Nontri Dictionary
HEARING hearing aid(n) เครื่องช่วยฟัง
helper(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สงเคราะห์,เครื่องช่วย
instrumental(adj) เป็นเครื่องมือ,เป็นอุปกรณ์,เป็นสื่อ,เป็นเครื่องช่วย
instrumentality(n) การใช้เป็นเครื่องมือ,อุปกรณ์,วิธีการ,เครื่องช่วย
respirator(n) เครื่องช่วยหายใจ
support(n) ผู้สนับสนุน,เครื่องช่วย,การครองชีพ,ตัวประกอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
personal digital assistant (PDA)เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล (พีดีเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
respiratorเครื่องช่วยหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
teaching machineเครื่องช่วยสอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MAT (machine-aided translation)เอ็มเอที (การแปลภาษาใช้เครื่องช่วย) [มีความหมายเหมือนกับ computer-aided translation (CAT)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PDA (personal digital assistant)พีดีเอ (เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baby Birdเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารก [การแพทย์]
Hearing aidเครื่องช่วยการได้ยิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Monauralเครื่องช่วยการได้ยินชนิดที่ใช้กับหูข้างเดียว [การแพทย์]
Ventilators, Mechanical ; Respiratorsเครื่องช่วยหายใจ [TU Subject Heading]
Walkersเครื่องช่วยเดิน [TU Subject Heading]
Mnemonic Aidsสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องช่วยความจำหมายถึง สัญลักษณ์อย่างเดียวกันใช้แทนความหมายเหมือนกันตามหมวดหมู่ต่างๆ เช่น สัญลักษณ์ที่แสดงภาษาแสดงประเทศ แสดงรูปแบบคำประพันธ์และแสดงรูปแบบมาตรฐานของภาษา ตามระบบทศนิยมดิวอี้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hearing aid (n.) เครื่องช่วยฟัง
inhalator (n.) เครื่องช่วยหายใจ
inhaler (n.) เครื่องช่วยหายใจ See also: อุปกรณ์ช่วยในการหายใจ Syn. respirator
pulmotor (n.) เครื่องช่วยหายใจ
respirator (n.) เครื่องช่วยหายใจ Syn. inhalator
scuba (n.) เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำของนักประดาน้ำ See also: สคูบา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His pacemaker can be accessed wirelessly.เครื่องช่วยการเต้นหัวใจของเขา สามารถเข้าถึงได้ทางไกล
His pacemaker can be accessed wirelessly.เครื่องช่วยการเต้นหัวใจของเขาสามารถ เข้าถึงแบบไร้สาย
Dozens of lifesaving CAT Scan Machinesเครื่องช่วยชีวิตอยู่เป็นจำนวนมาก
The machine is keeping his body alive, but he has gone.เครื่องช่วยพยุงไว้ แต่เขาตายไปแล้ว
The hearing aid, why Japan and Europe...เครื่องช่วยฟัง ทำไมญี่ปุ่นและยุโรป... ...
His hearing aid must have intercepted a transmission like the ones that you're picking up at the station station.เครื่องช่วยฟังเขาจะต้องมีการสกัดกั้นการส่งผ่าน เหมือนกับคุณที่สถานนี่นั้น
Where is Respiratory? We need more help. Get them down now.เครื่องช่วยหายใจล่ะ ขอคนมาช่วยอีก
The exfil kit is in the ventilation room.เครื่องช่วยหายใจอยู่ในห้องระบายอากาศ
One of the air vents just shut down in here.เครื่องช่วยหายใจเครื่องนึงเพิ่งจะเสีย
This ventilator's the only thing keeping her alive.เครื่องช่วยหายใจเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เธอมีชีวิตอยู่
It's okay for a while to say he serves as a teaching aid.ก็โอเคในขณะที่จะบอกว่าเขา- ทำหน้าที่เป็นเครื่องช่วยสอน
It turns from a building into a robot, right?ใส่เครื่องช่วยหายใจและสวมตีนกบ
What I'm talking about is Kyle lying on a bed with a ventilator down his throat being fed through one tube and pissing out another.ฉันกำลังพูดว่า ไคล์ นอนอยู่บนเตียง มีเครื่องช่วยหายใจ แย่อยู่ในลำคอ มีสายยางสำหรับให้อาหารสายหนึ่ง แล้วฉี่ออกอีกสายหนึ่ง
So, it's unusual for a rebreather.มันไม่ใช่เครื่องช่วยหายใจธรรมดา
Hey, bro. Double-check all the rebreathers, will you?เฮ้, น้อง เครื่องช่วยหายใจแบบ ระบบตรวจ2ชั้น นายจะใช้นี่นะ.
That's his counter lung.นั่นเครื่องช่วยหายใจเขานี่
Looks like the rebreather punched a hole through the ice.ดูเหมือนเครื่องช่วยหายใจ หลุดลงไปในหลุมข้ามน้ำแข็งไป
It took one of the rebreathers.มันเจาะจงเอาเครื่องช่วยหายใจ
They took one of our rebreathers, but they've left us alone since.พวกมันพังเอาเครื่องช่วยหายใจไป แต่พวกมันไปจากพวกเราสักพัก
We need the other rebreather, Tyler.เราต้องการเครื่องช่วยหายใจอีกตัว เทย์เลอร์
Kathryn, you and Alex buddy-breathe from the air tank.แคทรีน เธอกับอเล็กซ์ ทั้งคู่ใช้เครื่องช่วยจากถังอากาศนะ
They're trying to get my sister to sign papers authorizing permission to take me off of life support.เพื่อที่จะได้รับอนุญาต ให้ถอดเครื่องช่วยชีวิต
We're terminating life support tomorrow at noon, while the girls are in school.เราจะถอดเครื่องช่วยชีวิตวันพรุ่งนี้ ตอนเที่ยง ตอนที่เด็กๆ ไปโรงเรียน
She's in a coma. Her family's gonna take her off life support.แต่ว่าเข้าขั้นโคม่า ครอบครัวเธอ กำลังจะถอดเครื่องช่วยชีวิต
You need a blood pressure cuff and a portable ventilator, right there, that yellow thing.ต้องใช้ ที่วัดความดัน เครื่องช่วยหายใจ สีเหลืองๆ นั่น
She is the spirit of a girl in a coma upstairs who they're about to take off life support.เธอเป็นวิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่กำลังโคม่า นอนอยู่ข้างบน จะโดนถอดเครื่องช่วยชีวิตอยู่แล้ว
And two, most people i know need scuba gear to breathe underwater.และสอง คนอื่นๆที่ฉันรู้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำทั้งนั้น
I can put you on life support and string this out for a few days.ผมอาจใส่เครื่องช่วยชีวิต แล้วยืดเวลาออกไปสองสามวัน
The machine was breathing for him.ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
You look good even with a broken arm.นายดูนุ่มนิ่มดีนะเวลาไม่มีเครื่องช่วยพยุงน่ะ
They 've got Edie on a ventilator, but she's gonna be okay.ตอนนี้เธอยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ แต่เธอปลอดภัยแล้ว
And Edie's on a ventilator.อีดี้ก็นอนบนเตียง กับเครื่องช่วยหายใจ
Killed by an assistive device.และตายโดยเครื่องช่วย
They... closed the facility and released some of the women.พวกเขา... ปิดเครื่องช่วยอำนวยความสะดวก แล้วปล่อยพวกผู้หญิงออกมา.
Yeah. That's why it was stuffed inside of a tampon applicator.ใช่ เพราะแบบนั้นมันเลยถูกยัดไว้ใน เครื่องช่วยใส่ผ้าอนามัยแบบสอดน่ะสิ
No telltale marks or bruises to help you with your investigation.ไม่มีเครื่องช่วยปากโป้งไปบอกใบ้สำหรับใช้ในการสอบสวนคุณ
If it's my time to go-- she doesn't want to be on a life support kind of thing.เธอไม่อยากมีอยู่อย่างมีเครื่องช่วยน่ะครับ - เธอเกลียดมัน - ฉันแค่เกลียดการนอนอยู่เฉยๆแบบนั้น
Aren't they called life preservers?ที่มันเขียนว่าเครื่องช่วยชีวิต?
Do you think you could pull the plug on someone if you needed to?คิดว่านายจะดึงเครื่องช่วยหายใจ ของใครออกได้มั้ยถ้าจำเป็น
(HEARING AID SCREECHES)(เครื่องช่วยฟังส่งเสียงแสบแก้วหู)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เครื่องช่วย
Back to top