ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อิสรภาพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อิสรภาพ*, -อิสรภาพ-

อิสรภาพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อิสรภาพ (n.) freedom See also: independence, liberation Syn. เสรีภาพ, อิสระ
English-Thai: HOPE Dictionary
free handอิสรภาพ
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ
fourth of julyn. วันอิสรภาพหรือวันชาติของสหรัฐอเมริกา., Syn. Independence Day
freedom(ฟรี'เดิม) n. อิสรภาพ,เสรีภาพ, Syn. independence
humble(ฮัม'เบิล) adj. ถ่อมตัว,นอบน้อม,อ่อนน้อม,ต่ำต้อย. vt. ลดต่ำ,ทำให้ต่ำลง,ทำลายอิสรภาพอำนาจกำลังใจหรืออื่น ๆ ทำให้ถ่อมตัว. หมอบราบ., See also: humbleness n. humbler n. humblingly adv. humbly adv., Syn. meek,modest
independence(อินดิเพน' เดินซฺ) n. อิสรภาพ, เอกราช, ความเป็นอิสระ, ความไม่ขึ้นอยู่กับการควบคุมหรือสนับสนุนของคนอื่น รายได้ที่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง, Syn. independency, freedom, liberty ###A. subjugation)
latitude(แลท'ทิทูด) n. เส้นรุ้ง,เส้นขวางขนานกับเส้นศูนย์สูตรของโลก,ความมีอิสรภาพ
lib(ลิบ) n. =liberation (อิสรภาพ,เสรีภาพ)
liberty(ลิบ'เบอที) n. อิสรภาพ,เสรีภาพ,ความเป็นอิสระ,สิทธิไปไหนมาไหน. -at liberty อิสระ ไม่มีงานทำ, Syn. freedom
prisoner(พริซ'เซินเนอะ) n. นักโทษ,เชลยศึก,เชลย,คนคุก,ผู้ที่สูญเสียอิสรภาพ, Syn. convict
swing(สวิง) {swung,swung,swinging,swings} vt.,vt.,adj.,n. (การ) แกว่ง,ไกว,แกว่งไกว,กวัดแกว่ง,โล้,ห้อย,แขวน,แขวนคอ,หัน,หันเห,เปลี่ยนแปลง,ระยะที่แกว่ง,เส้นทางที่แกว่ง,จังหวะ,การส่ายตะโพก,ก้าวของจังหวะ,การเปลี่ยนแปลง,การขึ้น ๆ ลง ๆ ,อิสรภาพ,การดำเนินการ,สิ่งที่แกว่ง,ช
English-Thai: Nontri Dictionary
autonomy(n) อิสรภาพ,เอกราช,การปกครองตนเอง
deliverer(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ส่งให้,ผู้มอบอิสรภาพ
freedom(n) เสรีภาพ,อิสรภาพ,ความเป็นไทย,สิทธิพิเศษ
independence(n) เอกราช,ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด,อิสรภาพ,พรรคการเมืองอิสระ
liberty(n) เสรีภาพ,อิสรภาพ,สิทธิ,อำนาจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
freedomเสรีภาพ, อิสรภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
liberty (n.) อิสรภาพ See also: เสรี, อิสระ, อิสระเสรี, เสรีภาพ Syn. freedom
buy out (phrv.) จ่ายเงินเพื่อซื้ออิสรภาพ
keep down (phrv.) จำกัดอิสรภาพ Syn. bring under, get under, hold down, hold under, keep under
kick over the traces (idm.) ต้องการอิสรภาพ See also: ทำตัวไม่เชื่อฟัง, ดื้อดึง
Liberia (n.) ชื่อประเทศสาธารณรัฐหนึ่งในแอฟริกาตะวันตก ก่อตั้งขึ้นโดยทาสของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับอิสรภาพในปี ค.ศ. 1821
Whig (n.) ผู้สนับสนุนให้ทำสงครามเพื่อประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To fight with honour for justice, freedom and all that's good.ต่อสู้เพื่อความยุติธรรม อิสรภาพ และทุกสิ่งที่ดี
What else are we to conclude when the door to life, liberty and the pursuit of happiness is so cruelly slammed in our faces?เราจะสรุปอย่างไรได้อีก เมื่อประตูสู่ชีวิต อิสรภาพ และการแสวงความสุข ถูกปิดดังปังต่อหน้าต่อตาเรา
Freedom, err... The word is foreign to the tongue.อิสรภาพ คำๆนี้ไม่คุ้นปากข้าเลย
It's about freedom... friends, new encounters...อิสรภาพ มิตรภาพ แล้วก็ เรื่องราวใหม่ๆ ไม่ใช่แค่เปียโน
Be free, Excalibur!อิสรภาพ เหมือนดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์!
Freedom. Worthless if you have money, Varro.อิสรภาพ แต่ก็ไม่มีตังอยู่ดีแหละ วาร์โร
This is what freedom sounds like.อิสรภาพก็เป็นแบบนี้ไง
Think hard.อิสรภาพของนายขึ้นอยู่กับมัน
"Liberation of the human body from the dominion of property.อิสรภาพของร่างกายมนุษย์ มาจากอำนาจของทรัพย์สินเงินทอง
Tonight, you will be haunted by three spirits.อิสรภาพของเจ้า จะอยู่ในชีวิตหลังความตาย แต่ในคืนนี้ เจ้าจะถูกหลอกหลอน โดยวิญญาณ 3 ตน
Her freedom is dangerous to us both.อิสรภาพของเธอเป็นอันตรายต่อเราทั้งคู่
Freedom is my birthright.อิสรภาพคิอเสรีภาพของผม
Your freedom is a gift he's given you... accept it.อิสรภาพคือของขวัญที่เขาให้.. ยอมรับซะ
"Liberation from shacklesอิสรภาพจากเครื่องจองจำ
I'm free! Free!อิสรภาพจ้าฉันมาแล้ว!
Freedom without her means nothing.อิสรภาพที่ไม่มีเธอ ไม่มีความหมายอะไรเลย
Freedom to oppose an unjust ruler and her unjust placard-stealing ways.อิสรภาพที่ไว้จัดการกฎหมายที่ไม่แฟร์ และวิธียึดบัตรที่ไม่ยุติธรรมของเธอ
An 1813 liberty penny just like this oneอิสรภาพปี 1813 แบบเหรียญนี้
Personal liberty is the liberty of a murderer.อิสรภาพส่วนตัว คืออิสรภาพ ของฆาตกร
Freedom to conduct our business the way it needs to be conducted.อิสรภาพสู่ทำธุรกิจของเรา หนทางที่มันต้องทำ
Maybe addiction is just a part of human nature.อิสรภาพเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์
Freedom is just that moment of calm before the dread sets in.อิสรภาพเป็นแค่ช่วงเวลาสงบ ก่อนความสะพรึงกลัวครอบคลุม
Freedom? This is chaos! How is it better?อิสรภาพเรอะ นี่มันหายนะชัดๆ มันดีขึ้นตรงไหนล่ะ
Is it freedom or truth?อิสรภาพเหรอ หรือความจริง?
There's only one freedom. Let me grant you yours.อิสรภาพเเท้จริงมีอย่างเดียวเท่านั้น เเละฉันยินดีจะมอบให้
Infinite freedom.อิสรภาพแบบไม่มีที่สิ้นสุด
And freedom and peace require fear and death?อิสรภาพและสันติภาพ ที่ต้องแลกด้วยความหวาดกลัวและความตายงั้นหรือ
Freedom of thepress is now in jeopardy!อิสรภาพแห่งการถูกกดดัน ตอนนี้เป็นอันตราย!
Freedom on her terms is no freedom at all.อิสรภาพในความหมายของท่านแม่ คือการไม่มีอิสรภาพเลย
"Work is freedom""การทำงานคืออิสรภาพ"
One clear, sane statement about why we're building Freedom Road.{\cHFFFFFF}หนึ่งที่ชัดเจนเกี่ยวกับคำสั่งสติ เหตุผลที่เรากำลังสร้างถนนอิสรภาพ
I know that Freedom Road is good for them, and you know it, and Bing knows it.{\cHFFFFFF}ฉันรู้ว่าถนนอิสรภาพเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเขา และคุณจะรู้ว่ามันและ Bing รู้ว่ามัน
April 18, 1955, which was three months after Deong had led his people to independence... and after the United States had postponed recognition of that independence... and after you, sir, on the senate floor... spoke out clearly against any foreign aid to {\cHFFFFFF}18 เมษายน 1955 ซึ่งเป็นสามเดือนหลังจาก Deong ได้นำคนของเขาไปสู่อิสรภาพ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้เลื่อนออกไป การรับรู้ของความเป็นอิสระที่ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่คุณครับ บนชั้นวุฒิสภา ...
Do they know I'm against Freedom Road?{\cHFFFFFF}พวกเขารู้ว่าฉัน กับถนนอิสรภาพ?
What's warmongering got to do with Freedom Road?{\cHFFFFFF}สิ่งที่กระหายก็มี จะทำอย่างไรกับถนนอิสรภาพ?
I thought Freedom Road was just supposed to benefit the economy.{\cHFFFFFF}ฉันคิดว่าถนนอิสรภาพเป็นเพียง ควรที่จะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
Mac, Freedom Road is power.{\cHFFFFFF}Mac, ถนนอิสรภาพเป็นอำนาจ
Freedom Road!{\cHFFFFFF}ถนนอิสรภาพ!
Freedom Road symbolizes development here.{\cHFFFFFF}ถนนอิสรภาพสัญลักษณ์ การพัฒนาที่นี่
Tell him we think that the accident that killed Johnny Sumpat... was caused by people who do not want Freedom Road.{\cHFFFFFF}บอกเขาว่าเราคิดว่าการเกิดอุบัติเหตุ ที่ฆ่าจอห์นนี่ Sumpat ... {\cHFFFFFF}มีสาเหตุมาจากคนที่ ไม่ต้องการถนนอิสรภาพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อิสรภาพ
Back to top